حل مرحله 1014 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1014 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1014 جدولانه کلاسیک

افقی 1 لایه حساس عکاسی -> امولسیون
افقی 1 مخوف -> ترسناک
افقی 2 محل نگهداری تبهکاران -> زندان
افقی 2 نادان و کم‌خرد -> جاهل
افقی 2 گذرگاه -> معبر
افقی 3 آراسته شده -> مزین
افقی 3 یکی از بیماری‌های چشم -> ابسیاه
افقی 3 تیره و تار -> مات
افقی 4 کلمه تحسین -> وه
افقی 4 برپا کردنی صیاد -> دام
افقی 4 آب روستایی -> او
افقی 4 ناشی و ناوارد -> مبتدی
افقی 5 تخته سنگ -> کالار
افقی 5 مبارزه -> نبرد
افقی 5 نفس خسته -> هن
افقی 6 سیال تنفسی -> هوا
افقی 6 مقصود و منظور -> مراد
افقی 6 تیر کوچک -> ناوک
افقی 7 قلعه و حصار -> اورا
افقی 7 خسته و کوفته -> مانده
افقی 7 نخ تابیده -> ریس
افقی 8 نوشته ساده -> سلیس
افقی 8 رموز -> اسرار
افقی 8 از کلمات پرسشی -> کدام
افقی 9 جوانمرد -> راد
افقی 9 پایتخت ایران -> تهران
افقی 9 خوب و پسندیده -> نیکو
افقی 10 حمص -> نخود
افقی 10 مشت‌زنی -> بوکس
افقی 10 عقب و پشت سر -> ورا
افقی 11 بالا آمدن آب دریا -> مد
افقی 11 ابزار -> الات
افقی 11 از انواع خط -> ارامی
افقی 12 دریایی در شمال اقیانوس آرام -> برینگ
افقی 12 مایع حیات -> اب
افقی 12 رود مرزی ایران -> ارس
افقی 12 علامت مفعولی -> را
افقی 13 مردم -> ناس
افقی 13 پابرجا و محکم -> استوار
افقی 13 امتداد یافته -> ممتد
افقی 14 موطن -> دیار
افقی 14 تابع -> پیرو
افقی 14 خباز -> نانوا
افقی 15 نوعی راه رفتن اسب -> یورتمه
افقی 15 از اثرهای معروف صادق هدایت -> سایهروشن
عمودی 1 مجرب و کاردیده -> ازموده
عمودی 1 کار سرسری -> سرهمبندی
عمودی 2 پاکدامن -> منزه
عمودی 2 بلندمرتبه -> والا
عمودی 2 رانندگی در زبان بیگانه -> درایو
عمودی 3 نهال خرما -> ودی
عمودی 3 جستجو کردن -> کاویدن
عمودی 3 طرف چپ -> یسار
عمودی 4 از حروف یونانی -> لاندا
عمودی 4 خاک صنعتی -> رس
عمودی 4 شیار داخل لوله تفنگ -> خان
عمودی 4 لخت و برهنه -> رت
عمودی 5 میزان عمر -> سن
عمودی 5 سیب ترکی -> الما
عمودی 5 از بلندترین آبشارهای جهان -> تولگا
عمودی 6 علم سرشماری -> امار
عمودی 6 هدیه فرستادن -> اهدا
عمودی 6 بانک ارتشی -> سپه
عمودی 7 اندازه دستی -> وجب
عمودی 7 از شهرهای مازندران -> رامسر
عمودی 7 راه رفتن کودکانه -> تاتی
عمودی 8 سازمان فضایی آمریکا -> ناسا
عمودی 8 از شهرهای فارس -> داراب
عمودی 8 بازار اوراق بهادار -> بورس
عمودی 9 شتر تندرو -> هیون
عمودی 9 خباز -> نانوا
عمودی 9 بانگ -> اوا
عمودی 10 خروس مازندرانی -> تلا
عمودی 10 محل بارگیری کشتی -> بندر
عمودی 10 حمله کننده -> کرار
عمودی 11 موافق و هم‌قدم -> همراه
عمودی 11 خانه پشت به آفتاب -> نسار
عمودی 11 عدد منفی -> نه
عمودی 12 ناخن چهارپایان -> سم
عمودی 12 ابتدا و آغاز -> بدو
عمودی 12 چه وقت -> کی
عمودی 12 میخ -> مسمار
عمودی 13 مال و روزی -> نعمت
عمودی 13 از شهرهای گلستان -> کردکوی
عمودی 13 صورت غذا -> منو
عمودی 14 از شهرهای استان فارس -> اباده
عمودی 14 کمک‌رسان -> یاور
عمودی 14 دستکاری روی عکس -> رتوش
عمودی 15 بیماری عقب‌ماندگی در اثر کمبود ید -> کرتینیسم
عمودی 15 از شهرهای خوزستان -> ابادان