حل مرحله 999 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 999 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 999 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کسوف -> خورشیدگرفتگی
افقی 1 مساوی -> یر
افقی 2 محوطه‌ای در کنار پایانه اتوبوس‌های درون‌شهری -> پارکسوار
افقی 2 پدر -> ابوی
افقی 3 شیره خرما -> مت
افقی 3 سرسرا -> هال
افقی 3 تردید -> شک
افقی 3 انبوهی و انباشتگی -> تراکم
افقی 4 نفوذگر کامپیوتری -> هکر
افقی 4 چراغ آسمان -> قمر
افقی 4 نوعی ریاست -> سنی
افقی 4 سخن و گفتار -> قال
افقی 5 اتوبوس فضایی -> شاتل
افقی 5 بی‌حرمتی -> هتک
افقی 5 چگونگی قرار گرفتن اجزای چیزی -> ترکیب
افقی 6 ساختن یا تعمیر کردن خانه -> بنایی
افقی 6 بخش مساوی از قرض بانکی -> قسط
افقی 6 خاندان -> ال
افقی 6 بله روسی -> دا
افقی 7 مخالف خوبتر -> بدتر
افقی 7 ژیروسکوپ -> دوراننما
افقی 8 بلافاصله -> انی
افقی 8 ترس -> خوف
افقی 8 بدگویی شعری -> هجو
افقی 8 صدایی در موسیقی -> باس
افقی 9 کتابی از گراهام گرین -> وزارتترس
افقی 9 صدای ریختن پیاپی آب -> شرشر
افقی 10 هنوز انگلیسی -> یت
افقی 10 محل ورود -> در
افقی 10 نیرومند -> قوی
افقی 10 عرصه مسابقات ورزشی -> میدان
افقی 11 شاعر آمریکایی سوسک طلایی -> النپو
افقی 11 اهلی -> رام
افقی 11 صفت سیب‌زمینی -> بیرگ
افقی 12 شاخه‌ای از ریاضیات -> جبر
افقی 12 چیز -> شیی
افقی 12 خوب -> نکو
افقی 12 تعجب غلیظ -> واه
افقی 13 جاه و مقام -> منزلت
افقی 13 سقف دهان -> سق
افقی 13 زمان بی‌آغاز -> ازل
افقی 13 علامت بیماری -> تب
افقی 14 کلام درویش -> یاهو
افقی 14 افسر نیروی دریایی -> ناوسروان
افقی 15 اثر چربی -> لک
افقی 15 از القاب امام علی -> امیرالمومنین
عمودی 1 نمایش عروسکی سنتی -> خیمهشببازی
عمودی 1 زیبا -> جمیل
عمودی 2 به حرکت یا جنبش درآوردن -> تکاندن
عمودی 2 درخشنده -> تابناک
عمودی 3 موسیقی جوانان -> رپ
عمودی 3 نوعی چاپ -> رتاتیو
عمودی 3 رعشه -> لرزه
عمودی 4 سلطان -> شاه
عمودی 4 پول ایتالیا -> لیر
عمودی 4 ضربه وارد کردن -> زدن
عمودی 4 پرچم -> لوا
عمودی 5 ابزار در و پنجره -> یراق
عمودی 5 جوجه تیغی -> خارپشت
عمودی 6 مطلبی را با آب و تاب خواندن -> دکلمه
عمودی 6 بعید -> دور
عمودی 6 حرف پیروزی -> وی
عمودی 6 ساز مولانا -> نی
عمودی 7 مزه اول خرمالو -> گس
عمودی 7 سر و سامان دادن به کارها -> رتقوفتق
عمودی 7 سمت چپ -> یسار
عمودی 8 اسلوب -> روش
عمودی 8 کم کردن -> کسر
عمودی 8 مسافرت گروهی -> تور
عمودی 8 نیروها -> قوا
عمودی 9 دستگاه نمابر -> فاکس
عمودی 9 سلسله فرمانروایان خراسان -> طاهریان
عمودی 9 بیماری ریوی -> سل
عمودی 10 نوعی شیرینی -> تر
عمودی 10 یادداشت -> نت
عمودی 10 ناپاک -> نجس
عمودی 10 بزرگواری‌ها -> مکارم
عمودی 11 شهری در ایتالیا -> تیرانو
عمودی 11 آتشفشان اروپا -> وزوو
عمودی 12 بازیکن هم‌تیمی -> یار
عمودی 12 سبزی پیچیده -> کلم
عمودی 12 سرازیری -> شیب
عمودی 12 حرف عصایی -> لام
عمودی 13 تتمه، باقیمانده -> باقی
عمودی 13 موجود افسانه‌ای و بزرگ -> ابردیو
عمودی 13 تکرار حرف خوردنی -> نن
عمودی 14 مادر حضرت موسی -> یوکابد
عمودی 14 اثری از ابن سینا -> اشارات
عمودی 15 از وسایل آرایشی -> ریمل
عمودی 15 در ساعات معینی از شبانه‌روز مسئولیت یک واحد انتظامی را برعهده دارد -> افسرنگهبان

powerbank