حل مرحله 986 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 986 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 986 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نوعی بازی گوی و چوگان -> بیلیارد
افقی 1 مدرنیسم -> نوخواهی
افقی 2 اسب تبریزی -> ات
افقی 2 بزرگ -> ستبر
افقی 2 جوانمردی -> مروت
افقی 2 بالا آمدن آب دریا -> مد
افقی 3 نقره -> سیم
افقی 3 نت میانی -> لا
افقی 3 پسوند شباهت -> سا
افقی 3 شیمی کربن -> الی
افقی 4 خانه و آشیان -> ماوا
افقی 4 پایتخت سابق مراکش -> فاس
افقی 4 میل و خواست قبلی -> رغبت
افقی 5 مذهب -> دین
افقی 5 فلز چهره -> روی
افقی 5 استخوانی در دست -> زند
افقی 6 نوعی کشت -> ابی
افقی 6 کاپیتان سابق چلسی -> تری
افقی 6 عدد و شماره -> رقم
افقی 6 از بخش‌های اوستا -> یشت
افقی 7 صریح و بی‌پرده -> رک
افقی 7 ایستاده -> قایم
افقی 7 توبه کننده -> تایب
افقی 7 بنده و شما -> ما
افقی 8 تلخ -> مر
افقی 8 تردید ->
افقی 9 شراب -> می
افقی 9 مکان و زمان وعده -> قرار
افقی 9 شهری در استان کرمانشاه -> سنقر
افقی 9 صحنه نمایش -> سن
افقی 10 موی بلند -> زلف
افقی 10 دفینه -> گنج
افقی 10 گله شترمرغ -> خیط
افقی 10 خرمن گندم و جو -> بنو
افقی 11 بلای بنیان‌کن -> سیل
افقی 11 پاکدامنی -> عفت
افقی 11 دفعه و مرتبه -> بار
افقی 12 زرداب -> صفرا
افقی 12 پرهیزگار -> تقی
افقی 12 صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا بلوری -> جرنگ
افقی 13 دریا -> بحر
افقی 13 خیس -> تر
افقی 13 ضمیر متکلم وحده -> من
افقی 13 اضطراب و نگرانی -> تنش
افقی 14 صد متر مربع -> ار
افقی 14 وقت و هنگام -> موسم
افقی 14 ته‌نشین شده -> رسوب
افقی 14 حرف فقدان -> بی
افقی 15 دسته‌ای از موجودات زنده -> جانوران
افقی 15 تکان دادن -> جنباندن
عمودی 1 صدای بم -> باس
عمودی 1 محافظ گل -> خار
عمودی 1 اجرت -> مزد
عمودی 1 پول زور -> باج
عمودی 2 پدر از دست داده -> یتیم
عمودی 2 قورباغه و وزغ -> بک
عمودی 2 پهلوان -> یل
عمودی 2 دشت -> صحرا
عمودی 3 پول‌پرست -> مادی
عمودی 3 از عناصر شیمیایی -> فسفر
عمودی 4 از سوره‌های مکی -> یس
عمودی 4 او -> وی
عمودی 4 منطقه حفاظت شده -> قرق
عمودی 4 مساوی -> یر
عمودی 4 ترک استخوان -> مو
عمودی 5 میزبان المپیک ۱۹۹۶‍ -> اتلانتا
عمودی 5 آلت تنظیم در انواع ماشین -> رگلاتور
عمودی 6 سود حرام -> ربا
عمودی 6 از رؤسای جمهوری سابق آمریکا ->
عمودی 6 مروارید -> ریگان
عمودی 7 مروارید -> در
عمودی 7 قاب عینک -> فریم
عمودی 7 بازگشت -> رجعت
عمودی 7 سه کیلو -> من
عمودی 8 حیوان مورد علاقه هندوها -> گاو
عمودی 8 نابود کننده ایمان است ->
عمودی 9 رطوبت -> نم
عمودی 9 زیبایی آن بهتر از صورت زیباست -> سیرت
عمودی 9 دشواری -> سختی
عمودی 9 ردیف قالی -> رج
عمودی 10 مهار شتر -> ورس
عمودی 10 قصیده‌سرای عهد قاجار ->
عمودی 10 پیر -> قاانی
عمودی 11 پدر علم جبر -> خوارزمی
عمودی 11 سردترین منطقه کره زمین -> قطبجنوب
عمودی 12 پوستین -> وت
عمودی 12 سنگ عصاری -> غن
عمودی 12 آدمی -> بشر
عمودی 12 یکصدم هکتار -> ار
عمودی 12 آش -> با
عمودی 13 همیشگی -> ابدی
عمودی 13 نفت دریای شمال -> برنت
عمودی 14 اثر شکسپیر -> هملت
عمودی 14 توانایی درک و تشخیص -> شم
عمودی 14 آفت نباتی -> سن
عمودی 14 شهری در استان گلستان -> گنبد
عمودی 15 دستی -> یدی
عمودی 15 پلیس سایبری -> فتا
عمودی 15 دستگاهی در موسیقی ایرانی -> نوا
عمودی 15 یک حرف و سه حرف -> شین