حل مرحله 1032 جدولانه کلاسیک

12 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1032 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1032 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از کوه‌های مهم کشور -> پنجهعلی
افقی 1 شیر خدا -> اسدالله
افقی 2 جایز و شایسته -> روا
افقی 2 مشایعت نظامی -> اسکورت
افقی 2 سرانگشتان -> بنان
افقی 3 کلمه تحسین -> وه
افقی 3 برآمدگی ته لاستیک -> اج
افقی 3 دستگاه فشار -> پرس
افقی 3 ماده کبریت -> گوگرد
افقی 4 ژله -> لرزانک
افقی 4 دیوار گلی -> چینه
افقی 5 فیلمی از محسن مخملباف -> سکوت
افقی 5 ردیف قالی -> رج
افقی 5 انبان -> کیسه
افقی 5 راندن مزاحم -> دک
افقی 6 واحد فشار الکتریکی -> ولت
افقی 6 درخور و شایسته -> مناسب
افقی 6 میوه تلفنی -> الو
افقی 7 علامت مفعولی -> را
افقی 7 از حروف الفبا -> میم
افقی 7 خیابان فرنگی -> استریت
افقی 8 همایش علمی -> سمینار
افقی 8 تحریم سیاسی -> بایکوت
افقی 9 حقه‌های سینمایی -> تروکاژ
افقی 9 صدا زدن -> ندا
افقی 9 وی -> او
افقی 10 کودکی که از پا متولد شود -> یتن
افقی 10 سخن بیمار -> بیدلا
افقی 10 پایه و ستون -> رکن
افقی 11 انبار کشتی -> خن
افقی 11 ساده و سهل -> اسان
افقی 11 عدد نخست -> یک
افقی 11 مقابل خراب -> اباد
افقی 12 حلال رنگ -> استن
افقی 12 پرسپکتیو -> دورنما
افقی 13 غله پاک کن -> بوجار
افقی 13 ظاهر ساختمان -> نما
افقی 13 شالوده -> اس
افقی 13 نام ترکی -> اد
افقی 14 دردناک -> الیم
افقی 14 مثل یکدیگر -> همانند
افقی 14 بیماری خطرناک -> وبا
افقی 15 سینمای هند -> بالیوود
افقی 15 پست گل زن تیم -> فوروارد
عمودی 1 فوق دکترا -> پروفسور
عمودی 1 بابزن -> سیخکباب
عمودی 2 فرزندزاده -> نوه
عمودی 2 اتاق درس -> کلاس
عمودی 2 هزار کیلو -> تن
عمودی 2 دوستی و محبت -> ولا
عمودی 3 مکان -> جا
عمودی 3 کویر برهنه -> لوت
عمودی 3 مقابل حاشیه -> متن
عمودی 3 خوردنی نوروزی -> اجیل
عمودی 4 هنر انگلیسی -> ارت
عمودی 4 آقا -> میر
عمودی 4 نام‌ها -> اسامی
عمودی 5 درمانده -> عاجز
عمودی 5 خالق کتاب بابالنگ‌دراز -> جینوبستر
عمودی 6 سست و بی‌حال -> لس
عمودی 6 واحد سطح -> ار
عمودی 6 مرغان خانگی -> ماکیان
عمودی 6 خدای درویش -> هو
عمودی 7 خمس -> یکپنجم
عمودی 7 زعفران -> رادن
عمودی 7 پارچه مالیدنی -> نمد
عمودی 8 خار بیابان -> ورک
عمودی 8 بوی ماندگی -> نا
عمودی 8 روغن مو -> ژل
عمودی 8 درجه حرارت -> دما
عمودی 9 رود مرزی ایران -> ارس
عمودی 9 حبیب خدا -> کاسب
عمودی 9 اثر چخوف -> ایوانف
عمودی 10 واحد تنیس -> ست
عمودی 10 معما -> چیستان
عمودی 10 آب پاک -> کر
عمودی 10 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 11 فیلمی از جمشید حیدری با بازی گلشیفته فراهانی -> گیسبریده
عمودی 11 کمیاب -> نادر
عمودی 12 مشترک روزنامه و مجله -> ابونه
عمودی 12 مقیاس اندازه‌گیری -> یکا
عمودی 12 دیروز -> امس
عمودی 13 یکتای کفش -> لنگه
عمودی 13 جامه صاف می‌کند -> اتو
عمودی 13 سود حرام -> ربا
عمودی 13 گشاده -> وا
عمودی 14 سد تهران -> لار
عمودی 14 مخزن اسرار -> دل
عمودی 14 واحد پول بنگلادش -> تاکا
عمودی 14 توده بخار متراکم -> ابر
عمودی 15 رشته‌کوهی در افغانستان -> هندوکوش
عمودی 15 بخشی از اوستا -> وندیداد