حل مرحله 988 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 988 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 988 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دچار گشتن -> ابتلا
افقی 1 یکی از استان‌های کشور ارمنستان -> وایوتسجور
افقی 2 شایستگی -> لیاقت
افقی 2 خراش -> خدشه
افقی 2 خوب و خوش -> نیکو
افقی 3 رمزینه -> کد
افقی 3 امانت‌داران -> امنا
افقی 3 سرخوش -> ملنگ
افقی 3 عنصر تیروئید -> ید
افقی 4 از القاب امام نهم شیعیان -> تقی
افقی 4 تاراج و چپاول -> یغما
افقی 4 نفس خسته -> هن
افقی 4 درخت چنار -> دلب
افقی 5 دستکاری روی عکس -> رتوش
افقی 5 سخن نیش‌دار -> متلک
افقی 5 محاسن صورت -> ریش
افقی 6 شتر ماده -> ناقه
افقی 6 قدم -> گام
افقی 6 کفش چوبی -> سندل
افقی 7 هیأتی از افراد که برای رسیدگی، تحقیق، و تهیه گزارش در مورد موضوعی به کار گمارده شوند -> کمیته
افقی 7 خروس صحرایی -> تورنگ
افقی 7 خدای درویش -> هو
افقی 8 از اقمار مشتری -> یو
افقی 8 شهری در استان خوزستان -> لالی
افقی 8 صاحب شدن -> تملک
افقی 8 گوشت ترکی -> ات
افقی 9 چوب خوشبو -> ند
افقی 9 پرنور و تابان -> رخشان
افقی 9 از پرندگان -> پرستو
افقی 10 زیباروی -> گلرخ
افقی 10 خیسی -> تری
افقی 10 چاشنی صبحانه -> مربا
افقی 11 در حدود ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد -> خون
افقی 11 نان آبگوشتی -> ترید
افقی 11 لاغر و نزار -> نحیف
افقی 12 طلای سیاه -> نفت
افقی 12 حرف همراهی عرب -> مع
افقی 12 روا و شایسته -> جایز
افقی 12 از شهرهای استان فارس -> لار
افقی 13 پسوند اسم مصدر -> ار
افقی 13 گیاهی است چتری شکل که برگ و ریشه ندارد و هر دو نوع سمی و خوراکی آن وجود دارد -> قارچ
افقی 13 حمله‌ها و دفعات -> کرات
افقی 13 خودروی ده‌نفره -> ون
افقی 14 چشم -> دیده
افقی 14 زیبا و دلفریب -> فتان
افقی 14 بی سر و سامان -> بیبرگ
افقی 15 بیماری چشمی -> ابمروارید
افقی 15 خوبی -> نکویی
عمودی 1 برقی -> الکتریکی
عمودی 1 کشوری در آمریکای مرکزی -> گرنادا
عمودی 2 بی‌ملاحظه -> بیدقت
عمودی 2 آلیاژی از مس و نیکل -> مونل
عمودی 2 نیرنگ -> فریب
عمودی 3 خم پارچه -> تا
عمودی 3 نوعی پیوند در شیمی -> یونی
عمودی 3 در جنگل فراوان است -> درخت
عمودی 3 لبه شمشیر -> دم
عمودی 4 صورت و چهره -> لقا
عمودی 4 فضاپیمای بالدار -> شاتل
عمودی 4 عادت -> خو
عمودی 4 قبل از آشتی -> قهر
عمودی 5 از انواع انرژی -> اتمی
عمودی 5 از صفات باریتعالی -> قهار
عمودی 5 ظاهر عمارت -> نما
عمودی 6 صوت و آواز -> نغمه
عمودی 6 برهنه -> لخت
عمودی 6 دانشمندان -> عرفا
عمودی 7 ناگواری اوضاع -> وخامت
عمودی 7 بلوز آستین کوتاه -> تیشرت
عمودی 7 سرپناه روزهای بارانی -> چتر
عمودی 8 نام ترکی -> اد
عمودی 8 طرح و نمونه -> الگو
عمودی 8 پسر کوچک فریدون -> ایرج
عمودی 8 حرف ندا -> ای
عمودی 9 سنگ سبز قیمتی -> یشم
عمودی 9 جعبه مقوایی -> کارتن
عمودی 9 یاقوت -> یاکند
عمودی 10 نوبت و دفعه -> وهله
عمودی 10 زدنی خودستا -> منم
عمودی 10 گرداننده -> مدیر
عمودی 11 لوس و از خود راضی -> ننر
عمودی 11 نوعی ادویه -> گلپر
عمودی 11 دیو سرکش -> زابن
عمودی 12 بزرگش نشانه نزدن است -> سنگ
عمودی 12 بله انگلیسی -> یس
عمودی 12 عنصر الماس -> کربن
عمودی 12 حرکت غیر ارادی عصبی -> تیک
عمودی 13 نام قدیمی اصفهان -> جی
عمودی 13 از وسایل جنگی قدیم -> دشنه
عمودی 13 کناره دریا -> ساحل
عمودی 13 می‌کشند و خبردار می‌شوند -> بو
عمودی 14 نماینده حقوقی -> وکیل
عمودی 14 مرکب‌دان -> دوات
عمودی 14 امدادرسانی -> یاوری
عمودی 15 سدی در استان فارس -> رودبال
عمودی 15 از میوه‌ها -> توتفرنگی