حل مرحله 989 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 989 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 989 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کوه آذربایجان -> سبلان
افقی 1 از اصطلاحات مربوط به آلودگی هوا -> وارونگی
افقی 2 دوست داشتن -> ود
افقی 2 محل نگهداری چیزی -> انبار
افقی 2 امیدواری -> رجا
افقی 2 یازده -> اا
افقی 3 کباب پرطرفدار -> برگ
افقی 3 قاتل -> ادمکش
افقی 3 شهر مقدس هندوان -> بنارس
افقی 4 شهری در استان بوشهر -> دیلم
افقی 4 تیره روزی -> ادبار
افقی 4 از بازی‌های قدیمی کودکانه -> یویو
افقی 5 خواهش و تمنا کردن -> استدعا
افقی 5 لقمه شتری -> نواله
افقی 6 پوچ و خالی -> تهی
افقی 6 از چاشنی‌ها -> رب
افقی 6 پایه و بنیان -> اس
افقی 6 لیز خوردن -> سر
افقی 7 شایسته -> روا
افقی 7 زهر -> سم
افقی 7 کمک رسانی -> امداد
افقی 7 از نشانه‌های جمع فارسی -> ها
افقی 8 تانی -> درنگ
افقی 8 کاخ فرانسه -> ورسای
افقی 8 از لوازم‌التحریر -> مداد
افقی 9 علامت پیروزی -> وی
افقی 9 آسمانی -> سماوی
افقی 9 سد خوزستان -> دز
افقی 9 بی‌سواد -> امی
افقی 10 سلام روسی -> دا
افقی 10 نیمه دیوانه -> خل
افقی 10 سیلی -> لت
افقی 10 درخت تسبیه -> یسر
افقی 11 خالق «خسیس» -> مولیر
افقی 11 پایتخت تایلند -> بانکوک
افقی 12 زمین لم‌یزرع -> بایر
افقی 12 قضاوت -> داوری
افقی 12 مهربان -> ریوف
افقی 13 حرکت فردی بیش از اندازه در فوتبال -> تکروی
افقی 13 چیز اضافه بر سازمان -> مازاد
افقی 13 نورانی -> نیر
افقی 14 برابر -> یر
افقی 14 میزان حرارت -> دما
افقی 14 زمین مسابقه -> میدان
افقی 14 نشانه مفعول -> را
افقی 15 صاحب کرسی در مجلس -> نماینده
افقی 15 کاشف جاذبه -> نیوتن
عمودی 1 روحانی زرتشتی -> موبد
عمودی 1 گردش دسته‌جمعی دانش‌آموزی -> اردو
عمودی 1 پدر فریدون -> ابتین
عمودی 2 بحر -> دریا
عمودی 2 سیاهرگ -> ورید
عمودی 2 بزرگوار -> اکرم
عمودی 3 از کتاب‌های «شیخ اجل» -> گلستان
عمودی 3 حاکم -> امیر
عمودی 4 حرف همراهی -> با
عمودی 4 درل -> مته
عمودی 4 طعم خرمالو -> گس
عمودی 4 پول ابتدایی که تالارهای عروسی می‌گیرند -> ورودی
عمودی 5 رود مهم روسیه -> لنا
عمودی 5 ظرف پلو -> دیس
عمودی 5 اخلالگر -> مخل
عمودی 5 از کشورهای جنگ‌زده منطقه -> یمن
عمودی 6 نوآوری -> ابداع
عمودی 6 عنوان میزان تولد فرزندان و افزایش جمعیت -> موالید
عمودی 6 نام ترکی -> اد
عمودی 7 معروف -> نامدار
عمودی 7 سطح -> رو
عمودی 7 دست‌آموز -> رام
عمودی 8 رودست زدن -> رکب
عمودی 8 باکتری دراز و کشیده -> باسیل
عمودی 8 قرض و دین -> وام
عمودی 9 منزلت و مقام -> شان
عمودی 9 بنده و جنابعالی -> ما
عمودی 9 در دست درویش است -> تبرزین
عمودی 10 از حروف انگلیسی -> ار
عمودی 10 ویزا -> روادید
عمودی 10 نوچه‌ها -> ایادی
عمودی 11 ماه پربرکت -> رجب
عمودی 11 پسوند شباهت -> اسا
عمودی 11 بر پشت لب می‌گذارند -> زین
عمودی 11 نوبت بازی -> داو
عمودی 12 خوشبوکننده شیرینی -> وانیل
عمودی 12 خون عرب -> دم
عمودی 12 مستی -> سکر
عمودی 12 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 13 از آن سو، نقطه مقابل «عمدا» است -> اوهس
عمودی 13 خالق نظریه تکامل -> داروین
عمودی 14 درشکه -> گاری
عمودی 14 پسر گودرز -> رهام
عمودی 14 کتاب دکتر علی شریعتی -> کویر
عمودی 15 مرکز کهگلویه و بویراحمد -> یاسوج
عمودی 15 نویسنده و فکور -> ادیب
عمودی 15 دررفتن از دست کسی -> فرار