جواب مرحله 300 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 300 جدولانه یک

جواب مرحله 300 جدولانه یک

اجیر -> مزدور
از جزایر ژاپن -> هوکایدو
از غصه مردن -> دق
امانت -> ودیعه
امیدوار -> مرجو
باریدن باران -> بارش
برخورد -> تصادف
بزرگ -> بیوک
بسیار شدن -> توافر
به دنبال کار -> کارجو
بهشت شداد -> ارم
پایتخت کشور اکوادور -> کیتو
پدر بهرام گور -> یزدگرد
پدر ملک الشعرای بهار -> صبور
تجسس -> کندوکاو
ثبات -> دوام
جنگ ساسانیان با امپراطوری روم شرقی -> آناستازی
چوبدستی کلفت -> چماق
حرارت -> گرما
حرف آخر انگلیسی -> زد
حرف نازی ها -> اس
خلاف جزر -> مد
خوراکی از گوشت فیله -> استیک
داخل -> درون
داخل شدن -> دخول
داستانها -> قصص
درخت سپیدار -> تبریزی
دود -> دخ
رئیس جمهور قرن هفدهم انگلستان -> الیور کرامول
راز -> رمز
راه وسیع -> شاه راه
روحانی زرتشتی -> مغ
روز گذشته -> دیروز
ستون -> عماد
سختی و عذاب -> وبال
سرزنش -> لوم
سرقت -> دزدی
سیلاب -> هین
شهر آذربایجان شرقی -> میانه
شهری در ایالت واشنگتن -> سیاتل
شکوه -> فر
ضمیر خارجی -> یو
طیران -> پرواز
عتیقه -> آنتیک
عشیره -> ایل
فیلمی از ملاقی پور -> قارچ سمی
فیلمی با بازی پرویز پرستویی -> روانی
قسمت جلوی هواپیما -> دماغه
قسمتی از ترازو -> کفه
قوم و خویش -> کس و کار
گاز گندزدا -> کلر
ماه پنجم سریانی -> اب
متعصب -> غیور
مرغزار -> راغ
مرکز کانادا -> اتاوا
مقابل کیفی -> کمی
منشی -> سکرتر
نوعی شمشیر -> قداره
نوعی موشک -> دور برد
نوعی نان -> بربری
نیم صدای کلاغ -> قار
همراه با تب -> لرز
همه هستی -> کاینات
هیولای داستانی -> دیو
کرم ابریشم -> دیوه
کلام تعجب -> وا
کنایه از مشاجره -> یکی به دو