حل مرحله 1017 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1017 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1017 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سریالی از محمد حسین لطیفی -> تنهاییلیلا
افقی 1 ماسک -> نقاب
افقی 2 دریاچه ترکیه -> وان
افقی 2 روشنایی‌ها -> انوار
افقی 2 سرپرستان -> اولیا
افقی 3 پشت سر -> پس
افقی 3 رئیس و مالک روستا در قدیم -> ارباب
افقی 3 نابودی -> فنا
افقی 3 برج کج داستانی -> نل
افقی 4 معاینه کلی بدن -> چکاپ
افقی 4 پرگویی -> ور
افقی 4 انصاف -> داد
افقی 4 به موقع -> بجا
افقی 5 شایع شدن -> شیوع
افقی 5 لباس سنگین -> شنل
افقی 5 مرکز کشور چک -> پراگ
افقی 6 پایتخت جمهوری آذربایجان -> باکو
افقی 6 ظاهر عمارت -> نما
افقی 6 بالا -> فوق
افقی 7 جاده آهنی -> ریل
افقی 7 نام زنانه -> لعیا
افقی 7 خزنده خوش خط و خال -> مار
افقی 7 محصول صابون -> کف
افقی 8 آرام خودمانی -> اروم
افقی 8 نویسنده و فیلسوف اگزیستانسیالیسم فرانسوی مؤلف هستی و نیستی -> سارتر
افقی 8 فراوانی -> کثرت
افقی 9 قورباغه دزفولی -> بق
افقی 9 از حبوب ریز و گرد دانه -> عدس
افقی 9 پودر -> گرده
افقی 9 گل و لای ته حوض -> لجن
افقی 10 قسمت سخت‌افزار کامپیوتر -> کیس
افقی 10 کاپ ورزشی -> جام
افقی 10 امر به آسودن -> اسای
افقی 11 بزرگتر از گوشی -> تبلت
افقی 11 پسوند مراقبت -> بان
افقی 11 ارث برندگان -> وراث
افقی 12 زهرآگین -> سمی
افقی 12 دام صیاد -> تله
افقی 12 از پسوندها -> گی
افقی 12 بسیار پاکیزه -> طهور
افقی 13 حرف تعجب -> وا
افقی 13 فارسی باستان -> دری
افقی 13 مطابق شرع -> مشروع
افقی 13 شمای بیگانه -> یو
افقی 14 شهری در اصفهان -> لنجان
افقی 14 تراوش کننده -> تراوا
افقی 14 شیمی کربن -> الی
افقی 15 سازی که با آرشه می‌نوازند -> ویلن
افقی 15 از بهترین کشتی‌گیران همه ادوار ایران -> حمیدسوریان
عمودی 1 سربازی که با توپ تیر می‌اندازد -> توپچی
عمودی 1 برنده نوبل اقتصاد ۱۹۸۷ -> رابرتسولو
عمودی 2 عابد -> ناسک
عمودی 2 علم و پرچم -> بیرق
عمودی 2 فیلم مهرجویی -> بمانی
عمودی 3 نفس خسته -> هن
عمودی 3 کنایه از شخص بی‌حال و بی‌رمق -> اشالو
عمودی 3 عمده، همگی -> کلی
عمودی 3 پوشاک ستور -> جل
عمودی 4 حماسی -> اپیک
عمودی 4 همراهی -> معیت
عمودی 4 خوراک طیور -> دان
عمودی 5 بازیکن هم‌تیمی -> یار
عمودی 5 جنبیدن -> وول
عمودی 5 شبیه و نظیر -> دس
عمودی 5 قطار -> ترن
عمودی 6 شهری در عربستان -> ینبوع
عمودی 6 شبگرد و پاسبان -> عسس
عمودی 6 پاسخ مثبت -> بلی
عمودی 7 طویل‌ترین رود فرانسه -> لوار
عمودی 7 جد -> نیا
عمودی 7 شأن و شوکت -> جاه
عمودی 7 زمینه موسیقی -> تم
عمودی 8 امر به یافتن -> یاب
عمودی 8 فارسی تیراژ -> شمارگان
عمودی 8 سرخ‌نای -> مری
عمودی 9 طایفه غرب ایران -> لر
عمودی 9 قله زاگرس -> دنا
عمودی 9 واحد تحصیلی -> ترم
عمودی 9 وسیع و پهن -> گشاد
عمودی 10 واحد فروش گردو -> فال
عمودی 10 همسر زن -> مرد
عمودی 10 از عوامل بسیار ریز بیماری‌زا -> ویروس
عمودی 11 قطب مثبت -> اند
عمودی 11 نت چهارم -> فا
عمودی 11 سگ بیمار -> هار
عمودی 11 حرف سی الفبا -> واو
عمودی 12 سرمایه زندگی -> نوا
عمودی 12 همسر بهرام گور -> پورک
عمودی 12 تابان -> ساطع
عمودی 13 بگوی قرآنی -> قل
عمودی 13 نیروی الکتریسیته -> برق
عمودی 13 سه -> ثلاثه
عمودی 13 حرف ندا -> ای
عمودی 14 در این مکان -> اینجا
عمودی 14 نوعی قایق کوچک -> کرجی
عمودی 14 خانه ییلاقی -> ویلا
عمودی 15 پیشرفت کردن یا شدت گرفتن -> بالاگرفتن
عمودی 15 اسطوره تیم پرسپولیس -> پروین