حل مرحله 992 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 992 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 992 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تیم فوتبالی در لیگ جزیره -> منچستریونایتد
افقی 2 صنعت گوتنبرگ -> چاپ
افقی 2 قند شیر -> لاکتوز
افقی 2 زن سیاه چشم -> شهلا
افقی 3 ضمیر اشاره -> ان
افقی 3 از شدت خنده می‌روند -> ریسه
افقی 3 جوهر بدن -> کار
افقی 3 اهلی و دست‌آموز -> رام
افقی 4 پولی که به واسطه نشان دادن هنری بگیرند -> نازشست
افقی 4 میزبان المپیک سال ۲۰۰۰ -> سیدنی
افقی 4 کشور ور افتاده -> کش
افقی 5 نشانه قرآنی -> ایه
افقی 5 آقای گل جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا -> روسی
افقی 5 از خواهران نویسنده انگلیسی -> ان
افقی 6 آخرین چیزی که انسان از دست می‌دهد -> امید
افقی 6 غلام زرخرید -> بنده
افقی 6 ره‌می‌سپارد -> مسافر
افقی 7 صدای نازک -> زیر
افقی 7 شایسته و سزاوار -> وایا
افقی 7 از شهرهای خوش آب و هوای آذربایجان شرقی -> کلیبر
افقی 8 پهلوان -> یل
افقی 8 نهنگ -> بالن
افقی 8 مقیم و بی‌صدا -> ساکن
افقی 8 حرف انتخاب -> یا
افقی 9 پاک کردن و زدودن -> ازاله
افقی 9 کود پرمصرف کشاورزی -> اوره
افقی 9 درس کشیدنی -> رسم
افقی 10 از توابع نایین -> انارک
افقی 10 ظرف مرکب -> دوات
افقی 10 کم شدن و نقصان -> کاهش
افقی 11 سخنی که در آن حلاوت دیگری است -> نو
افقی 11 دلتنگی -> ملال
افقی 11 پسوند آلودگی -> ناک
افقی 12 سس قرمز -> رب
افقی 12 شهر قالی -> کاشان
افقی 12 از چین‌خوردگی‌های زمین -> ناودیس
افقی 13 لقب اشرافی در انگلیس -> ارل
افقی 13 حرکتی در فوتبال برای تصاحب توپ -> تکل
افقی 13 کار و حرفه -> پیشه
افقی 13 بالای فرنگی -> اپ
افقی 14 حمله -> هجوم
افقی 14 وسیله نمایش فیلم -> اپارات
افقی 14 پایتخت سوئیس -> برن
افقی 15 باشگاهی قدرتمند در فوتبال اسپانیا -> اتلتیکومادرید
عمودی 1 نوعی زورآزمایی -> مچاندازی
عمودی 1 مجرای آب -> ابراهه
عمودی 2 اثر امیل زولا -> نانا
عمودی 2 شهری در ایتالیا -> میلان
عمودی 2 ساختمان مرتفع -> برج
عمودی 3 از جناح‌های سیاسی -> چپ
عمودی 3 زیارت کننده -> زایر
عمودی 3 مخفف از آن -> زان
عمودی 3 پرچم -> لوا
عمودی 4 برومند -> رشید
عمودی 4 سبکی در معماری غربی -> باروک
عمودی 4 شیره انگور -> مت
عمودی 5 گوساله ماده -> تلیسه
عمودی 5 سبزی خوراکی خودرو -> والک
عمودی 5 اسب تبریزی -> ات
عمودی 6 درست و صحیح -> راست
عمودی 6 اندام ماهی -> باله
عمودی 6 چراغ -> مشکات
عمودی 7 خوردنی نامأکول -> یکه
عمودی 7 آنزیم مبدل شیر به پنیر -> رنین
عمودی 7 ورزشگاه تیم یوونتوس ایتالیا -> دلالپی
عمودی 8 پوستین وارونه -> وت
عمودی 8 تجارت -> سودا
عمودی 8 دریاچه زیبای الموت قزوین -> اوان
عمودی 8 نو و باز نشده -> اک
عمودی 9 کسی که تازه به نان و نوایی رسیده است -> نوکیسه
عمودی 9 پرسش -> سوال
عمودی 9 کشور اینکاها -> پرو
عمودی 10 رهایی -> ازادی
عمودی 10 برگه ثبت مشخصات افراد -> کارت
عمودی 10 غلاف شمشیر -> نیام
عمودی 11 رود فرانسوی -> رن
عمودی 11 امپراتور زنبوران عسل -> ملکه
عمودی 11 صبحانه نخورده -> ناشتا
عمودی 12 آتش روستایی -> تش
عمودی 12 قلب قرآن -> یاسین
عمودی 12 آهنگر شاهنامه -> کاوه
عمودی 13 سوره انسان -> دهر
عمودی 13 خالص -> ناب
عمودی 13 ثابت و بی‌حرکت -> راکد
عمودی 13 خشکی -> بر
عمودی 14 غلط‌گیر اداری -> لاک
عمودی 14 جانور شکار شده به وسیله جانور دیگر -> فریسه
عمودی 14 کمک -> یاری
عمودی 15 نوازنده و خنیاگر -> رامشگر
عمودی 15 هر یک از هفت فرشته آیین زرتشت -> امشاسپند