حل مرحله 1015 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1015 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1015 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کدبانوی خانه -> زن
افقی 1 از شخصیت‌های بزرگ سمبولیسم -> شارلپیربودلر
افقی 2 پارچه زخم بندی -> باند
افقی 2 چاقوی مطبخ -> کارد
افقی 2 راهنمایی -> ارشاد
افقی 3 دارا بودن -> داشتن
افقی 3 بالش -> متکا
افقی 3 گروه‌های مردم -> امم
افقی 4 عزم قوی -> همت
افقی 4 گل بتونه -> مل
افقی 4 فرمان توقف -> ایست
افقی 4 نیکش به جا ماند -> نام
افقی 5 پسوند دال بر زمان -> ان
افقی 5 از وسایل آرایش خانم‌ها -> سرخاب
افقی 5 پادشاه ساسانی -> نرسی
افقی 6 پرنده نامه‌بر -> کبوتر
افقی 6 وقت -> اوان
افقی 6 نفس خسته -> هن
افقی 7 درست یا مناسب دانستن سخنی یا کاری -> تایید
افقی 7 بالای کوه -> کمرکش
افقی 7 بی‌نیاز و پاینده -> صمد
افقی 8 رسیدن -> وصول
افقی 8 پوشیده شده -> مستتر
افقی 8 شش عرب -> سادس
افقی 9 نوعی شیمی -> الی
افقی 9 آغاز کننده -> مبتدی
افقی 9 شک -> دودلی
افقی 10 افزایش حجم چیزی -> ری
افقی 10 رشته پهن -> نوار
افقی 10 از گل‌ها -> شقایق
افقی 11 تباه و گندیده -> فاسد
افقی 11 شهری در استان کرمانشاه -> نوسود
افقی 11 نانی که از آرد خشک پزند -> کک
افقی 12 وقوف -> خبر
افقی 12 آدم ناشی از سر گشادش می‌زند -> سرنا
افقی 12 واحد عملی سنجش رسانایی برق -> مو
افقی 12 اثر جین اوستین -> اما
افقی 13 سخن بی‌عمل -> لاف
افقی 13 پرنده‌ای کوچک و خواننده -> توکا
افقی 13 دنیا و آخرت -> دارین
افقی 14 بلندترین قله دنیا -> اورست
افقی 14 سریالی با هنرنمایی داریوش ارجمند و فریبا کوثری -> بانو
افقی 14 رخوت -> سستی
افقی 15 کتابی نوشته محدث قرن چهاردهم میرزا محمد تقی موسوی اصفهانی که روایات راجع به امام زمان شیعیان در آن جمع‌آوری شده است -> مکیالالمکارم
افقی 15 سکسکه -> هک
عمودی 1 اثر معروف حافظ ابرو -> زبدهالتواریخ
عمودی 1 خادم قوم -> ام
عمودی 2 فاقد آرامش -> ناامن
عمودی 2 مقابل فرعی -> اصلی
عمودی 2 تعدادی ساختمان کنار هم -> بلوک
عمودی 3 سرایت آب -> نشت
عمودی 3 پرنده پرزدار -> کیوی
عمودی 3 کارخانه سازنده خودرو ایتالیا -> فراری
عمودی 4 صلابت و سختی -> شدت
عمودی 4 شارب -> سبیل
عمودی 4 بوی ماندگی -> نا
عمودی 4 شهری در استان فارس -> فسا
عمودی 5 پادشاه بابل -> نمرود
عمودی 5 تأسیس کننده -> موسس
عمودی 5 پشته خاک -> تل
عمودی 6 حرف پوست‌کنده -> رک
عمودی 6 جامه‌ای بر تن ندارد -> لخت
عمودی 6 اقدام کردن -> مبادرت
عمودی 7 ورقه نازک فلز -> لام
عمودی 7 گروه نوازندگان -> ارکستر
عمودی 7 جایزه معروف -> نوبل
عمودی 8 انداختن -> پرتاب
عمودی 8 اسلوب -> متد
عمودی 8 جوانمرگ -> ناکام
عمودی 9 زاپاس -> یدکی
عمودی 9 کنگر فرنگی -> ارتیشو
عمودی 9 آنکه شاعر -> انک
عمودی 10 نوعی بازی -> اسنوکر
عمودی 10 سوگند -> قسم
عمودی 10 حرف تعجب -> وا
عمودی 11 حرف همراهی -> با
عمودی 11 یکی از لوازم‌التحریر -> تراش
عمودی 11 از انبیا -> داوود
عمودی 12 سوی دیگر -> ورا
عمودی 12 رودی در فرانسه -> سن
عمودی 12 کشور باسوادان -> سوید
عمودی 12 نام -> اسم
عمودی 13 عداوت -> دشمنی
عمودی 13 راستگو -> صادق
عمودی 13 رود مرزی -> ارس
عمودی 14 نوعی شتر -> لاما
عمودی 14 دوست جانی -> همدل
عمودی 14 انجمن -> کمیته
عمودی 15 رفوزگی -> رد
عمودی 15 شاخه‌ای از علوم فنی -> مهندسیمکانیک