حل مرحله 1006 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1006 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1006 جدولانه کلاسیک

افقی 1 راندمان -> کارکرد
افقی 1 کشور تاشکند -> ازبکستان
افقی 2 جلگه وسیع -> استپ
افقی 2 کمک کردن -> یاری
افقی 2 دانه سحرآمیز -> لوبیا
افقی 3 نیرو و توان -> رمق
افقی 3 فرار -> گریز
افقی 3 کچل و بی‌مو -> تاس
افقی 3 تن‌پرور -> لش
افقی 4 حرف ندا -> ای
افقی 4 کانون دایره -> مرکز
افقی 4 شهری در استان فارس -> ارسنجان
افقی 5 دعای زیر لب -> ورد
افقی 5 پول هخامنشی -> دریک
افقی 5 از حروف الفبای یونانی -> گاما
افقی 6 پرنده نجار -> دارکوب
افقی 6 کشوری بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا -> اریتره
افقی 7 پیدا کن -> یاب
افقی 7 شهری در استان همدان -> اسداباد
افقی 7 سیلی -> لت
افقی 8 آزرده و ناراحت -> دمق
افقی 8 کلام تصدیق خودمان -> بلی
افقی 8 پیامبر -> نبی
افقی 8 قسمتی از سوره -> ایه
افقی 9 زایش -> زا
افقی 9 ماده مقوی خوراکی‌ها -> ویتامین
افقی 9 خوردنی نامطبوع -> کتک
افقی 10 از شاخه‌های رشته روانشناسی -> بالینی
افقی 10 بلندترین کوه آتشفشانی خاورمیانه -> دماوند
افقی 11 بی‌ریا و متحد -> یکدل
افقی 11 مخترع تلگراف -> مورس
افقی 11 گندم سوده -> ارد
افقی 12 نمایشگر رایانه -> مانیتور
افقی 12 غذایی از تخم‌مرغ -> املت
افقی 12 ترک خفیف -> مو
افقی 13 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 13 طلایی -> بور
افقی 13 مکر و فریب -> حیله
افقی 13 جد و پدربزرگ -> نیا
افقی 14 کم و زیاد شدن مقدار -> نوسان
افقی 14 تابع -> پیرو
افقی 14 خودخواهی -> تکبر
افقی 15 کشوری در بریتانیا -> انگلستان
افقی 15 قافیه شعر -> سرواده
عمودی 1 سودمند و مفید -> کارامد
عمودی 1 از اقمار سیاره اورانوس -> دزدیمونا
عمودی 2 نامدار و مشهور -> اسمی
عمودی 2 اشاره -> ایما
عمودی 2 مرکز عدسی -> کانون
عمودی 3 دوختن و بستن -> رتق
عمودی 3 ورق فروش -> وراق
عمودی 3 تن و جسم -> بدن
عمودی 3 حیوان باوفا -> سگ
عمودی 4 اندرون دهان -> کپ
عمودی 4 جوهر -> مرکب
عمودی 4 ورزش توپ و تور -> والیبال
عمودی 5 جوز -> گردو
عمودی 5 یار کلنگ -> بیل
عمودی 5 از کشورهای آفریقایی -> تونس
عمودی 6 ستون خیمه -> دیرک
عمودی 6 بزرگترین شهر و مرکز فرهنگی ایالت مریلند در کشور آمریکا -> بالتیمور
عمودی 7 خدا و پروردگار -> ایزد
عمودی 7 زهر کشنده -> سیانور
عمودی 7 ستون بدن -> پا
عمودی 8 پول خارجی -> ارز
عمودی 8 جوانمرد -> راد
عمودی 8 آقا و سید -> میر
عمودی 8 وقت و هنگام -> حین
عمودی 9 زندگی کن -> زی
عمودی 9 هم‌وطن خودمان -> ایرانی
عمودی 9 دیگر و باقی -> سایر
عمودی 10 نوعی سبک شعر -> ترکیببند
عمودی 10 قشنگ و زیبا -> ملوس
عمودی 11 اتاق درس -> کلاس
عمودی 11 زبان مردم تایلند -> تای
عمودی 11 از وسایل بنایی -> ماله
عمودی 12 شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته است -> سوسنگرد
عمودی 12 مقوای نازک -> کارت
عمودی 12 ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
عمودی 13 حرارت بالای بدن -> تب
عمودی 13 شأن و مقام -> جاه
عمودی 13 مداد نوکی -> اتود
عمودی 13 شهر نیروگاه شمالی -> نکا
عمودی 14 استان مرزی -> ایلام
عمودی 14 شاید -> لیکن
عمودی 14 از شهرهای استان یزد -> میبد
عمودی 15 غریبه و گمنام -> ناشناخته
عمودی 15 جداره -> دیواره