حل مرحله 1009 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1009 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1009 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مایه حیات -> اب
افقی 1 از تخصص‌های پزشکی که با اصلاح یا ترمیم شکل و کارکرد سر و کار دارد -> جراحیپلاستیک
افقی 2 ویران -> خراب
افقی 2 سخت نیست -> اسان
افقی 2 زحل -> کیوان
افقی 3 شهری در استان فارس -> لامرد
افقی 3 بسیار خندان -> بسام
افقی 3 اول، آغاز -> بدو
افقی 4 امر به آوردن -> اور
افقی 4 حرف ندا -> ای
افقی 4 نام دخترانه -> مهوش
افقی 4 قلعه مستحکم -> ارگ
افقی 5 پرنده وفادار -> قو
افقی 5 پیشگاه اتاق -> ایوان
افقی 5 بدکار -> شریر
افقی 6 مکر و حیله -> نیرنگ
افقی 6 خودداری از پرداخت وجه چک یا برات -> نکول
افقی 6 جاده خون -> رگ
افقی 7 کفن -> لفافه
افقی 7 جمع نوع -> انواع
افقی 7 چارچوب عکس -> قاب
افقی 8 شهری در استان چهارمحال و بختیاری -> اردل
افقی 8 نشانه‌ها و مقصدها -> اهداف
افقی 8 آماده و فراهم -> مهیا
افقی 9 نحس -> شوم
افقی 9 دست به کاری زدن -> اقدام
افقی 9 پیشکار -> مباشر
افقی 10 باران کم -> رش
افقی 10 پرسش -> سوال
افقی 10 شهری تاریخی در استان مازندران -> بهشهر
افقی 11 چاشنی کباب -> سماق
افقی 11 آماده کردن -> فراهم
افقی 11 رودی در فرانسه -> رن
افقی 12 فلز مرتجع -> فنر
افقی 12 زینت -> زیور
افقی 12 فاش کردن -> لو
افقی 12 جوانمرد، بخشنده -> راد
افقی 13 سگرمه -> اخم
افقی 13 مقیاس طول -> اینچ
افقی 13 جاویدان -> دایمی
افقی 14 فهمیدن اندیشه‌های یکدیگر که در زندگی مشترک نقش عمده‌ای دارد -> تفاهم
افقی 14 زیادی، هرز -> زاید
افقی 14 ممکن است -> شاید
افقی 15 نیایشگاهی باستانی در منطقه باستانی هفت تپه -> معبدچغازنبیل
افقی 15 مقابل آری -> نه
عمودی 1 از آثار عبید زاکانی -> اخلاقالاشراف
عمودی 1 زمینه -> تم
عمودی 2 تحسین فرنگی -> براوو
عمودی 2 مقابل خرید -> فروش
عمودی 2 سودمند -> نافع
عمودی 3 دستور -> امر
عمودی 3 پشیمان -> نادم
عمودی 3 از وسایل آرایش خانم‌ها -> سرخاب
عمودی 4 درس زوری -> جبر
عمودی 4 برج پاریس -> ایفل
عمودی 4 زهر -> سم
عمودی 4 مدرسه خردسالان -> مهد
عمودی 5 از اشکال هندسی -> دایره
عمودی 5 نغمه -> اواز
عمودی 5 بند دست -> مچ
عمودی 6 دو یار بلند قد -> اا
عمودی 6 ذره باردار -> یون
عمودی 6 گل خوشه‌ای معطر -> اقاقیا
عمودی 7 برابر با -> حسب
عمودی 7 هوشیار -> اگاهدل
عمودی 7 گذرنامه -> ویزا
عمودی 8 گلی خوشبو -> یاسمن
عمودی 8 صدای بلند -> ندا
عمودی 8 عشوه‌گر -> فرناز
عمودی 9 پشتیبان -> پناه
عمودی 9 ماه یازدهم میلادی -> نوامبر
عمودی 9 سرزمین زرد -> چین
عمودی 10 دقیق -> موشکاف
عمودی 10 تالار بزرگ -> هال
عمودی 10 خرس فلکی -> دب
عمودی 11 عیب و نقص -> اک
عمودی 11 آغاز -> شروع
عمودی 11 دیده شده -> مشهود
عمودی 12 میوه جاذبه -> سیب
عمودی 12 پهلوان -> یل
عمودی 12 نامعلوم -> مبهم
عمودی 12 رتبه کارمندی -> اشل
عمودی 13 آدم آب زیر کاه -> تودار
عمودی 13 از صفات باریتعالی به معنی بسیار نیرومند و چیره -> قهار
عمودی 13 دورویی -> ریا
عمودی 14 سرگرد قدیم -> یاور
عمودی 14 حکومت عصر هیتلر -> رایش
عمودی 14 یار ویس -> رامین
عمودی 15 شهر توت -> کن
عمودی 15 کنایه از باتجربه و گرم و سرد عالم چشیده -> گرگباراندیده