حل مرحله 1030 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1030 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1030 جدولانه کلاسیک

افقی 1 خط مخصوص خوشنویسی -> نستعلیق
افقی 1 تختخوابی که کودک را روی آن می‌خوابانند و تکان می‌دهند -> گاهواره
افقی 2 آهستگی -> ارامی
افقی 2 دریا -> بحر
افقی 2 شاگرد مغازه -> میلاو
افقی 3 خوش اندام -> شکیل
افقی 3 قفسه‌ای در آشپزخانه -> کابینت
افقی 3 شکلک -> ادا
افقی 4 اطفال -> کودکان
افقی 4 شکست خوردن دشمن -> هزم
افقی 4 نفوذ و رخنه -> رسوخ
افقی 5 تیر پیکاندار -> یب
افقی 5 عمل ریختن -> ریزش
افقی 5 ترس و بیم -> پروا
افقی 5 دل‌آزار کهنه -> نو
افقی 6 بابا -> پدر
افقی 6 از بیماری‌های واگیردار -> وبا
افقی 6 اشتباه -> سهو
افقی 7 دومین مهره گردن -> اسه
افقی 7 قلعه و حصار -> اورا
افقی 7 دو نفر که با هم بازی می‌کنند -> همبازی
افقی 8 حرص و علاقه شدید به چیزی -> ولع
افقی 8 عنکبوت -> تارتن
افقی 8 دزد کامپیوتری -> هکر
افقی 9 دعوا -> بگومگو
افقی 9 سمت راست -> یمین
افقی 9 جای قرار و آرام -> مقر
افقی 10 موی گردن شیر -> یال
افقی 10 گوسفند جنگی -> تکل
افقی 10 دشت -> دمن
افقی 11 واحد بازی تنیس -> ست
افقی 11 گل دندان‌نشین -> مینا
افقی 11 رفتگر -> کناس
افقی 11 بخیه درشت -> کن
افقی 12 عضو پیچ در پیچ شکم -> روده
افقی 12 طمع -> حرص
افقی 12 میوه‌ای شبیه هلو و کوچک‌تر از آن -> شفتالو
افقی 13 پسوند شباهت -> وار
افقی 13 کپی -> رونوشت
افقی 13 قابل مشاهده -> مریی
افقی 14 واحد پول سابق اسپانیا -> پزوتا
افقی 14 از اناجیل معتبر -> متا
افقی 14 بخش زیرین در -> کریاس
افقی 15 فرشته موکل بر آب -> اناهیتا
افقی 15 با هم زندگی کردن -> همزیستی
عمودی 1 بی‌حوصله -> ناشکیبا
عمودی 1 لات -> بیسروپا
عمودی 2 سرزنش و طعنه -> سرکوب
عمودی 2 عزا و ماتم -> سوگ
عمودی 2 هم‌وزن شدن -> توازن
عمودی 3 پودر رختشویی -> تاید
عمودی 3 از خط‌های باستانی -> پهلوی
عمودی 3 حاجت -> دروا
عمودی 4 نتیجه و میزان کار -> عملکرد
عمودی 4 سرپیچ -> عمامه
عمودی 4 پایان -> ته
عمودی 5 نوعی جین -> لی
عمودی 5 از کلمات ادبی تعلیل -> ایرا
عمودی 5 نوعی ماهی -> گلی
عمودی 5 فکر و عقیده -> رای
عمودی 6 گنج -> کنز
عمودی 6 حق ناحق سازمان ملل متحد -> وتو
عمودی 6 مانند -> نحو
عمودی 7 نوعی لباس مردانه بلند -> قبا
عمودی 7 کنکاش -> شورا
عمودی 7 وب‌سایت -> تارنما
عمودی 8 واحد شمارش قند خرد شده -> حبه
عمودی 8 کم‌عرض -> باریک
عمودی 8 بانگ و آواز -> صوت
عمودی 9 فراری -> گریزپا
عمودی 9 صاحب شدن -> تملک
عمودی 9 سلطان -> شاه
عمودی 10 پلنگ تازی -> نمر
عمودی 10 گوارا -> هنی
عمودی 10 تراوش -> نشت
عمودی 11 اراده قوی -> همت
عمودی 11 داغ و نشان -> وسم
عمودی 11 پنبه‌زن -> نداف
عمودی 11 بوی پشم سوخته -> کز
عمودی 12 حرف پیروزی -> وی
عمودی 12 زن دیرنشین -> راهبه
عمودی 12 جیره و مقرری -> مستمری
عمودی 13 زغال -> الاس
عمودی 13 پخش صوتی قابل حمل -> واکمن
عمودی 13 از سیارات کوتوله -> اریس
عمودی 14 عنصر شماره ۸۶ -> رادون
عمودی 14 دورنگی -> زرق
عمودی 14 مجموعه آثار یک شاعر -> کلیات
عمودی 15 تفریح و گردش -> هواخوری
عمودی 15 نسخه برداشتن -> رونویسی