حل مرحله 1028 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1028 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1028 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سرحدات -> مرز
افقی 1 حساب به دینار، ... به خروار -> بخشش
افقی 1 رفت و آمد -> امدوشد
افقی 2 با حالت ناز و کرشمه و تکبر -> دامنکشان
افقی 2 شمشیربازی -> اسکریم
افقی 3 رود آرام -> دن
افقی 3 شهری نزدیک کاشان -> اران
افقی 3 از فروع دین -> زکات
افقی 3 به دنیا آوردن -> زا
افقی 4 درخت سدر -> کنار
افقی 4 سمت چپ -> یسار
افقی 4 پایتخت لهستان -> ورشو
افقی 5 ادوارد به هم ریخته -> اددورا
افقی 5 جمع قدیم -> قدما
افقی 5 واحد شمارش شتر -> نفر
افقی 6 شاعر معاصر -> رهی
افقی 6 واحد شمارش کالا برابر دوازده دوجین -> قراص
افقی 6 فراری و پنهان شده -> متواری
افقی 7 کارزار -> مرا
افقی 7 همتایی ندارد -> بیتا
افقی 7 هوو -> وسنی
افقی 8 ناپیدا -> گم
افقی 8 سرخرمن آن در قدیم معروف بود -> وعده
افقی 8 گازی است بی‌رنگ و بی‌بو -> متان
افقی 8 تصدیق انگلیسی -> یس
افقی 9 بالایی و فوقانی -> رویی
افقی 9 مرد بی‌زن -> ارمل
افقی 9 ماه کامل -> بدر
افقی 10 قطع کننده یکدیگر -> متقاطع
افقی 10 نگارگر -> نقاش
افقی 10 سرشب -> مسا
افقی 11 کوچه -> کوی
افقی 11 در فرهنگ لغت به معنی خبر خوش آمده است -> وشاق
افقی 11 همه‌چیزی -> ششدانگ
افقی 12 لغو کردن انگلیسی -> کنسل
افقی 12 بلدرچین -> سلوی
افقی 12 مربی آرسنال -> ونگر
افقی 13 لیز خوردن -> سر
افقی 13 دوچرخه‌سوار می‌زند -> رکاب
افقی 13 از تیم‌های فوتبال آلمانی -> هرتا
افقی 13 مخفف هستم -> ام
افقی 14 کنایه از کاسب و فروشنده -> بازاری
افقی 14 مسابقات ورزشی بین قاره‌ای -> جامملتها
افقی 15 سبکی در هنرهای تزئینی به صورت گل و بوته‌های پیچ در پیچ -> اسلیمی
افقی 15 اصل و نسب -> تبار
افقی 15 سنت‌ها -> سنن
عمودی 1 کمک کننده -> مددکار
عمودی 1 میوه‌ای شبیه طالبی -> گرمک
عمودی 1 نام قدیم یمن -> سبا
عمودی 2 شوفر -> راننده
عمودی 2 نوعی مسابقه موتورسیکلت‌رانی در مسیرهای خاکی -> موتوکراس
عمودی 3 تکرارش نام چشمه‌ای است -> زم
عمودی 3 چرم خوشبو -> ادیم
عمودی 3 باور قلبی -> یقین
عمودی 3 نگاه خیره -> زل
عمودی 4 زدنی نارفیق -> نارو
عمودی 4 خواب را لذت‌بخش می‌کند -> رویا
عمودی 4 خانه با عرصه مشجر -> سرای
عمودی 5 دست نخورده -> بکر
عمودی 5 نوعی خط خوش‌نویسی -> رقاع
عمودی 5 از شهرهای فلسطین -> طولکرم
عمودی 6 پسر داریوش -> خشایار
عمودی 6 از گروه‌های تندرو اسلامی -> داعش
عمودی 6 خرس ترکی -> ایی
عمودی 7 اقبال -> شانس
عمودی 7 شهری در استان زنجان -> ابهر
عمودی 7 مهره‌ای در شطرنج -> اسب
عمودی 8 ماسه -> شن
عمودی 8 مسجدی در بیت‌المقدس -> اقصی
عمودی 8 وسیله‌ای برای کباب کردن -> منقل
عمودی 8 هواپیمای فشفشه‌ای -> جت
عمودی 9 رنگ تنفر -> زرد
عمودی 9 چاپلوسی -> تملق
عمودی 9 بخشنده -> وهاب
عمودی 10 تیم فوتبالی در یونان -> ااک
عمودی 10 زمان مرگ -> ممات
عمودی 10 کشتی سنتی آذربایجانی‌ها -> اشیرما
عمودی 11 برابری -> مساوات
عمودی 11 برانشی -> ابشش
عمودی 11 سوغات گجرات -> تمر
عمودی 12 پزشک -> دکتر
عمودی 12 روان‌شناس و فیزیولوژیست آلمانی که نخستین آزمایشگاه روان‌شناسی را در لایپزیک تأسیس کرد -> ووند
عمودی 12 کیسه چرمی -> دوال
عمودی 13 پرحرفی -> ور
عمودی 13 آشنا -> شناس
عمودی 13 داستان ادبی -> رمان
عمودی 13 تپانچه -> تس
عمودی 14 جنون جوانی -> شیزوفرنی
عمودی 14 یکی از فراوان‌ترین عناصر فلزی موجود در زمین است -> سنگاهن
عمودی 15 اندازه گرمی و سردی هوا -> دما
عمودی 15 سردسته -> رییس
عمودی 15 موافقت دولتی با سفارت شخصی از طرف دولت دیگر -> اگرمان