حل مرحله 995 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 995 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 995 جدولانه کلاسیک

افقی 1 زبر و زرنگ -> زبل
افقی 1 خساست -> بخل
افقی 1 نویسنده فرانسوی «سقوط» -> کامو
افقی 1 رنگ موی فوری -> مش
افقی 2 سفید ترکی -> اق
افقی 2 چوب خوشبو -> عود
افقی 2 از اشکال هندسی -> مربع
افقی 2 حیات -> بقا
افقی 3 شش -> ریه
افقی 3 زینت ناخن -> لاک
افقی 3 پول آذربایجان -> منات
افقی 3 یک خودمانی -> یه
افقی 4 آشکارا -> علنی
افقی 4 خبر تازی -> نبا
افقی 4 پول عراق -> دینار
افقی 5 اوین آشفته -> یونا
افقی 5 لون -> رنگ
افقی 5 حیوان بدبو -> راسو
افقی 6 محل پرتاب موشک -> سکو
افقی 6 گلستان -> گلشن
افقی 6 ششمین ستاره روشن آسمانی -> سروش
افقی 7 حرارت -> گرما
افقی 7 خراب و ویران -> یباب
افقی 7 رسم و سنت -> ایین
افقی 8 طاقچه بالا -> رف
افقی 8 وحشی و رام نشده -> توسن
افقی 8 آبگوشت سنگی -> دیزی
افقی 8 بله آلمانی -> یا
افقی 9 گردشگر -> سیاح
افقی 9 گبر -> مجوس
افقی 9 یار کلیله -> دمنه
افقی 10 یار و همدم -> انیس
افقی 10 گلی در دهان -> مینا
افقی 10 سال ترکی -> ییل
افقی 11 نامی دخترانه -> سارا
افقی 11 نامی است که در ابتدایی‌ترین برهه‌های تاریخی به زبان ادبی فارسی نو داده می‌شد -> دری
افقی 11 با آن، هر چیز داغ را می‌گیرند -> انبر
افقی 12 میزان -> ترازو
افقی 12 شیمی کربن -> الی
افقی 12 به پاره خطی گویند که مرکز دایره را به محیط آن اتصال دهد -> شعاع
افقی 13 همان کافی معنا می‌دهد -> وس
افقی 13 سخن بیهوده -> یاوه
افقی 13 الحاد -> کفر
افقی 13 میوه -> ثمر
افقی 14 سخنرانی -> نطق
افقی 14 کاشف الکل -> رازی
افقی 14 کوه سیمرغ -> قاف
افقی 14 ضمیر غائب -> او
افقی 15 شمای بیگانه -> یو
افقی 15 متجدد -> مدرن
افقی 15 همراه بسط می‌آید -> شرح
افقی 15 زنگ کاروان -> جرس
عمودی 1 گریان -> زار
عمودی 1 کسی که ظروف مسی می‌سازد و می‌فروشد -> مسگر
عمودی 1 کشور کوچک اروپایی با مرکزیت تالین -> استونی
عمودی 2 قبرستان معروف مدینه -> بقیع
عمودی 2 گیاه لاغر کننده -> کرفس
عمودی 2 معلم نخست -> ارسطو
عمودی 3 عنصری شیمیایی بدون بو که در جدول عناصر، بعد از هیدروژن قرار می‌گیرد -> هلیوم
عمودی 3 توان و جرأت -> یارا
عمودی 4 تازه -> نو
عمودی 4 مرگ خودخواسته که با تأیید تیم پزشکی و رضایت خانواده بیمار انجام می‌شود -> اتانازی
عمودی 5 ورزشی است که بازیکنان در آن برای به دست آوردن امتیاز باید توپ را روی سطح صافی بغلتانند تا اشیایی به نام میله را بزنند -> بولینگ
عمودی 5 کلام آسمانی -> وحی
عمودی 5 متبحر -> وارد
عمودی 6 الله -> خدا
عمودی 6 به سرزمین عجایب رفت -> الیس
عمودی 6 آب‌بند -> سد
عمودی 6 پسوند شباهت -> وار
عمودی 7 بخیه درشت -> کن
عمودی 7 ژاله -> شبنم
عمودی 7 دزد بین راهی دوران قدیم -> راهزن
عمودی 8 جوان -> برنا
عمودی 8 زیبا -> جمیل
عمودی 9 استان پسته -> کرمان
عمودی 9 ابتدایی -> بدوی
عمودی 9 عدد نخست -> یک
عمودی 10 پسر -> ابن
عمودی 10 مزه خرمالو -> گس
عمودی 10 از بخش‌های اوستا -> یسنا
عمودی 10 نداری -> فقر
عمودی 11 اعتقاد به قیامت -> معاد
عمودی 11 سر مگو -> راز
عمودی 11 نود و چهارمین سوره قرآن -> انشراح
عمودی 12 غده پروانه‌ای شکل بدن -> تیرویید
عمودی 12 نیم‌صدای گوسفند -> بع
عمودی 13 چنین دزدی به کاهدان می‌زند -> ناشی
عمودی 13 برجای مانده از فرد یا دوره‌ای -> میراث
عمودی 14 در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه‌گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین -> مقیاس
عمودی 14 سیاهی چشم -> نینی
عمودی 14 از نخستین پیروان پیامبر اسلام -> عمار
عمودی 15 شهری در استان سمنان -> شاهرود
عمودی 15 رام -> اهلی
عمودی 15 نژاد سفید -> روس