حل مرحله 996 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 996 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 996 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مینوت -> پیشنویس
افقی 1 ستوت فقرات -> پشتمازه
افقی 2 روزی -> رزق
افقی 2 یاد گرفتن -> اموختن
افقی 2 شهرنشینی -> تمدن
افقی 3 نام ترکی -> اد
افقی 3 برآمدگی ته لاستیک -> اج
افقی 3 آغوز -> ماک
افقی 3 صدای بلند -> فریاد
افقی 4 وسیله نوشتن -> خودکار
افقی 4 قتل سیاسی -> ترور
افقی 5 سخنور -> ادیب
افقی 5 سرای مهر و کین -> دل
افقی 5 زور و قدرت -> توان
افقی 5 صدمه و آسیب -> اک
افقی 6 ضعیف و رنجور -> زار
افقی 6 دوست بی‌ریا و موافق -> یکرنگ
افقی 6 پیش و رو‌به‌رو -> جلو
افقی 7 نفس خسته -> هن
افقی 7 گندم کوبیده شده -> ارد
افقی 7 آخرین نبرد ناپلئون -> واترلو
افقی 8 ظرفیت -> گنجایش
افقی 8 جوهر قهوه و چای -> کافیین
افقی 9 مرکز استان اردبیل -> اردبیل
افقی 9 از حروف یونانی -> بتا
افقی 9 غذای ساده -> اش
افقی 10 شمشیر -> سیف
افقی 10 بی‌صدا -> خاموش
افقی 10 از سبزیجات خوردنی -> تره
افقی 11 صفت عدد -> تا
افقی 11 بهتر از هیچی -> کاچی
افقی 11 رمق آخر -> نا
افقی 11 خوشحال شدن -> سرور
افقی 12 منزل و مسکن -> خانه
افقی 12 زیبای افسانه‌ای یونان باستان -> نارسیس
افقی 13 ایراد -> بهانه
افقی 13 گردش و دوران -> چرخ
افقی 13 حرف تردید -> یا
افقی 13 با -> اش
افقی 14 بندگاه میان ساعد و بازو -> ارنج
افقی 14 مراقبت از بیمار -> پرستار
افقی 14 خدای بابلی -> انو
افقی 15 قاتل گاندی -> رامینات
افقی 15 از اثرهای معروف سهراب سپهری -> هشتکتاب
عمودی 1 نامی -> پراوازه
عمودی 1 گردنکشی کردن -> استکبار
عمودی 2 شهر بادگیرها -> یزد
عمودی 2 یک ششم -> دانگ
عمودی 2 حرف توفیر -> یا
عمودی 2 رب‌النوع زمین -> هرا
عمودی 3 نیمه بدن -> شق
عمودی 3 نیکوکار -> خیر
عمودی 3 محل تغذیه جنین -> ناف
عمودی 3 بانو -> خانم
عمودی 4 رودی در روسیه -> اوب
عمودی 4 خشت پخته -> اجر
عمودی 4 خط ژاپنی -> کانجی
عمودی 5 دارنده -> واجد
عمودی 5 کارخانه اسلحه‌سازی -> زرادخانه
عمودی 6 دریای عرب -> یم
عمودی 6 پیش‌شماره -> کد
عمودی 6 مقدمه کتاب -> دیباچه
عمودی 6 عضو دونده -> پا
عمودی 7 کشوری در قاره آسیا -> سومالی
عمودی 7 کیمیای جدید -> شیمی
عمودی 7 خواب سبک -> چرت
عمودی 8 محافظ گل -> خار
عمودی 8 کجاست -> کو
عمودی 8 می‌دهند تا رسوا کنند -> لو
عمودی 8 پرستار -> نرس
عمودی 9 چکش بزرگ -> پتک
عمودی 9 پارچه تبلیغاتی -> تراک
عمودی 9 آشنا و معروف -> شناخته
عمودی 10 سنگریزه -> شن
عمودی 10 آتش‌انداز گلخن -> تونتاب
عمودی 10 واحد سطح -> ار
عمودی 10 غذای بیمار -> اش
عمودی 11 مشمول -> فراگرفته
عمودی 11 خوی و خلق -> سیرت
عمودی 12 مدیر بیمارستان -> مترون
عمودی 12 زمین دور از آب -> لیا
عمودی 12 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا -> سیا
عمودی 13 نامی پسرانه -> امیر
عمودی 13 نهر -> جوی
عمودی 13 واهمه -> ترس
عمودی 13 همراه آشغال -> ات
عمودی 14 پسوند پاک کنندگی -> زدا
عمودی 14 سرخ کمرنگ -> ال
عمودی 14 حقه و فریب -> نارو
عمودی 14 مادر ترک -> انا
عمودی 15 رشته‌کوهی در افغانستان -> هندوکوش
عمودی 15 فیلمی از یدالله صمدی -> شهراشوب