حل مرحله 1012 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1012 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1012 جدولانه کلاسیک

افقی 1 ایما -> اشارهکردن
افقی 1 نوشته شده -> مکتوب
افقی 2 اختراعی از جورج استیونسون -> لوکوموتیو
افقی 2 زنگ کلیسا -> ناقوس
افقی 3 وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیر مجاز محافظت می‌کند -> فیوز
افقی 3 چهره -> رخ
افقی 3 ناحیه‌ای در استان مازندران -> کلاردشت
افقی 4 نام ترکی -> اد
افقی 4 دیروز تازی -> امس
افقی 4 حفظ و نگهداری -> پاس
افقی 4 کرم ابریشم -> دیوه
افقی 5 بازداشتن -> منع
افقی 5 فلز نیروگاه اتمی -> اورانیم
افقی 6 کنفرانس -> فراهمایی
افقی 6 حرف خوردنی الفبا -> نون
افقی 6 پسوند شباهت -> سا
افقی 7 جاده و مسیر -> راه
افقی 7 کربن خالص -> الماس
افقی 7 از دستگاه‌های هفتگانه موسیقی ایرانی -> ماهور
افقی 8 ترسناک -> مهیب
افقی 8 عروسک مدل لباس -> مانکن
افقی 8 از جزایر خلیج فارس -> لارک
افقی 9 بازرگان -> ارتاق
افقی 9 الگو و مدل -> نمونه
افقی 9 رودی در روسیه -> لنا
افقی 10 جدید -> نو
افقی 10 مار عظیم‌الجثه -> بوا
افقی 10 از کشورهای اروپایی -> انگلستان
افقی 11 مؤدب -> باتربیت
افقی 11 پایان و انتها -> اخر
افقی 12 امپراتور دیوانه روم -> نرون
افقی 12 دریغ از -> زهی
افقی 12 همراه چین -> شکن
افقی 12 زهر -> سم
افقی 13 فرمودن و بازداشتن -> امرونهی
افقی 13 از ضمایر انگلیسی -> شی
افقی 13 آینده -> اتیه
افقی 14 شاعر فرانسوی -> راسین
افقی 14 گشاده‌رویی -> ابروفراخی
افقی 15 نسل -> سلاله
افقی 15 لقب جبرئیل -> روحالامین
عمودی 1 حرف نخست یونانی -> الفا
عمودی 1 حکم و دستور -> فرمان
عمودی 1 میوه کال -> نارس
عمودی 2 از سبزیجات خوردنی -> شوید
عمودی 2 دالان -> راهرو
عمودی 2 فالگیر -> رمال
عمودی 3 بازگشت صدا -> اکو
عمودی 3 حقیقت چیزی -> ماهیت
عمودی 3 از شهرهای مهم ترکیه -> بورسا
عمودی 4 یومیه -> روزانه
عمودی 4 نماد کریسمس -> بابانویل
عمودی 5 اراده -> هم
عمودی 5 چیستان -> معما
عمودی 5 نیرو و توانایی -> قوت
عمودی 5 به پیرزن می‌گویند -> ننه
عمودی 6 مسابقه اسب‌دوانی -> کورس
عمودی 6 درد و رنج -> الم
عمودی 6 کاهگل -> ارزه
عمودی 7 چسبیدن به چیزی -> رتخ
عمودی 7 باور و یقین -> ایمان
عمودی 7 کمک پرستار -> بهیار
عمودی 8 ماه دهم سال شمسی -> دی
عمودی 8 معادل فارسی انیمیشن -> پویانمایی
عمودی 8 رایحه -> بو
عمودی 9 کم‌تجربه -> نوکار
عمودی 9 اقامت گزیدن -> سکونت
عمودی 9 بیان کردن مسأله -> شرح
عمودی 10 زبان -> لسان
عمودی 10 عیب و عار -> ننگ
عمودی 10 رسا -> شیوا
عمودی 11 محلی در مکه -> منا
عمودی 11 خواب -> نوم
عمودی 11 مردن سخت -> هلاک
عمودی 11 نیلوفر هندی -> فل
عمودی 12 مقام مذهبی بعد از پاپ -> کاردینال
عمودی 12 شاعر -> سخنارا
عمودی 13 پیشکش کردن -> تقدیم
عمودی 13 وزنه ورزشی -> هالتر
عمودی 13 کامل و تمام -> تام
عمودی 14 از ورزش‌های رزمی -> ووشو
عمودی 14 سردار نامی ایرانی -> سورنا
عمودی 14 از کباب‌ها -> سیخی
عمودی 15 مقابل باز -> بسته
عمودی 15 ستون‌ها -> ارکان
عمودی 15 بزرگتر -> مهین