حل مرحله 1003 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1003 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1003 جدولانه کلاسیک

افقی 1 گیاه بومادران -> برتاشک
افقی 1 پایتخت استان سوماترای جنوبی در اندونزی -> پالمبانگ
افقی 2 کیش، رسم -> ایین
افقی 2 رکورددار بیشترین گل زده در بازی‌های ملی -> دایی
افقی 2 دارایی‌ها -> اموال
افقی 3 گزارش -> راپرت
افقی 3 مقوای نازک -> کارت
افقی 3 واژه استلزام -> باید
افقی 4 شهری در استان فارس -> فسا
افقی 4 پسوند دال بر زمان -> ان
افقی 4 جمع نجیب -> نجبا
افقی 4 شهری در هندوستان -> برن
افقی 5 همسر اسکارلت -> رت
افقی 5 غذای آماده -> کنسرو
افقی 5 ماده خوشبو -> عنبر
افقی 6 آش عدس -> نسکبا
افقی 6 اشعه مجهول -> ایکس
افقی 6 حرف تمسخر -> یی
افقی 7 گلی معطر -> شببو
افقی 7 معجزه حضرت موسی -> یدبیضا
افقی 7 وصف -> نعت
افقی 8 مهربانی -> رافت
افقی 8 مقابل فراموشی -> یاد
افقی 8 رودی در آلمان -> راین
افقی 9 پارچه نخی -> چیت
افقی 9 محل تقاطع اعصاب بینایی -> کیاسما
افقی 9 لازم -> بایا
افقی 10 ضربه سر فوتبالیست -> هد
افقی 10 ساحل -> کران
افقی 10 هماهنگ -> یکدست
افقی 11 مزدور -> اجیر
افقی 11 پوسته کره چشم -> قرنیه
افقی 11 رنگ مو -> مش
افقی 12 پرتاب سنگ -> رمی
افقی 12 آراسته و منظم -> مرتب
افقی 12 چاشنی معطر غذا -> هل
افقی 12 از زیباترین شهرهای استان کردستان -> سقز
افقی 13 آشکار و علنی -> باهر
افقی 13 اوراق شرکتی -> سهام
افقی 13 جمع مکتب -> مکاتب
افقی 14 نقل کردن حدیث از قول پیامبر -> روایت
افقی 14 وادار شده -> ملزم
افقی 14 بلیغ -> شیوا
افقی 15 نام رمانی نوشته نویسنده و فیلمساز فرانسوی آلن رب گرییه -> جامشکسته
افقی 15 تبعیدگاه ناپلئون -> سنتهلن
عمودی 1 نام قدیم بابل -> بارفروش
عمودی 1 شهری در بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب -> چهاربرج
عمودی 2 فرمانروایی، سروری -> ریاست
عمودی 2 قاصد -> برید
عمودی 2 جایگاه -> ماوا
عمودی 3 ضربه با نوک پنجه پا -> تیپا
عمودی 3 گیاه شیرین -> نبات
عمودی 3 در گمان انداختن -> ایهام
عمودی 4 نانجیب -> انر
عمودی 4 خورشید گرفتگی -> کسوف
عمودی 4 اریب -> کج
عمودی 4 محاسن -> ریش
عمودی 5 خودرو جنگی -> تانک
عمودی 5 بزرگداشت -> تکریم
عمودی 5 بی‌یار -> تک
عمودی 6 رمزینه -> کد
عمودی 6 نوعی قرابت -> نسبی
عمودی 6 کمک‌کننده -> یاررس
عمودی 7 آسیب -> اک
عمودی 7 واحد سنجش کمان و زاویه -> رادیان
عمودی 7 افترا -> تهمت
عمودی 8 از سازها -> پیانو
عمودی 8 بم‌ترین صدای مرد در موسیقی -> باس
عمودی 8 سند عقد -> قباله
عمودی 9 پسر فریدون در شاهنامه -> ایرج
عمودی 9 سدی در استان آذربایجان شرقی -> ایدمیر
عمودی 9 میخوش -> مز
عمودی 10 ترجیح دادن -> تبعیض
عمودی 10 جوش صورت -> اکنه
عمودی 10 سودن -> مس
عمودی 11 آب عرب -> ما
عمودی 11 منکر شدن -> انکار
عمودی 11 اهرم -> دیلم
عمودی 12 سلاح مخرب -> بمب
عمودی 12 کافی -> بس
عمودی 12 ورم عفونی -> ابسه
عمودی 12 به معنی محصول -> کشت
عمودی 13 معادل فارسی آیفون -> اوابر
عمودی 13 مقاصد -> نیات
عمودی 13 محصول چتر -> سایه
عمودی 14 نوردهنده -> نایر
عمودی 14 واژه توضیح کلام -> یعنی
عمودی 14 کشته شده -> مقتول
عمودی 15 پلی معلق در شهر سانفرانسیسکو -> گلدنگیت
عمودی 15 پرخاشگر -> اتشزبان