حل مرحله 990 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 990 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 990 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از سبک‌های نقاشی -> رمانتیسم
افقی 1 پایتخت کوبا -> هاوانا
افقی 2 قلعه حسن صباح -> الموت
افقی 2 خودخواهی -> تکبر
افقی 2 سیخ کباب -> اماش
افقی 3 حمام بخار -> سونا
افقی 3 فصل سرما -> زمستان
افقی 3 مگر -> الا
افقی 4 هزار کیلو -> تن
افقی 4 زینت ناخن -> لاک
افقی 4 نت دوم -> ره
افقی 4 بشر و آدمی -> انسان
افقی 5 کمک پرستار -> بهیار
افقی 5 نامی پسرانه -> امیر
افقی 5 یادداشت -> نت
افقی 6 لوله تنفسی -> نای
افقی 6 تمام کننده -> متمم
افقی 6 جبرئیل در دین زرتشت -> سروش
افقی 7 دندانپزشک -> مسنن
افقی 7 آتیه -> اینده
افقی 7 حق و ناحق -> وتو
افقی 8 راه رفتن کودکانه -> تاتی
افقی 8 آواز خواب -> خرناس
افقی 8 پنجه پرندگان شکاری -> برین
افقی 9 زرد انگلیسی -> یلو
افقی 9 موضوع کلام -> مضمون
افقی 9 فرمانده و حاکم -> امیر
افقی 10 گهواره -> نانو
افقی 10 انبوه مردم -> توده
افقی 10 روغن‌فروش -> دها
افقی 11 نفس بلند -> اه
افقی 11 نوعی عدسی -> مقعر
افقی 11 همت قوی -> اراده
افقی 12 صبحانه نخورده -> ناشتا
افقی 12 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 12 کوه -> جبل
افقی 12 تولد -> زا
افقی 13 کشت بارانی -> دیم
افقی 13 ترد -> شکننده
افقی 13 احصائیه -> امار
افقی 14 پرخور -> اکال
افقی 14 رتبه و درجه -> مقام
افقی 14 موجود خیالی ترسناک -> هیولا
افقی 15 شیرینی ماه رمضان -> زولبیا
افقی 15 عزارئیل -> ملکالموت
عمودی 1 حقیقی و واقعی -> راستین
عمودی 1 رامی -> تیرانداز
عمودی 2 رنگ شده -> ملون
عمودی 2 آرزوها -> امال
عمودی 2 شعر ژاپنی -> هایکو
عمودی 3 بی‌خطر -> امن
عمودی 3 از کوه‌های مهم کشور -> بیستون
عمودی 3 از جهات اصلی -> شمال
عمودی 4 گلوله خمیر -> نواله
عمودی 4 مظهر لاغری -> نی
عمودی 4 پیروان پیامبر -> امت
عمودی 4 عضو صورت -> لب
عمودی 5 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 5 در امان -> ایمن
عمودی 5 موچین -> منقاش
عمودی 6 پرداختنی شرعی -> زکات
عمودی 6 تواضع و فروتنی -> خضوع
عمودی 6 بیهوشی -> کما
عمودی 7 جور -> ستم
عمودی 7 دسته دسته -> رمارم
عمودی 7 گرمی بازار -> رونق
عمودی 8 شکسته شده -> مکسر
عمودی 8 پیش‌نویس -> مینوت
عمودی 8 ویتنام قدیم -> انام
عمودی 9 اصنام -> بتها
عمودی 9 خباز -> نانوا
عمودی 9 کورک -> دمل
عمودی 10 رب‌النوع زمین -> هرا
عمودی 10 شش ضلعی -> مسدس
عمودی 10 پایه و مقام -> درجه
عمودی 11 آتش برافروخته -> نایره
عمودی 11 پوست دباغی نشده -> اهاب
عمودی 11 علامت جمع فارسی -> ها
عمودی 12 گشاده -> وا
عمودی 12 عصب -> نرو
عمودی 12 از شهرهای کرمان -> بم
عمودی 12 شواهد -> دلایل
عمودی 13 ورم -> اماس
عمودی 13 از انواع ماهی -> شوریده
عمودی 13 تفاله عسل -> موم
عمودی 14 در حال زاری -> نالان
عمودی 14 کدر -> تیره
عمودی 14 کرم خون آشام -> زالو
عمودی 15 نمونه کالا -> اشانتیون
عمودی 15 دستگاه نمایش فیلم -> اپارات