حل مرحله 1002 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1002 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1002 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از سبک‌های نقاشی -> ریالیسم
افقی 1 دستخط -> خطنوشته
افقی 2 پخش و پلا -> ولو
افقی 2 هرج و مرج -> انارشی
افقی 2 خوش قد و قامت -> هوتن
افقی 3 عدد دونده -> دو
افقی 3 آب پاک -> کر
افقی 3 شیشه آزمایشگاهی -> لام
افقی 3 ظرفیت الکتریکی -> فاراد
افقی 4 پایتخت اسپانیا -> مادرید
افقی 4 طلا -> تابا
افقی 5 ابزار -> الات
افقی 5 بخار دهان -> ها
افقی 5 قرآن‌خوان -> قاری
افقی 5 حرف صریح -> رک
افقی 6 آتش عرب -> نار
افقی 6 ممارست -> تمرین
افقی 6 موجود خیالی ترسناک -> دیو
افقی 7 خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 7 رنگ ناخن -> لاک
افقی 7 از شهرهای سیستان و بلوچستان -> چابهار
افقی 8 مثل یکدیگر -> همانند
افقی 8 مأیوس -> ناامید
افقی 9 منقل و اجاق -> اتشدان
افقی 9 مذهب و شریعت -> دین
افقی 9 عدد قهرمان -> یک
افقی 10 سنگ گرانبهای سبزرنگ -> یشم
افقی 10 آغشته -> الوده
افقی 10 چوبه اعدام -> دار
افقی 11 قدم یک‌پا -> لی
افقی 11 خرمافروش -> تمار
افقی 11 نت چهارم -> فا
افقی 11 گل شب‌بو -> هیری
افقی 12 از حرکت باز ایستادن -> سکون
افقی 12 پادشاه موسیقی جهان و خالق سونات مهتاب -> بتهوون
افقی 13 جنگجو -> مبارز
افقی 13 از بت‌های جاهلیت -> لات
افقی 13 نفی تازی -> لا
افقی 13 واحد تنیس -> ست
افقی 14 خواب شیرین -> رویا
افقی 14 از عوارض چشم -> دوبینی
افقی 14 آزاد و وارسته -> رها
افقی 15 آلبوم -> دفترعکس
افقی 15 ریشه‌یاب اعداد -> رادیکال
عمودی 1 نهر بزرگ -> رودخانه
عمودی 1 اثری به قلم بزرگ علوی -> گیلهمرد
عمودی 2 زرد انگلیسی -> یلو
عمودی 2 هر طبقه زمین -> لایه
عمودی 2 چیز -> شی
عمودی 2 جغد -> بوف
عمودی 3 ضمیر غایب -> او
عمودی 3 خزنده گزنده -> مار
عمودی 3 مادر وطن -> مام
عمودی 3 پایگاه اینترنتی -> سایت
عمودی 4 توقف فیلمبرداری -> کات
عمودی 4 آسمون جل -> لات
عمودی 4 دوباره‌کاری کردن -> تکرار
عمودی 5 واحد طول انگلیسی -> یارد
عمودی 5 محصل -> دانشاموز
عمودی 6 میزان عمر -> سن
عمودی 6 طریق کوتاه -> ره
عمودی 6 خیمه بزرگ -> کندلان
عمودی 6 راندن مزاحم -> دک
عمودی 7 از درآمدهای دولت -> مالیات
عمودی 7 قاضی -> داور
عمودی 7 ننر -> لوس
عمودی 8 جوانمرد -> راد
عمودی 8 بند دست -> مچ
عمودی 8 چوب خوشبو -> ند
عمودی 8 در -> باب
عمودی 9 غضب و برآشفتگی -> خشم
عمودی 9 کتاب مسلمانان -> قران
عمودی 9 اسلحه کوچک -> هفتتیر
عمودی 10 در نوردیدن -> طی
عمودی 10 از شهرهای خراسان -> تایباد
عمودی 10 از نهاد برآید -> اه
عمودی 10 بوی ماندگی -> نا
عمودی 11 مخترع دماسنج -> فارنهایت
عمودی 11 سرپرست -> ولید
عمودی 12 فرقه‌ای در عربستان -> وهابی
عمودی 12 بی‌خطر -> امن
عمودی 12 سیال تنفسی -> هوا
عمودی 13 جلسه -> شورا
عمودی 13 فارسی قدیم -> دری
عمودی 13 آیین -> دین
عمودی 13 بی‌پرده -> رک
عمودی 14 از حروف یونانی -> تتا
عمودی 14 برکت برنج -> ری
عمودی 14 وطن و کشور -> دیار
عمودی 14 ستاره بنات‌النعش -> سها
عمودی 15 رشته‌کوهی در افغانستان -> هندوکوش
عمودی 15 بلور -> کریستال