حل مرحله 1029 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1029 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1029 جدولانه کلاسیک

افقی 1 معروف‌ترین ورزشکار معلول ایرانی قهرمان وزنه‌برداری جهان -> سیامندرحمان
افقی 1 عمق زورخانه -> گود
افقی 2 از فرزندان چنگیز -> جوجی
افقی 2 نوعی شکلات -> کاکایو
افقی 3 ضربه سر -> هد
افقی 3 زرداب -> سفرا
افقی 3 نه بهشت نه جهنم -> برزخ
افقی 3 ضمیر غایب -> او
افقی 4 آب شفاف و خوشگوار -> زلال
افقی 4 کشور عدن -> یمن
افقی 4 به اندازه -> مک
افقی 4 خرس فلکی -> دب
افقی 5 پسوند آورنده -> اور
افقی 5 دندان‌های نیش -> انیاب
افقی 5 حواری خائن -> یهودا
افقی 6 عدل -> داد
افقی 6 پوست پیرا -> دباغ
افقی 6 احتیاج -> نیاز
افقی 7 از عناصر شیمیایی با عدد اتمی ۷۳ -> تانتال
افقی 7 فیلمی از مسعود کیمیایی -> رییس
افقی 7 عدسی -> لنز
افقی 8 نوعی کاغذ -> وب
افقی 8 فیلمی از پوران درخشنده -> شمعیدرباد
افقی 8 مادر عرب -> ام
افقی 9 مخترع تلگراف -> مرس
افقی 9 رنگ زغال -> سیاه
افقی 9 ملیت افلاطون -> یونانی
افقی 10 ایالتی در هند -> اسام
افقی 10 سایبان چشم -> ابرو
افقی 10 عشق بیگانه -> لاو
افقی 11 در حال شیون -> نالان
افقی 11 وسیله‌ای در آهنگری -> سندان
افقی 11 گروهی از مردم -> امت
افقی 12 تکرار حرف خوردنی -> نن
افقی 12 نیا -> جد
افقی 12 کاپ ورزشی -> جام
افقی 12 جمع وزیر -> وزرا
افقی 13 شهر زیارتی -> ری
افقی 13 خورجین بزرگ -> کاله
افقی 13 درمان -> علاج
افقی 13 نفس -> دم
افقی 14 نوعی چسب در کارهای الکتریکی -> چسببرق
افقی 14 سرمشق عالی -> اسوه
افقی 15 ضربه ناگهانی -> شوک
افقی 15 تغییر یا جا‌به‌جایی وزیران در هیئت دولت -> ترمیمکابینه
عمودی 1 هر روز هزار تومان بعد از یک ماه -> سیهزارتومان
عمودی 1 اسب رستم -> رخش
عمودی 2 سطل آبکشی -> دلو
عمودی 2 بهترین روش برای مهار خشکی -> ابرسانی
عمودی 3 برآمدگی ته کفش -> اج
عمودی 3 کشور امان -> اردن
عمودی 3 اتاق پذیرایی -> سالن
عمودی 3 گلر سابق چلسی -> چک
عمودی 4 شهری در عراق -> موسل
عمودی 4 از عناصر اربعه -> اتش
عمودی 4 صدای گاو -> ما
عمودی 4 مزه اول خرمالو -> کس
عمودی 5 شهر مقدس عراق -> نجف
عمودی 5 سقز -> ادامس
عمودی 5 پاکدامنی و عفاف -> نجابت
عمودی 6 کهنه و قدیمی -> دیرین
عمودی 6 نام زنانه -> لعیا
عمودی 6 جانان و محبوب -> دلبر
عمودی 7 آرزو -> امید
عمودی 7 خشک -> یابس
عمودی 7 از احجام هندسی -> هرم
عمودی 8 کنده‌کاری روی چوب -> حک
عمودی 8 ... گنج میسر نمی‌شود -> نابردهرنج
عمودی 8 تهوع -> قی
عمودی 9 از پساوند -> ماب
عمودی 9 زمین لم‌یزرع -> بایر
عمودی 9 بدرود -> وداع
عمودی 10 نام زنانه -> اکرم
عمودی 10 مربوط به عالم ناپیدا -> غیبی
عمودی 10 زمین‌های ملکی -> املاک
عمودی 11 ظرافت و باریکی -> نازکی
عمودی 11 داروی ضد عفونی -> ساولن
عمودی 11 پسوند شباهت -> اسا
عمودی 12 آب منجمد -> یخ
عمودی 12 نفس خسته -> هن
عمودی 12 قله زاگراس -> دنا
عمودی 12 لازم بودن -> وجوب
عمودی 13 امر به گفتن -> گو
عمودی 13 جنگ تن به تن -> دویل
عمودی 13 سرود -> اواز
عمودی 13 خطاب نزدیک -> هی
عمودی 14 شهری در ایلام -> ابدانان
عمودی 14 همسر زن -> مرد
عمودی 15 چیدن محصول -> درو
عمودی 15 داستانی از ژول ورن -> اززمینتاماه