حل مرحله 997 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 997 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 997 جدولانه کلاسیک

افقی 1 ظالم -> ستمکار
افقی 1 مکتب خیال‌پردازان -> رمانتیسم
افقی 2 جنگ و پیکار -> اورد
افقی 2 شکوه، عظمت -> ابهت
افقی 2 فرشته محبت -> میترا
افقی 3 همه در برابر آن مساوی‌اند -> قانون
افقی 3 وسیله‌ای در منزل برای پخت غذا به روش کباب کردن -> منقل
افقی 3 زیور -> زینت
افقی 4 کشور عجایب -> هند
افقی 4 همسر مرد -> زن
افقی 4 فانی -> میرا
افقی 4 مادر وطن -> مام
افقی 5 ضمیر جمع -> ما
افقی 5 حواری خائن -> یهودا
افقی 5 جرأت -> زهره
افقی 6 مغازه‌ای که در آن لباس، عطر و مانند آن فروخته می‌شود -> بوتیک
افقی 6 کال -> نارس
افقی 6 آب‌بند -> سد
افقی 7 بلا و زیرک -> زرنگ
افقی 7 روشندل -> نابینا
افقی 7 ابزار نجاری -> اره
افقی 8 دوستی و محبت -> وداد
افقی 8 همراه هرج -> مرج
افقی 8 بازرس -> مفتش
افقی 9 مقابل پود -> تار
افقی 9 شرق‌شناس -> مستشرق
افقی 9 سپاسگزار -> شاکر
افقی 10 سوسن کبود -> وج
افقی 10 مسیر الکترونیکی -> مدار
افقی 10 شاعر از آنان چشم یاری داشته -> یاران
افقی 11 باایمان -> مومن
افقی 11 نام پسرانه -> مهیار
افقی 11 هنوز آدم نشده -> اد
افقی 12 گونه، صنف -> نوع
افقی 12 توان -> یارا
افقی 12 ساز مولوی -> نی
افقی 12 درختی همیشه سبز -> سرو
افقی 13 تابناک -> منیر
افقی 13 گوهری سبزرنگ -> زمرد
افقی 13 پوشاک پا -> جوراب
افقی 14 تازه داماد -> نوشاد
افقی 14 هوو -> وسنی
افقی 14 کشوری در آفریقا -> زییر
افقی 15 در واقع نوعی تجاوز به مال دیگران است -> دستدرازی
افقی 15 پرنده‌ای کوچک و دست‌آموز -> مرغعشق
عمودی 1 عضو دستگاه عصبی مرکزی -> ساقهمغز
عمودی 1 پرقدرت -> توانمند
عمودی 2 قادر -> توانا
عمودی 2 رونق بازار -> رواج
عمودی 2 الهه عشق -> ونوس
عمودی 3 یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی -> مرند
عمودی 3 لنگرگاه -> بندر
عمودی 3 زندگانی -> معیشت
عمودی 4 تنبل جالیزی -> کدو
عمودی 4 ورزش ذهنی -> یوگا
عمودی 4 درخت انگور -> مو
عمودی 4 جوانمرد -> راد
عمودی 5 خرمی، پاکی -> نزهت
عمودی 5 سست رأی -> دمدمی
عمودی 5 مروارید -> در
عمودی 6 حرف مفعولی -> را
عمودی 6 تازه و نو -> نوین
عمودی 6 نام دخترانه -> ساناز
عمودی 7 شهر خرما -> بم
عمودی 7 واحد طول معادل ده متر -> دکامتر
عمودی 7 جمع رمز -> رموز
عمودی 8 هادی -> رهنما
عمودی 8 سوپ کلم -> برش
عمودی 8 شهر و بندری در جنوب فرانسه -> مارسی
عمودی 9 پرهیزکار -> متقی
عمودی 9 کشوری در قاره سیاه -> نیجریه
عمودی 9 رود آرام -> دن
عمودی 10 مرتعش -> لرزان
عمودی 10 شهر زعفران -> قاین
عمودی 10 دریا -> یم
عمودی 11 رطوبت -> نم
عمودی 11 ثلاثه مصر -> اهرام
عمودی 11 متداول -> رایج
عمودی 12 خوب می‌برد -> تیز
عمودی 12 نوعی خاک -> رس
عمودی 12 سنگینی که بر جسم فرود می‌آید -> فشار
عمودی 12 قورباغه -> وزغ
عمودی 13 دختر بی‌پدر -> یتیمه
عمودی 13 از گازهای بی‌رنگ و بی‌بو -> اتان
عمودی 13 تند و زود -> سریع
عمودی 14 ساز بادی -> سرنا
عمودی 14 اشک -> سرشک
عمودی 14 زینت دادن -> ارایش
عمودی 15 جای سوگواری -> ماتمکده
عمودی 15 آسمان غرنبه -> رعدوبرق