حل مرحله 1019 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1019 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1019 جدولانه کلاسیک

افقی 1 چهارمین رئیس‌جمهور ایران -> هاشمیرفسنجانی
افقی 2 پژواک صدا -> اکو
افقی 2 مهریه -> صداق
افقی 2 گونه‌ای موسیقی غربی -> راک
افقی 2 گوشت ترکی -> ات
افقی 3 بودجه -> درامد
افقی 3 از قدیمی‌ترین و زیباترین محلات ییلاقی شمیرانات -> درکه
افقی 3 دالان زیرزمینی -> تونل
افقی 4 شهری در فرانسه -> مارسی
افقی 4 درمان -> مداوا
افقی 5 کرسی آشفته -> یکرس
افقی 5 مقدار الکتریسیته جاری شده در یک مدار -> امپر
افقی 5 داخلی -> درونی
افقی 6 نشانه مفعول در جمله -> را
افقی 6 برنده -> تیز
افقی 6 از شرکت‌های خودروسازی آلمان -> اوپل
افقی 6 از کشورهای جنگ‌زده -> یمن
افقی 7 ساختمان مسکونی -> اپارتمان
افقی 7 رشوه -> ارتشا
افقی 8 از عشاق ادبی -> لیلی
افقی 8 حاشا -> انکار
افقی 8 شتر ماده -> بکیه
افقی 9 گیاهی پایا به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر تا یک متر که دارای برگ‌های ساده به رنگ سبز است -> ترخون
افقی 9 از مشهورترین نقاشان هلند و خالق «گشت شبانه» -> رامبراند
افقی 10 شیشه آزمایشگاهی -> لام
افقی 10 اشاره بی‌صدا -> ایما
افقی 10 نومیدی -> یاس
افقی 10 بلی روسی -> دا
افقی 11 بندرها -> بنادر
افقی 11 بی‌رونق -> کساد
افقی 11 ان صلاه ... عن الفحشاء و المنکر -> تنهی
افقی 12 از صفات باریتعالی -> دادار
افقی 12 از نام‌های پسرانه ترکی -> یاشار
افقی 13 حکمران -> امیر
افقی 13 به هم سائیده شده -> مماس
افقی 13 نقاش بزرگی که گوش خود را برید و از آن نقاشی کرد -> ونگوگ
افقی 14 یکدندگی -> نق
افقی 14 سازمان اطلاعاتی آمریکا -> سیا
افقی 14 از شاخه‌های شمشیربازی -> سابر
افقی 14 داستان -> سمر
افقی 15 از سمت‌های مهم در جمهوری اسلامی -> رییسمجمعتشخیص
عمودی 1 دریاسالار -> ادمیرال
عمودی 1 کشوری کوچک در منطقه حساس خاورمیانه -> لبنان
عمودی 2 کسی که به اطلاعات شخصی و محرمانه یک سامانه اینترنتی نفوذ می‌کند -> هکر
عمودی 2 ناخدا -> کاپیتان
عمودی 2 قرارگاه -> مقر
عمودی 3 دستورات -> اوامر
عمودی 3 مرکز استان الانبار عراق -> الرمادی
عمودی 4 دانشگاه مهم هلند و نام پیمانی که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ باعث ایجاد پول مشترک یورو شد -> ماستریخ
عمودی 4 در دوران «مظفرالدین شاه قاجار»، امتیاز کشف و بهره‌برداری از نفت ایران برای مدت ۶۰ سال به او واگذار شد -> دارسی
عمودی 5 کلمه‌ای است که معنی انجام عملی را به صورت آزاد و کلی بیان می‌کند و وابسته به هیچکدام از زمان‌ها نیست -> مصدر
عمودی 5 هنوز بیگانه -> یت
عمودی 5 متبحر -> وارد
عمودی 5 بله بیگانه -> یس
عمودی 6 عنصر موجود در نمک طعام -> ید
عمودی 6 پرسنلی -> سازمانی
عمودی 6 زعیم و پیشوا -> امام
عمودی 7 کشف مادام کوری -> رادیم
عمودی 7 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 7 بزرگوار -> مکرم
عمودی 8 تنگدستی -> فقر
عمودی 8 لوزالمعده -> پانکراس
عمودی 8 بیماری تنگی نفس -> اسم
عمودی 9 خجالتی -> کمرو
عمودی 9 عدد فوتبال -> اا
عمودی 9 توانگر شدن -> ایساع
عمودی 10 گردون ... ز تند رفتاری، گیتی ننهد ز سر سیه کاری -> نرهد
عمودی 10 نامی دخترانه -> پارمیدا
عمودی 10 صنم -> بت
عمودی 11 مکان -> جا
عمودی 11 از شاگردان بزرگ فروید -> ادلر
عمودی 11 حرف همراهی -> با
عمودی 11 به پا خاستن ناگهانی علیه حکومت -> شورش
عمودی 12 بازیگر فرنگی -> اکتور
عمودی 12 نام قدیمی مازندران -> تبرستان
عمودی 13 از غذاهای محلی گیلان -> واویشکا
عمودی 13 غذایی که با تخم مرغ و اسفناج درست می‌شود -> نرگسی
عمودی 14 سخنان نامربوط بیمار -> یان
عمودی 14 وکیل -> نماینده
عمودی 14 صوم درهم -> ومص
عمودی 15 هدایت فردی و درونی افکار، احساسات یا رفتار -> تلقین
عمودی 15 پیشوا و هادی -> هدایتگر