حل مرحله 1022 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1022 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1022 جدولانه کلاسیک

افقی 1 جانور خاص کوهستان آند -> الپاکا
افقی 1 کالسکه بزرگ -> دلیجان
افقی 2 نوعی استخدام -> رسمی
افقی 2 کشوری در غرب نیجریه -> بنین
افقی 2 خرس زیبای چینی -> پاندا
افقی 3 مکان مناسب در تابستان -> ییلاق
افقی 3 نام قدیم تایلند -> سیام
افقی 3 حکومت آلمان هیتلری -> رایش
افقی 4 التهاب سیاسی و اجتماعی -> تنش
افقی 4 در بازی می‌گیرند -> یار
افقی 4 بدیمن -> نحس
افقی 4 کشوری در جنوب شبه جزیره عربستان -> یمن
افقی 5 راه میان‌بر -> ره
افقی 5 از سنگ‌های قیمتی -> یاقوت
افقی 5 زردآلوی خشک شده -> قیسی
افقی 6 جاوید -> سرمد
افقی 6 نوک مرغ و پرندگان -> منقار
افقی 6 قومی که درخت می‌پرستیدند -> رس
افقی 7 بالش -> متکا
افقی 7 گرامی‌تر -> اکرم
افقی 7 بسنده -> مکفی
افقی 8 آهنگ غم‌انگیز -> نوا
افقی 8 آبسه -> دمل
افقی 8 مروارید غلتان -> اشک
افقی 8 شک و شبهه -> ریب
افقی 9 گیاه الیافی -> پنبه
افقی 9 توان و قدرت -> یارا
افقی 9 عزم جدی -> راسخ
افقی 10 تکرارش درخت صدای الاغ است -> عر
افقی 10 فاقد امنیت و آرامش -> ناامن
افقی 10 زین و برگ اسب -> یراق
افقی 11 واحد ورزش تکواندو -> راند
افقی 11 وسیله اطلاع‌رسانی -> رسانه
افقی 11 ویتامین جدولی -> کا
افقی 12 اسلحه‌ای در شمشیربازی -> اپه
افقی 12 از اشکال هندسی -> هرم
افقی 12 عدد مجهول از سه تا نه -> اند
افقی 12 از القاب فرنگی -> ارل
افقی 13 مکث و تأخیر -> درنگ
افقی 13 پرسش -> سوال
افقی 13 برانگیختگی و التهاب درونی -> هیجان
افقی 14 به هرجا بروید به همین رنگ است -> اسمان
افقی 14 شیره چغندر -> ملاس
افقی 14 ساده و بی‌آلایش -> خالص
افقی 15 ارمغان سفر -> رهاورد
افقی 15 شهر غلات در استان تهران -> ورامین
عمودی 1 رئیس‌جمهور آمریکا که دستور حمله اتمی به ژاپن را صادر کرد -> هریترومن
عمودی 1 سوگوار و ماتم‌زده -> عزادار
عمودی 2 مخزن‌الاسرار -> سینه
عمودی 2 متضاد توخالی -> توپر
عمودی 2 ولگردی -> پرسه
عمودی 3 از شهرهای گیلان -> املش
عمودی 3 فرمان کشتی -> سکان
عمودی 3 هنرپیشه سریال چک برگشتی -> رهنما
عمودی 4 همسر یعقوب پیامبر -> لیا
عمودی 4 چین و شکن -> یرا
عمودی 4 ساختمان و سازنده‌اش -> بنا
عمودی 4 حیوانی که در تمدن‌های باستانی مظهر زندگی بوده است -> گاو
عمودی 5 از ارکان نماز -> قیام
عمودی 5 محل خروج آتشفشان -> دهانه
عمودی 5 جفت ماده -> نر
عمودی 6 حسرت کویر -> اب
عمودی 6 قدم جلو نهادن -> اقدام
عمودی 6 نشانی -> ادرس
عمودی 7 غذای بسته‌بندی شده -> کنسرو
عمودی 7 هم‌سخن -> کلیم
عمودی 7 مظهر چسبندگی -> موم
عمودی 8 خرس ترکی -> ایی
عمودی 8 سوغات گجرات -> تمر
عمودی 8 زشت‌تر -> انر
عمودی 8 میوه تلفنی -> الو
عمودی 9 نباید به نرخ روز خورد -> نان
عمودی 9 اشاره و ایما -> نمار
عمودی 9 فرمانده -> سالار
عمودی 10 تحقیق کننده -> محقق
عمودی 10 سزاوار -> شایان
عمودی 10 پسوند شباهت -> سا
عمودی 11 برجسته زیر گونه -> لپ
عمودی 11 فرزند کیومرث شاهنامه -> سیامک
عمودی 11 وسیله‌ای در نجاری -> رنده
عمودی 12 همدم -> یار
عمودی 12 نگاه دزدانه -> سرک
عمودی 12 وصل کننده مبدأ به مقصد -> راه
عمودی 12 نوعی بستنی -> یخی
عمودی 13 نوعی دادگاه -> جنایی
عمودی 13 دوری یاران -> فراق
عمودی 13 مأمور انتظامی شصت سال پیش -> اجان
عمودی 14 چرم خالص -> ادیم
عمودی 14 سرکرده یک گروه -> رییس
عمودی 14 سریع‌ترین روش شنا -> کرال
عمودی 15 گمنام -> ناشناس
عمودی 15 پادشاه ستمگر بابل -> بختالنصر