حل مرحله 1033 جدولانه کلاسیک

12 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1033 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1033 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از گذشته می‌گیرند -> درس
افقی 1 رویدادی ورزشی که در آن صرف‌نظر از نتیجه مسابقات و برای آماده‌سازی تیم‌های ورزشی برگزار می‌شود -> بازیدوستانه
افقی 2 منحنی درجه دوم ریاضی -> سهمی
افقی 2 ماهی خطرناک -> کوسه
افقی 2 مانند هم -> همسان
افقی 3 جعبه حمل جنازه -> تابوت
افقی 3 عاقل -> دانا
افقی 3 بستن -> رتق
افقی 4 یار کلنگ -> بیل
افقی 4 خودآرایی -> دش
افقی 4 اول هر چیز -> وهله
افقی 4 جاودانگی -> خلد
افقی 5 کلام چوپان -> هی
افقی 5 آهو -> مارال
افقی 5 فراوانی -> وفور
افقی 6 اسرافکار -> ولخرج
افقی 6 یار و رفیق -> همدل
افقی 6 عدد قرن -> صد
افقی 7 نمایش دنباله‌دار -> سریال
افقی 7 حرف یا کلمه آخر هر بیت -> قافیه
افقی 7 برش هندوانه -> قاچ
افقی 8 به هم سوده شدن -> تماس
افقی 8 بیانیه رسمی -> بولتن
افقی 8 قوم وحشی -> بربر
افقی 9 بهترین و سالمترین منبع درآمد خانواده -> کار
افقی 9 ستاره مشتری -> برجیس
افقی 9 خوشمزه -> گوارا
افقی 10 تیم فوتبال فرانسوی -> رن
افقی 10 تشویق کننده -> مشوق
افقی 10 محل سکونت -> نشیمن
افقی 11 پائیز -> خزان
افقی 11 مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده -> چگالی
افقی 11 چهره شطرنجی -> رخ
افقی 12 نوردهنده -> نیر
افقی 12 نام دخترانه -> شیما
افقی 12 من و جنابعالی -> ما
افقی 12 نوبت بازی -> داو
افقی 13 بی‌مو -> کچل
افقی 13 فلانی -> یارو
افقی 13 کل، همگی -> سراسر
افقی 14 عملیات جنگی آزمایشی -> مانور
افقی 14 سفره طعام -> خوان
افقی 14 از دین برگشته -> مرتد
افقی 15 نوعی بازی دونفره -> سنگکاغذقیچی
افقی 15 فلز مادر -> اهن
عمودی 1 تعلل و سهل‌انگاری -> دستبهدستکردن
عمودی 1 فلز سرچشمه -> مس
عمودی 2 نجات -> رهایی
عمودی 2 داستان -> رمان
عمودی 2 آحاد در ریاضی -> یکان
عمودی 3 نماد -> سمبل
عمودی 3 میل خانم‌های باردار به برخی خوراکی‌ها -> ویار
عمودی 3 سخت‌پوست آبزی -> خرچنگ
عمودی 4 ضمیر بیگانه -> یو
عمودی 4 شیره چغندر قند -> ملاس
عمودی 4 ترش و شیرین -> مز
عمودی 4 شتر بارکش -> لوک
عمودی 5 در هم قاطی شدن -> تداخل
عمودی 5 خنده‌رو -> بشاش
عمودی 5 علامت مفعول بی‌واسطه -> را
عمودی 6 صدمه -> اک
عمودی 6 جرقه آتش -> شرر
عمودی 6 کشوری در جنوب شرقی آسیا با پایتخت سری بگاوان -> برونیی
عمودی 7 فوری -> زود
عمودی 7 عجیب و غریب -> اجقوجق
عمودی 7 منبع و سرچشمه -> ماخذ
عمودی 8 نگهبان چماقدار -> یساول
عمودی 8 شیمی کربنی -> الی
عمودی 8 کفش چرمی -> چاروق
عمودی 9 واحد دکان -> دهنه
عمودی 9 نوعی بازی بومی ایرانی -> هفتسنگ
عمودی 9 صدای افسوس -> وای
عمودی 10 اکسید آلومینیوم موجود در بیشتر کانی‌ها -> الومین
عمودی 10 غذای شب -> شام
عمودی 10 آوایی به معنی نه -> نچ
عمودی 11 عدد خیطی -> سه
عمودی 11 عدد دورقمی -> هفده
عمودی 11 از میوه‌های تابستانی -> گیلاس
عمودی 12 سوغاتی گجرات -> تمر
عمودی 12 رها، سرخود -> ول
عمودی 12 اهل محل -> بومی
عمودی 12 فرار حیوان -> رم
عمودی 13 حوض آبتنی -> استخر
عمودی 13 کتاب آسمانی -> قران
عمودی 13 ثروتمند -> دارا
عمودی 14 روایت کننده -> ناقل
عمودی 14 شکیبا -> صابر
عمودی 14 گوشت کبابی -> راسته
عمودی 15 نفس خسته -> هن
عمودی 15 برای تحصیل علم رنج و زحمت کشیدن -> دودچراغخوردن