حل مرحله 1005 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1005 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1005 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سرمربی اسبق استقلال -> پرویزمظلومی
افقی 1 کاشتن نهال -> غرس
افقی 2 کلمه شگفتی -> وه
افقی 2 قسمتی از پا -> ساق
افقی 2 تیم فوتبال قطری -> السد
افقی 2 موی گردن اسب -> یال
افقی 3 گل و لجن -> لای
افقی 3 نام خروشچف سیاستمدار روسی -> نیکیتا
افقی 3 هضم کننده -> هاضم
افقی 4 پیمانه کننده -> کیال
افقی 4 درگیری و نزاع -> دعوا
افقی 4 دانه سحرآمیز -> لوبیا
افقی 5 گلی خوشبو -> شببو
افقی 5 کافی -> بس
افقی 5 ترس -> بیم
افقی 5 نفس خسته -> هن
افقی 6 پیشامد -> واقعه
افقی 6 مفتش -> بازرس
افقی 7 چاشنی سالاد -> سس
افقی 7 زنگ کاروان -> درا
افقی 7 پیوسته تکرار شدن -> تکرر
افقی 7 نیایش -> دعا
افقی 8 یک آشام از آب -> جرعه
افقی 8 آیین رایج در کشور ژاپن -> شینتو
افقی 8 افسار -> مهار
افقی 9 به رو خوابیده -> دمر
افقی 9 آتشخانه -> کوره
افقی 9 سود حرام -> ربا
افقی 9 فلز سرخ -> مس
افقی 10 عدد و رقم -> شماره
افقی 10 ضعیف و بی‌حال -> بیرمق
افقی 11 تکیه دادن -> لم
افقی 11 تیزهوشی -> دها
افقی 11 ماه سرد -> دی
افقی 11 وقت چیزی یا کاری -> نوبت
افقی 12 شهری در ساحل رود نیل -> حلوان
افقی 12 از زبان‌های پرتکلم در ایران -> ترکی
افقی 12 تألیف کننده -> مولف
افقی 13 فالگیر -> رمال
افقی 13 شهری در کرمانشاه -> روانسر
افقی 13 گمراه -> ضال
افقی 14 بلندترین نقطه -> اوج
افقی 14 حاصل تقابل آنتی‌تز و تز -> سنتز
افقی 14 مردم قرآنی -> ناس
افقی 14 نت ششم -> لا
افقی 15 نام دیگر سوره تبت -> مسد
افقی 15 مخترع آمریکایی لامپ برق -> توماسادیسون
عمودی 1 فلس ماهی -> پولک
عمودی 1 مسجدی در گرداگرد کعبه که در زمان پیامبر ساخته شد -> مسجدالحرام
عمودی 2 نجات -> رهایش
عمودی 2 غذای تزریقی -> سرم
عمودی 2 قابل لمس -> ملموس
عمودی 3 اسب بارکش -> یابو
عمودی 3 بلندی آسمان -> عرش
عمودی 3 دارنده -> واجد
عمودی 4 بله انگلیسی -> یس
عمودی 4 جامه‌ای بلند -> لباده
عمودی 4 نشان افتخار -> مدال
عمودی 5 مخفف از آن -> زان
عمودی 5 بردباری، سنگینی -> وقر
عمودی 5 پیشگوی مصر باستان -> کاهن
عمودی 5 واحد بدمینتون -> ست
عمودی 6 وابسته به کسی یا چیزی -> مقید
عمودی 6 روز دهم محرم -> عاشورا
عمودی 6 مارکی بر خودرو -> رنو
عمودی 7 خانه خدا -> کعبه
عمودی 7 رفیق مشهدی -> یره
عمودی 7 در میان اقوام بدوی مورد احترام و تقدیس است -> توتم
عمودی 8 کشور وین‌تیان -> لایوس
عمودی 8 بدنه -> تنه
عمودی 8 از ابعاد هندسی -> درازا
عمودی 9 فیزیکدان ایتالیایی مخترع پیل الکتریکی -> ولتا
عمودی 9 نویسنده در انتظار گودو -> بکت
عمودی 9 فیلسوف انگلیسی -> بیکن
عمودی 10 شامگاهان -> مسا
عمودی 10 توانایی موجود زنده برای تولید مثل -> باروری
عمودی 10 بخش اوستا -> یسنا
عمودی 11 هالوژن نمک طعام -> ید
عمودی 11 اشعه درمانی -> لیزر
عمودی 11 پایتخت سوئیس -> برن
عمودی 11 جوانمرد -> راد
عمودی 12 شاعر نابینای یونان مؤلف ایلیاد و ادیسه -> هومر
عمودی 12 کسی که در نماز به پیش‌نماز اقتدا کند -> ماموم
عمودی 12 نت آخر -> سی
عمودی 13 مقابل حضور -> غیاب
عمودی 13 از جشن‌های باستانی -> سده
عمودی 13 جمع قبض -> قبوض
عمودی 14 از القاب حضرت فاطمه -> راضیه
عمودی 14 فراگیر -> عام
عمودی 14 درخشندگی -> تلالو
عمودی 15 صحابه ایرانی پیامبر اسلام -> سلمانفارسی
عمودی 15 یار بهمان -> فلان