حل مرحله 1016 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1016 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1016 جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثر شکسپیر -> مکبث
افقی 1 از عوارض مبتلا شدن به ماده مخدر صنعتی شیشه است -> التهابمغزی
افقی 2 آسمان -> عرش
افقی 2 پول روسیه -> روبل
افقی 2 پارسنگ ترازو -> ورام
افقی 3 مخفف هستم -> ام
افقی 3 نقاش فرانسوی بنیانگذار امپرسیونیسم -> مانه
افقی 3 وسیله پرواز انفرادی -> کایت
افقی 3 مخالف -> پد
افقی 4 از مراکز استان‌ها -> مشهد
افقی 4 از اسامی پسران -> سینا
افقی 4 ضمیر محترمانه -> کرا
افقی 5 دلواپس -> نگران
افقی 5 نام گلی است -> نرگس
افقی 5 قاضی ورزشی -> داور
افقی 6 امام‌زاده‌ای در جاده هراز -> هاشم
افقی 6 دمای بالاتر از حد معمول -> گرما
افقی 6 درختی است همیشه سبز با گل‌های خوشبو -> کورس
افقی 7 زوج نیست -> فرد
افقی 7 بنده و شما -> ما
افقی 7 سرخوردگی -> دلسردی
افقی 8 قلم درشت -> نی
افقی 8 خدای هندوان -> راما
افقی 8 پسر خورشید در اوستا -> یاوه
افقی 8 جدید -> نو
افقی 9 پایتخت قزاقستان -> استانه
افقی 9 مروارید -> مر
افقی 9 ابرقدرت آسیایی -> چین
افقی 10 ضرباهنگ -> ریتم
افقی 10 از مربیان فوتبال ایران -> فرکی
افقی 10 گروه نگهبانان مسلح -> گارد
افقی 11 سخن‌چین -> نمام
افقی 11 از نام‌های قرآن -> مجید
افقی 11 شهری در مازندران -> چالوس
افقی 12 قرض بانکی -> وام
افقی 12 سوغات زلزله -> اوار
افقی 12 از شیر می‌گیرند -> خامه
افقی 13 رفوزه -> رد
افقی 13 آتشدان -> مجمر
افقی 13 نفت دریای شمال -> برنت
افقی 13 ویتامین ضد سرطان -> ای
افقی 14 پدیدار -> مریی
افقی 14 پیک کاغذی -> نامه
افقی 14 بزرگش علامت نزدن است -> سنگ
افقی 15 عابران و رانندگان کم‌توجه التفاتی به آن نمی‌دهند -> چراغراهنما
افقی 15 کرم کدو -> تنیا
عمودی 1 بررسی خودرو توسط کارشناس مربوط -> معاینهفنی
عمودی 1 تیم فوتبالی در لیگ جزیره -> نوریچ
عمودی 2 رنگ سخاوت -> کرم
عمودی 2 ارابه -> گاری
عمودی 2 خاکستر -> رماد
عمودی 3 پنج ترکی -> بش
عمودی 3 رهبر زورخانه -> مرشد
عمودی 3 روزها -> ایام
عمودی 3 بنده و شما -> ما
عمودی 4 بینی -> مشام
عمودی 4 پدر سهراب -> رستم
عمودی 4 کشته عزا و عروسی -> مرغ
عمودی 5 گرو گذارنده -> راهن
عمودی 5 سوگ و عزا -> ماتم
عمودی 5 مزدور -> اجیر
عمودی 6 لوله غذارسان در گیاه -> اوند
عمودی 6 حرف سوم الفبای یونانی -> گاما
عمودی 6 روغن مردگان -> مومیا
عمودی 7 قسمت تیز کارد -> لبه
عمودی 7 جنس به ظاهر قوی -> نر
عمودی 7 ترکیدن بمب -> انفجار
عمودی 8 تپه و پشته -> تل
عمودی 8 جاوید -> سرمد
عمودی 8 آوای ترسناک جانوران درنده -> هریر
عمودی 8 تکرار حرفی -> نن
عمودی 9 پایتخت رواندا -> کیگالی
عمودی 9 عدد رمزی -> کد
عمودی 9 آن سوی سقف -> بام
عمودی 10 بیعانه و پیش‌پرداخت -> اوانس
عمودی 10 نژاد عرب -> سامی
عمودی 10 محصول نخلستان -> خرما
عمودی 11 جلاد استالین -> بریا
عمودی 11 پانصد هزار -> کرور
عمودی 11 موقع خرید می‌زنند -> چانه
عمودی 12 تیره و کدر -> مات
عمودی 12 برای تهیه مرکب چاپ از آن استفاده می‌شود -> دوده
عمودی 12 سلول تولید مثل -> گامت
عمودی 13 خوردنی ناخوشایند -> غم
عمودی 13 ادویه تند -> کاری
عمودی 13 کوچکتر از چاه -> چاله
عمودی 13 صحنه نمایش -> سن
عمودی 14 نام قدیمی آلمان -> پروس
عمودی 14 قدرت و توان -> نیرو
عمودی 14 زمان زودگذر -> انی
عمودی 15 نمک سازگار با غده تیروئید -> یددار
عمودی 15 باشگاه‌های حاضر در دسته اول فوتبال آلمان -> بوندسلیگا