حل مرحله 1031 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1031 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1031 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از توابع گلپایگان اصفهان که ارگ معروفی دارد -> گوگد
افقی 1 تیرگی و انقباض سیاسی -> خفقان
افقی 1 غذای فرانسوی معروف که متشکل از گوشت، هویج، سیب‌زمینی و فلفل دلمه‌ای است -> راگو
افقی 2 سرپرست -> ولی
افقی 2 شاهکار توماس هابز -> لویاتان
افقی 2 پیش‌درآمد مهندسی -> فنی
افقی 3 ستاره -> تارا
افقی 3 بی‌لیاقت است و فاقد شایستگی -> نالایق
افقی 4 ضرورت -> نیاز
افقی 4 خروج از حدود شریعت -> فسوق
افقی 4 حرکت خاصی که جهت‌دهی می‌کند -> جریان
افقی 5 یکی از دو جنس -> نر
افقی 5 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 5 نپخته -> خام
افقی 5 میان چیزی -> لا
افقی 6 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 6 سیما -> صورت
افقی 6 آب‌بند -> سد
افقی 6 طاقچه بالا -> رف
افقی 7 فلافلش معروف است -> ابادان
افقی 7 سلام -> درود
افقی 7 جوی خون -> رگ
افقی 8 شرکت اتومبیل‌سازی معروف ژاپن -> نیسان
افقی 8 شیشه آزمایشگاهی -> لام
افقی 8 کثرت آمد و شد -> روارو
افقی 9 نیمه عابد -> عا
افقی 9 عضو کمانی صورت -> ابرو
افقی 9 تازه‌کار -> اماتور
افقی 10 اول شخص جمع -> ما
افقی 10 عنصر موجود در نمک -> ید
افقی 10 فرصت دادن -> مجال
افقی 10 ناپیدا -> گم
افقی 11 خاک صنعتی -> رس
افقی 11 نی میان تهی -> نال
افقی 11 پشته خاک -> تل
افقی 11 عدد فوتبالی -> اا
افقی 12 حاشا -> انکار
افقی 12 بانی -> موسس
افقی 12 خواهش زیاد -> تمنا
افقی 13 میزان‌الحراره -> دماسنج
افقی 13 موذی و پرحیله -> مکار
افقی 14 آزاد -> رها
افقی 14 عروس گیلان -> لاهیجان
افقی 14 پرنده‌ای شبیه به تیهو اما کوچکتر از آن -> وشم
افقی 15 نگرانی -> یرمر
افقی 15 هویت -> ماهیت
افقی 15 هم‌اکنون وقت خود را روی آن گذاشته‌اید -> جدول
عمودی 1 پستاندار شاخداری که شامه‌ای بسیار قوی دارد -> گوزن
عمودی 1 معدن -> کان
عمودی 1 امتحان هماهنگ کشوری -> سراسری
عمودی 2 رها -> ول
عمودی 2 چشمه‌های تازی -> ینابیع
عمودی 2 آفت مزرعه -> سن
عمودی 2 شامل همه -> هر
عمودی 3 از سازهای زهی -> گیتار
عمودی 3 ایالت مهم هند -> اسام
عمودی 3 در مقام گزینش پرسیده می‌شود -> کدام
عمودی 4 طمع -> از
عمودی 4 صوت -> صدا
عمودی 4 مخلوقات -> انام
عمودی 5 از نژادهای کشورمان -> لر
عمودی 5 قدرتمند است و از صفات پروردگار -> توانا
عمودی 5 دریاچه خوارزم -> ارال
عمودی 6 شهری در خراسان رضوی -> خواف
عمودی 6 رود فرانسه -> رن
عمودی 6 ابزار کشاورز -> بیل
عمودی 6 پسر نریمان و پدر زال -> سام
عمودی 7 قیمت بازاری -> فی
عمودی 7 ابزار کار داور -> سوت
عمودی 7 ته‌نشین مایعات -> لرد
عمودی 7 عمل تفریق -> منها
عمودی 8 مقررات -> قانون
عمودی 8 نوبت بازی -> داو
عمودی 8 قانع شدن -> توجیه
عمودی 9 هر خانه‌ای دارد -> اتاق
عمودی 9 غذای تزریقی -> سرم
عمودی 9 ترش و شیرین -> ملس
عمودی 9 اصفهان قدیم -> جی
عمودی 10 از آن سو، خانه پرنده است -> نال
عمودی 10 آب دهان -> خدو
عمودی 10 دندانه لاستیک -> اج
عمودی 10 دعایی از امام باقر -> سمات
عمودی 11 پلیس ایران -> ناجا
عمودی 11 بهبود بیماری -> درمان
عمودی 11 بخیه درشت -> کن
عمودی 12 انتظار -> یرمر
عمودی 12 نهنگ -> وال
عمودی 12 حرف فاصله -> تا
عمودی 13 از جهات جدول -> افقی
عمودی 13 رود مهم عراق -> فرات
عمودی 13 گلابی -> امرود
عمودی 14 شکم‌بند طبی -> گن
عمودی 14 زائوترسان -> ال
عمودی 14 فردی که در درگیری و سرقت، اسیر فرد دیگر می‌شود تا او به امیال و خواسته‌های خود دست یابد -> گروگان
عمودی 14 نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 15 کشوری در جنوب شرقی آسیا با مرکزیت هانوی -> ویتنام
عمودی 15 آماس -> ورم
عمودی 15 مرد مجرد -> ارمل