جواب مرحله 298 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 298 جدولانه یک

جواب مرحله 298 جدولانه یک

آزاد و رها -> ول
آزمون کوتاه -> تست
ابزار درشت نمایی -> ذره بین
اثری از جلال آل احمد -> دریتیم خلیج
از آثار ابن سینا -> النجاه
از افعال ربطی -> است
از خزندگان -> مار
از درختان روغنی -> بادام
از سیارات -> نپتون
از فرزندان کورش هخامنشی -> آروکو
از فرماندهان داریوش بزرگ -> هیتاسپ
از مراکز استان ها -> اراک
اندوه -> ملال
بافنده -> نساج
بجز -> الا
بخشی از بدن -> گردن
برگزیده هر چیز -> لب
به دنیا آوردن -> زا
به فراست دریافتن -> توسم
بیماری -> دا
پایتخت اکوادور -> کیتو
پایداری -> مقاومت
پایگاه اینترنتی -> سایت
پول آسیایی -> ین
پول قدیمی -> درم
تاس وارون -> سات
توله سگ شکاری -> یوزک
تک گویی در تئاتر -> مونولوگ
جلسه هم اندیشی -> سمینار
چاق خارجی -> فت
حیوان بارکش -> خر
خانه و سرا -> خانقاه
خرمن باد ده -> چهارشاخ
خسرو و پادشاه -> کسری
خسیس تر -> ابخل
خون ترکی -> قان
درخت انگور -> تاک
درد و رنج -> الم
دریاچه ای در حمام -> وان
دشت و صحرا -> دمن
دعا -> ورد
دو مصراع -> بیت
راه،روش -> مسلک
رب النوع -> الهه
سوخت و ساز -> متابولیسم
سوره شصت و نه قرآن -> الحاقه
شاتر -> نانوا
شهری باستانی در دره سند -> هاراپا
شهری در استان کرمان -> کهنوج
صف -> رده
عادل -> دادار
غارت -> چپاول
فوتبالیست اسپانیایی -> ماتا
قاعده -> روال
قیمت -> نرخ
گرد -> مدور
گیاه مرداب -> نی
گیاهی -> نباتی
ماه بیگانه -> مون
مرکز فرماندهی -> ستاد
مشکین شهر سابق -> خیاو
مقاربت -> نزدیکی
منزلت -> شان
منسوب به دنیا -> دنیی
ناروا و نامشروع -> ناحق
نام ملک الشعرای بهار -> محمدتقی
نوعی حلوا -> لو
نوعی فرش -> جاجیم
نوعی نان شیرینی -> کماج
نیکو -> جید
ورم کردن -> تورم
ولخرجی -> تبذیز
کار بچه یک دنده -> لج
کبوتر صحرایی -> یمام
کلاه فرنگی -> هت
کوهان شتر -> سنام
یگانه -> اوحد
یک پنجم -> خمس