حل مرحله 1026 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1026 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1026 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مکانی برای ثبت اسناد و معاملات -> دفترخانه
افقی 1 نوعی گل خاردار -> کاکتوس
افقی 2 دروغ ترکی -> یالان
افقی 2 رازیانه -> شمره
افقی 2 خواب خوش -> رویا
افقی 3 گشاینده -> فتاح
افقی 3 نام یکی از پسران رستم -> فرامرز
افقی 3 درخت آزاد -> سرو
افقی 4 مرطوب -> تر
افقی 4 راه ترکی -> یول
افقی 4 بوی ماندگی -> نا
افقی 4 قند سفید -> ابلوج
افقی 5 حاکم مغول فاتح بغداد -> هلاکو
افقی 5 سرباز نیروی دریایی -> ناوی
افقی 5 دشنام -> سب
افقی 6 کشور خوشبخت -> یمن
افقی 6 از شهرهای استان فارس -> جهرم
افقی 6 شکل و قیافه -> ریخت
افقی 7 سیاهرگ -> ورید
افقی 7 گنج -> دفینه
افقی 7 از حروف یونانی -> بتا
افقی 8 حیوان سربریده -> بسمل
افقی 8 چپاول -> تاراج
افقی 8 حسرت و اندوه -> دریغ
افقی 9 کشور سعادتمند -> یمن
افقی 9 رزمایش -> مانور
افقی 9 سبو -> کوزه
افقی 10 علم -> دانش
افقی 10 عهده‌دار غرامت -> ضامن
افقی 10 سیخ آهنی -> یوک
افقی 11 نیز -> هم
افقی 11 واحد پول بنگلادش -> تاکا
افقی 11 جاهل و بی‌خرد -> نادان
افقی 12 نامی پسرانه -> سیروس
افقی 12 بالا آمدن آب دریا -> مد
افقی 12 محل تغذیه جنین -> ناف
افقی 12 نت پنجم -> سو
افقی 13 حق ناحق سازمان ملل -> وتو
افقی 13 آبشش -> برانشی
افقی 13 راه رفتن کودکانه -> تاتی
افقی 14 بندگاه میان ساعد و بازو -> ارنج
افقی 14 فرمانده و حاکم -> امیر
افقی 14 سیاره زهره -> ناهید
افقی 15 عنصر کمیاب -> رادیوم
افقی 15 سردار ایرانیان باستان -> اریوبرزن
عمودی 1 بیماری خفقان -> دیفتری
عمودی 1 از شهرهای اردبیل -> بیلهسوار
عمودی 2 سست و بی‌حال -> فاتر
عمودی 2 وقت و زمان چیزی -> موسم
عمودی 2 فرشته مهر و محبت -> میترا
عمودی 3 خروس مازندرانی -> تلا
عمودی 3 فنان -> هنرمند
عمودی 3 روش و طریقه -> روند
عمودی 4 همسر یعقوب -> راحیل
عمودی 4 پهلوان -> یل
عمودی 4 جامه صاف می‌کند -> اتو
عمودی 4 اصفهان قدیم -> جی
عمودی 5 انبار کشتی -> خن
عمودی 5 دارنده -> واجد
عمودی 5 درخور و شایسته -> مناسب
عمودی 6 قطعه زمین دایره مانند -> فلکه
عمودی 6 مایه ماست -> تاشک
عمودی 6 اهلی -> رام
عمودی 7 پراکنده کردن -> نشر
عمودی 7 زگیل -> وردان
عمودی 7 رهبر -> امام
عمودی 8 اشاره تأکیدی -> همان
عمودی 8 فرض شده -> مفروض
عمودی 8 فیلمی با شرکت هدیه تهرانی -> دنیا
عمودی 9 داستان بلند -> رمان
عمودی 9 دوستان -> یاران
عمودی 9 جرقه آتش -> شرر
عمودی 10 اسب قهوه‌ای رنگ -> کهر
عمودی 10 بخش میانی دست -> ارنج
عمودی 10 نقاش ارژنگ -> مانی
عمودی 11 فضای بین دو خط متقاطع -> زاویه
عمودی 11 عاقل -> کندا
عمودی 11 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 12 آب پاک -> کر
عمودی 12 ریشه -> بیخ
عمودی 12 عدد دونده -> دو
عمودی 12 شید -> افتاب
عمودی 13 از دعاهای معروف -> توسل
عمودی 13 سلاح درویش -> تبرزین
عمودی 13 از شهرهای آذربایجان شرقی -> اهر
عمودی 14 عامل بیماری‌زا -> ویروس
عمودی 14 پرنده شبیه کبک -> تیهو
عمودی 14 جنگ و جدال -> ستیز
عمودی 15 از شهرهای تهران -> ساوجبلاغ
عمودی 15 جستجو کردن -> کاویدن