حل مرحله 1008 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1008 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1008 جدولانه کلاسیک

افقی 1 فرد باتجربه -> دنیادیده
افقی 1 ورام -> پارسنگ
افقی 2 حر -> ازاده
افقی 2 آجر لعابدار ساده -> کاشی
افقی 2 نادان و کم‌خرد -> جاهل
افقی 3 ثروتمند -> دارا
افقی 3 فیلمی با شرکت شهاب حسینی -> زهرعسل
افقی 3 عقیده و نظر -> رای
افقی 4 زمین ترکی -> یر
افقی 4 سوره زنان -> نسا
افقی 4 گرفتنی از هوا -> بل
افقی 4 عطرمایه -> اسانس
افقی 5 عکس پرسنلی -> نیمرخ
افقی 5 صدای خنده آزار دهنده -> هرهر
افقی 5 حرف دهان کجی -> یی
افقی 6 فکر و اندیشه -> رای
افقی 6 خوشگذران -> عیاش
افقی 6 جانور حمام -> سوسک
افقی 7 توت سه‌گل -> تمشک
افقی 7 کوهی در آذربایجان -> تورات
افقی 7 بیسواد -> امی
افقی 8 هدیه -> کادو
افقی 8 هم‌قدم -> همگام
افقی 8 وطن -> میهن
افقی 9 مادر ترک -> انا
افقی 9 خیالات -> اوهام
افقی 9 شتر تندرو -> هیون
افقی 10 بی‌آبرو -> رسوا
افقی 10 باد خنک -> نسیم
افقی 10 فلز مرکب از آهن و زغال -> چدن
افقی 11 لحظه کوتاه -> ان
افقی 11 مبارزه -> نبرد
افقی 11 کثرت آمد و شد -> روارو
افقی 12 از حروف یونانی -> لاندا
افقی 12 شالوده -> اس
افقی 12 اشاره به نزدیک -> این
افقی 12 از رودهای مهم ایران -> دز
افقی 13 مقیاس اندازه‌گیری -> یکا
افقی 13 ساربان -> شتربان
افقی 13 گیتی -> جهان
افقی 14 لابه -> زاری
افقی 14 نقل کننده -> ناقل
افقی 14 ساخت و پاخت -> تبانی
افقی 15 مدام -> همواره
افقی 15 مرتفع‌ترین آبشار اروپا در نروژ -> تیسترنگن
عمودی 1 معاون دادستان -> دادیار
عمودی 1 شبکه‌بندی -> کانالیزه
عمودی 2 لاغر -> نزار
عمودی 2 خر ماده -> اتان
عمودی 2 محروم -> ناکام
عمودی 3 رفیق -> یار
عمودی 3 لباس کار کرده -> نیمدار
عمودی 3 حقه و فریب -> نارو
عمودی 4 خویشان و بستگان -> ادانی
عمودی 4 نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 4 مدرک -> سند
عمودی 4 حرف آخر -> یا
عمودی 5 عدد روستا -> ده
عمودی 5 وسیله کمکی شنیدن -> سمعک
عمودی 5 اراذل -> اوباش
عمودی 6 گریه و شیون -> زاری
عمودی 6 فریاد بلند -> هوار
عمودی 6 کالبد -> تنه
عمودی 7 مغازه کوچک -> دکه
عمودی 7 پایان کاری -> خاتمه
عمودی 7 نامی که یونانیان به داریوش شاه ایران داده بودند -> دارا
عمودی 8 گریزنده -> هارب
عمودی 8 فرمانده سامورایی‌ها -> شوگان
عمودی 8 پیشی گرفتن -> سبقت
عمودی 9 زبانه آتش -> شعله
عمودی 9 از شهرهای مازندران -> رامسر
عمودی 9 نوعی شیمی -> الی
عمودی 10 نمایش‌نامه -> پیس
عمودی 10 نقشه‌کش -> رسام
عمودی 10 پول چین -> یوان
عمودی 11 عالم الهی -> لاهوت
عمودی 11 علی ای ... رحمت -> همای
عمودی 11 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 12 رده و دسته -> رج
عمودی 12 مرد عقیم -> سرس
عمودی 12 شراب -> می
عمودی 12 کارگر -> رنجبر
عمودی 13 از همسران ابراهیم -> سارا
عمودی 13 ماده‌ای که از گونه‌ای درخت انجیر استرالیایی می‌گیرند -> کایوچو
عمودی 13 کلمه‌ای در مقام تنبیه -> هان
عمودی 14 پنهانی -> نهانی
عمودی 14 شمشیر هندی -> مهند
عمودی 14 یک ششم -> دانگ
عمودی 15 ماده صابون -> گلیسیرین
عمودی 15 خوش اندام و دلربا -> نازنین