جواب مرحله 297 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 297 جدولانه یک

جواب مرحله 297 جدولانه یک

آحاد -> یکان
آرزوها -> آمال
آرشیو -> بایگانی
آهسته -> آرام
از خدایان مصر -> رع
از سیارات منظومه شمسی -> اورانوس
بالا آمدن آب دریا -> مد
بدن -> تن
برشی از هندوانه -> قاچ
برعکس -> وارون
بلیغ و رسا -> شیوا
بینوا و بیخانمان -> آسمان جل
پارتیشن -> دیوارک
پارسنگ ترازو -> ورام
پسوند شباهت -> سا
پهلوان -> یل
ترجیح دادنی بر قرار -> فرار
تقلید کننده -> مقلد
جاهل -> نادان
جزایر زیبای اسپانیایی -> قناری
جنجال و هیاهو -> المشنگه
جیوه -> سیماب
چیرگی -> استیلا
خیمه بزرگ صحرانشینان -> هواری
دانه کش بی آزار -> مور
دایره المعارف فرانسوی -> لاروس
دوام و پایداری -> بقا
دوستان -> یاران
ذهن و خاطر -> یاد
ذکر و دعا -> ورد
روشندل -> نابینا
روکش دندان -> مینا
زائو ترسان -> آل
زوج نیست -> فرد
ساحر زمان حضرت موسی -> سامری
سوبسید -> یارانه
سوره زنان -> نسا
سیمان سابق -> ساروج
شگون و برکت -> یمن
شمای بیگانه -> یو
شکافنده -> باقر
شکم بند طبی -> گن
شکم روش -> اسهال
شیوه و روش -> قاعده
صحنه نمایش -> سن
صدای بم مرد در موسیقی -> باس
عقاب سیاه -> دال
غذایی از تخم مرغ -> نیمرو
فلسفه ارسطویی -> مشا
قابل خواندن -> خوانا
قسمتی از قطار -> واگن
قله ای در رشته کوه زاگرس -> دنا
گذشتن -> مر
گلی خوشه ای به رنگ سفید -> اقاقیا
گونه ای طلاق -> باین
لباس درویشی -> خرقه
لوله تنفسی -> نای
مادر کودکانه -> مامان
ماشین حمل مایعات -> تانکر
مزه خرمالو -> گس
معادل ضمیر -> فرانام
معاون هیتلر -> هس
معشوق و دلبر -> جانان
من و شما -> ما
میوه درخت مو -> انگور
نازپرورده -> لوس
نفس اغوا کننده -> اماره
نمایان -> آشکار
نورافشان -> لوستر
نورانی تر -> انور
نوعی ماهی و عینک -> دودی
نیستی و نابودی -> فنا
هر چیز بد و زشت -> انر
واحد پول عراق -> دینار
واحد ورزش بوکس -> راند
ودیعه -> امانت
کالا -> اروس
کلبه و خانه چوبی -> آلاچیق
یک دست بازی تنیس -> ست