حل مرحله 1007 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1007 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1007 جدولانه کلاسیک

افقی 1 به ... سیه کردی هزاران رخنه در دینم -> مژگان
افقی 1 شهرت -> اوازه
افقی 1 نام واقعی مجنون -> قیس
افقی 2 میوه پاییزی -> انار
افقی 2 پایتخت بحرین -> منامه
افقی 2 پایتخت پرو -> لیما
افقی 3 میوه گندیده -> فاسد
افقی 3 سقا -> میراب
افقی 3 نه از شاعرانه -> نز
افقی 4 زائوترسان -> ال
افقی 4 رخت -> لباس
افقی 4 از توابع کاشان -> راوند
افقی 5 زینت ناخن -> لاک
افقی 5 دیدار ->
افقی 5 سگ فضانورد -> لقا
افقی 6 از حالات ماده -> مایع
افقی 6 از ماکیان -> اردک
افقی 6 بوی ماندگی -> نا
افقی 7 خدای هندو -> راما
افقی 7 صحرای مصر -> سینا
افقی 7 برهنه -> رت
افقی 8 راندن مزاحم -> دک
افقی 8 گردنکش -> مارد
افقی 8 هدیه -> کادو
افقی 8 لجاجت -> نق
افقی 9 شکوه -> فر
افقی 9 واحد پول عربستان -> ریال
افقی 9 رود مهم آلمان -> راین
افقی 10 صفحه اینترنت -> وب
افقی 10 ناراست -> اریب
افقی 10 قتل سیاسی -> ترور
افقی 11 نفس دعوت کننده به گناه -> اماره
افقی 11 حسادت ->
افقی 11 فرزند دریا -> رشک
افقی 12 از حبوبات -> لوبیا
افقی 12 تر و تازه و شاداب -> ریان
افقی 12 حرف گزینش -> یا
افقی 13 سوغات نصف جهان -> گز
افقی 13 لجام و افسار -> دهانه
افقی 13 حاکم خونخوار روم -> نرون
افقی 14 آسوده -> راحت
افقی 14 مادر -> والده
افقی 14 از بخش‌های اوستا -> یسنا
افقی 15 حقه‌بازی -> دغل
افقی 15 استان کویری -> کرمان
افقی 15 نبض زندگی -> ضربان
عمودی 1 شهری در استان گیلان -> ماسال
عمودی 1 آخرین حرف الفبای انگلیسی -> زد
عمودی 1 معادل فارسی هلیکوپتر -> بالگرد
عمودی 2 عامل وراثت -> ژن
عمودی 2 شیشه آزمایشگاه -> لام
عمودی 2 محصول آب و صابون -> کف
عمودی 2 گونه‌ای کلاغ جوان -> زاغ
عمودی 3 سوتی دادن -> گاف
عمودی 3 حرفه و شغل -> کار
عمودی 3 قاعده -> روال
عمودی 3 فرآیند آب شدن شکر در چای -> حل
عمودی 4 دریاچه خوارزم -> ارال
عمودی 4 اسب چاپار -> یام
عمودی 4 سرما -> برودت
عمودی 5 دشنام -> سب
عمودی 5 از یاران امام علی -> عمار
عمودی 5 بخشش -> هبه
عمودی 6 نشان ورزشی -> مدال
عمودی 6 نژاد ایرانی -> اریا
عمودی 6 کمک کننده -> یاور
عمودی 7 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 7 آب رسان -> سقا
عمودی 7 درخت اعدام -> دار
عمودی 7 مخلوقات -> انام
عمودی 8 قرض و دین -> وام
عمودی 8 رود مرزی -> ارس
عمودی 8 پول ایتالیا -> لیر
عمودی 8 واژه‌ای به معنای آگاه باش -> هلا
عمودی 9 حکمران -> امیر
عمودی 9 خروس -> دیک
عمودی 9 آدمی -> بشر
عمودی 9 رود شولوخوف -> دن
عمودی 10 درخشنده -> زهرا
عمودی 10 پهلو و جانب -> کنار
عمودی 10 خصومت شدید قلبی -> کینه
عمودی 11 مقام قهرمان -> اول
عمودی 11 وسائل -> ادات
عمودی 11 واحد سطح -> ار
عمودی 12 تنها کشور خاور میانه که بیابان ندارد -> لبنان
عمودی 12 هوش و ذکاوت -> ویر
عمودی 12 دروازه‌بان بسیار خوب این سال‌های تیم ملی فوتبال آلمان -> نویر
عمودی 13 استفراغ -> قی
عمودی 13 سرزمین -> دیار
عمودی 13 سوره روشنایی -> نور
عمودی 13 خویشاوند -> نسب
عمودی 14 کشور خوشبختی که جنگزده است -> یمن
عمودی 14 هزار کیلو -> تن
عمودی 14 فلز چهره -> روی
عمودی 14 انسان بی‌رمق ندارد -> نا
عمودی 15 متناسب -> سازگار
عمودی 15 قامت و اندازه -> قد
عمودی 15 دهلیز -> دالان