حل مرحله 987 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 987 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 987 جدولانه کلاسیک

افقی 1 فیلسوف، پزشک و ادیب مسلمان اندلسی -> ابنطفیل
افقی 1 مرکز کنیا -> نایروبی
افقی 2 تکرار حرف آخر -> یی
افقی 2 یگانه -> یکتا
افقی 2 عضو بویایی -> بینی
افقی 2 یازده -> اا
افقی 3 شیوه -> نسق
افقی 3 مرکز ایالت میشیگان -> لانسینگ
افقی 3 ارزش و اعتبار -> قدر
افقی 4 وسیله روشنایی -> چراغ
افقی 4 شمشیری پهن -> قداره
افقی 4 نوعی صندلی -> تاشو
افقی 5 آگاه و بصیر -> وارد
افقی 5 ابزار نجاری -> اره
افقی 5 نماد ویژه یک کشور -> پرچم
افقی 6 شهر اولین المپیک -> اتن
افقی 6 نام ترکی -> اد
افقی 6 شیار زراعتی -> شخم
افقی 6 اشاره بعید -> ان
افقی 7 عدد فرد یک رقمی -> سه
افقی 7 شهری در آذربایجان شرقی -> هریس
افقی 7 آشکار شدن راز -> فاش
افقی 7 شیمی کربن -> الی
افقی 8 بنیانگذار جمهوری چین -> مایوتسهتونگ
افقی 9 حشره جهنده -> ملخ
افقی 9 بدهی -> وام
افقی 9 دنبال، عقب -> درپی
افقی 9 کمربند طبی -> گن
افقی 10 مساوی -> یر
افقی 10 واحد شمارش شتر -> نفر
افقی 10 دانه خوشبو -> هل
افقی 10 کلمه پرسشی -> ایا
افقی 11 نور کم -> سوسو
افقی 11 مخزن برق -> پیل
افقی 11 گرفتن چیزی به زور -> اشتلم
افقی 12 رود مرزی ایران و ترکمنستان -> اترک
افقی 12 آن‌چنانی، وضعیت نامطلوب -> کذایی
افقی 12 مقابل کوه -> کاه
افقی 13 قدر و مرتبه -> شان
افقی 13 کنایه از پولدار -> مایهدار
افقی 13 چراغ آسمان -> قمر
افقی 14 قلم انگلیسی -> پن
افقی 14 همسر زن -> شوهر
افقی 14 سمت چپ -> یسار
افقی 14 راز بی‌پایان -> را
افقی 15 غذای لرستانی -> زیرهجوش
افقی 15 دانشمند یونانی کاشف عدد پی -> ارشمیدس
عمودی 1 واحد اندازه‌گیری طول -> اینچ
عمودی 1 نام‌ها -> اسامی
عمودی 1 طباخ -> اشپز
عمودی 2 بی‌معنی -> بیسروته
عمودی 2 بازیگر سریال کلاه پهلوی -> لرستانی
عمودی 3 شاه شاهان مغول -> قاان
عمودی 3 فرمانده بدن -> مخ
عمودی 3 نویسنده تخیلی‌پرداز فرانسوی -> ورن
عمودی 4 درنوردیدن -> طی
عمودی 4 نق زدن -> غر
عمودی 4 علامت جمع -> ها
عمودی 4 از بخش‌های اوستا -> نسک
عمودی 4 مخفف شاه -> شه
عمودی 5 موی مرتب شده جلوی سر -> فکل
عمودی 5 نویسنده ایتالیایی برنده نوبل ادبی ۱۹۹۷ -> داریوفو
عمودی 5 خیزابه -> موج
عمودی 6 کشیک و پاسبانی -> یتاق
عمودی 6 مظهر فاصله و جدایی -> دیوار
عمودی 6 سبزی سالاد -> کاهو
عمودی 7 حرف یونانی -> لاندا
عمودی 7 ظلم -> ستم
عمودی 7 بخشی در بیمارستان‌ها -> پذیرش
عمودی 8 دزد -> سارق
عمودی 8 رنگ زغال -> سیاه
عمودی 9 فرزند‌زاده -> نبیره
عمودی 9 یوزپلنگ -> فهد
عمودی 9 امپراتوری باستانی آسیا -> لیدیا
عمودی 10 چهره‌نما -> اینه
عمودی 10 گیاهی تلخ با مصرف دارویی -> شاتره
عمودی 10 از صحابه -> یاسر
عمودی 11 طرز و عادت -> ینگ
عمودی 11 پراکنده -> پخشوپلا
عمودی 11 از درختان جنگلی -> راش
عمودی 12 شهر زیارتی -> ری
عمودی 12 واحد تحصیلی -> ترم
عمودی 12 از جدایی‌ها شکایت می‌کند -> نی
عمودی 12 تردید -> شک
عمودی 12 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 13 برش هندوانه -> قاچ
عمودی 13 تخم مرغ فرنگی -> اگ
عمودی 13 بخشی از خانه -> اتاق
عمودی 14 هوای خنکی که از شمال می‌وزد -> بادشمال
عمودی 14 اهل گیلان -> گیلهمرد
عمودی 15 فلانی -> یارو
عمودی 15 معروف به خوبی -> نیکنام
عمودی 15 نوک مثلث -> راس