حل مرحله 1027 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1027 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1027 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تسمه ستبر -> دوال
افقی 1 اثری از آلفونس دو لامارتین -> ترانههایدل
افقی 2 کریستال -> بلور
افقی 2 آسوده -> فارغ
افقی 2 موسیقی -> موزیک
افقی 3 ماه میلادی -> اوریل
افقی 3 جای امن -> مامن
افقی 3 جنگ و کشمکش -> جدال
افقی 4 خانواده گندم و جو -> غله
افقی 4 ادات تشبیه -> سا
افقی 4 فراهم -> مهیا
افقی 4 طناب تاب -> ارک
افقی 5 یک عامیانه -> یه
افقی 5 مزد -> پاداش
افقی 5 آشکار کننده -> مبین
افقی 6 ضد ملیح -> بینمک
افقی 6 امپراتور دیوانه -> نرون
افقی 6 آش -> با
افقی 7 زیبا -> جمیل
افقی 7 ماشین بارکشی -> کامیون
افقی 7 سده -> قرن
افقی 8 زیبایی و محبوبیت -> وجاهت
افقی 8 آخرین طبقه دوزخ -> درک
افقی 8 پیشکش‌ها -> هدایا
افقی 9 قسمتی از پا -> ران
افقی 9 کاشف پنی‌سیلین -> فلمینگ
افقی 9 دندانساز -> مسنن
افقی 10 دنبه برشته -> جز
افقی 10 اقامت گزیدن -> سکنی
افقی 10 از شهرهای غربی و مراکز استانی ایران -> ایلام
افقی 11 ساز و برگ جنگ -> بسیج
افقی 11 گذران زندگی -> امرار
افقی 11 زوبین -> مک
افقی 12 بخش حفاظتی خودرو -> سپر
افقی 12 کفران کننده -> کافر
افقی 12 خواندن گوسفند -> هر
افقی 12 شهری در استان فارس -> لار
افقی 13 آئینه -> مرات
افقی 13 وجود ندارد -> نیست
افقی 13 سستی -> کاهلی
افقی 14 کمک -> یاوری
افقی 14 سرباز نیروی دریایی -> ناوی
افقی 14 پدر شعر نو -> نیما
افقی 15 پایتخت هندوراس -> تگوسیگالپا
افقی 15 پوسته گندم یا برنج -> سبوس
عمودی 1 پیراستن پوست -> دباغی
عمودی 1 برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۹ -> جورجاسمیت
عمودی 2 بانگ و فریاد کردن -> ولوله
عمودی 2 اجازه داده شده -> مجاز
عمودی 2 مرکز کشور چک -> پراگ
عمودی 3 مواد زائد خون -> اوره
عمودی 3 شرح -> بیان
عمودی 3 مرحبا -> براوو
عمودی 4 گویش ایرانی -> لری
عمودی 4 پرده کرم ابریشم -> پیله
عمودی 4 چاشنی ادویه‌دار -> سس
عمودی 4 هراس -> ترس
عمودی 5 زبان عرب -> لسان
عمودی 5 گرفتن سند جداگانه برای بخشی از یک ساختمان -> تفکیک
عمودی 5 حرف تمسخر -> یی
عمودی 6 بخار و حرارت -> تف
عمودی 6 مترسک -> ادمک
عمودی 6 شهری در اصفهان -> لنجان
عمودی 7 اهلی -> رام
عمودی 7 فرهنگستان -> اکادمی
عمودی 7 فدراسیون جهانی شنا -> فینا
عمودی 8 فراغت -> ارامش
عمودی 8 لوله گوارشی -> مری
عمودی 8 فرستادن -> ارسال
عمودی 9 ترانه -> نغمه
عمودی 9 معروف به خوبی -> نیکنام
عمودی 9 وسیله بازی و ورزش -> توپ
عمودی 10 خوراکی از تخم‌مرغ -> نیمرو
عمودی 10 انبر کوچک -> گیره
عمودی 10 حرف ربط -> یا
عمودی 11 کوشش -> هم
عمودی 11 مشترک مجله -> ابونه
عمودی 11 جزیره‌ای در کشورمان -> لارک
عمودی 12 می‌گیرند تا پرواز کنند -> اوج
عمودی 12 پسوند نسبت -> ین
عمودی 12 هلاک و نیستی -> دمار
عمودی 12 مردم -> انس
عمودی 13 پروردگار -> یزدان
عمودی 13 قسمت کننده -> قاسم
عمودی 13 شعله -> لهیب
عمودی 14 سرزمین -> دیار
عمودی 14 صفت بهشت -> برین
عمودی 14 شهر پرجمعیت و زیبای سوئد -> مالمو
عمودی 15 راسته‌ای از پرندگان -> لکلکسانان
عمودی 15 آستانه خانه -> کریاس