حل مرحله 985 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 985 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 985 جدولانه کلاسیک

افقی 1 شکم -> بطن
افقی 1 پیشخدمت رستوران -> گارسن
افقی 1 هال -> سرسرا
افقی 2 وقتی می‌گویند که شخص بخواهد محلی را به قهر و اعراض ترک کند -> راهبازوجادهدراز
افقی 3 غمباد -> گواتر
افقی 3 عضو تفنگ -> ماشه
افقی 3 شهری در استان زنجان -> ابهر
افقی 4 سریع -> زود
افقی 4 دختر -> دخ
افقی 4 به معنی بخت -> دولت
افقی 4 قطب مثبت باتری -> اند
افقی 5 سوره سی و ششم قرآن -> یس
افقی 5 آتی -> اینده
افقی 5 برنج فروش -> رزاز
افقی 6 ارتفاع و درازای چیزی -> بلندی
افقی 6 گریزان -> هارب
افقی 6 عنصر شیمیایی -> ید
افقی 7 پچ پچ -> نجوا
افقی 7 یکی از رشته‌های هنرهای سنتی ایران -> قلمزنی
افقی 7 مته -> درل
افقی 8 پائین بازو -> ارنج
افقی 8 قربانگاه مکه -> منا
افقی 8 باسکول -> قپان
افقی 9 زنگ -> جرس
افقی 9 تخمین -> براورد
افقی 9 تشنه‌فریب -> سراب
افقی 10 وی -> او
افقی 10 پرنده‌ای شبیه کبک -> دراج
افقی 10 پرنده پیام‌آور بهار -> پرستو
افقی 11 نیست، نابود -> تباه
افقی 11 کنج -> زاویه
افقی 11 حرف انتخاب -> یا
افقی 12 خلاف بقا -> فنا
افقی 12 لاغر -> نزار
افقی 12 رود شولوخوف -> دن
افقی 12 کشتی جنگی -> ناو
افقی 13 رودی در آلمان -> راین
افقی 13 احتیاج -> نیاز
افقی 13 نوعی عدسی -> واگرا
افقی 14 به آدم سالخورده گویند که کاری کند که متناسب با سن او نباشد -> سرپیریمعرکهگیری
افقی 15 خیال‌ها و پندارها -> اوهام
افقی 15 حاصل -> نتیجه
افقی 15 فراموشی -> نسی
عمودی 1 انتخاب کردن -> برگزیدن
عمودی 1 خسته‌کننده، دردناک -> جانفرسا
عمودی 2 پرنده زیبا -> طاووس
عمودی 2 ابزاری در منزل برای پاکیزگی -> جارو
عمودی 2 زدنی نارفیق -> نارو
عمودی 3 سرشت، طینت -> نهاد
عمودی 3 بازار سهام -> بورس
عمودی 3 مرکز تایوان -> تایپه
عمودی 4 صنم -> بت
عمودی 4 اکنون -> الان
عمودی 4 خرس فلکی -> دب
عمودی 4 پدربزرگ -> نیا
عمودی 5 روزنامه مشهور چاپ انگلیس -> گاردین
عمودی 5 تلافی -> جبران
عمودی 5 شهری در ایتالیا -> رم
عمودی 6 طمع -> از
عمودی 6 نهری پرآب یا خشک و دست‌ساز که در قدیم می‌کندند -> خندق
عمودی 6 غارت کردن دارایی مسافران در جریان سفر با زور و تهدید -> راهزنی
عمودی 7 ایتالیای باستان -> روم
عمودی 7 مترجم -> دیلماج
عمودی 7 درپناه -> ایمن
عمودی 8 جانماز -> سجاده
عمودی 8 صورت غذا -> منو
عمودی 8 کشاورزی -> زراعت
عمودی 9 ناممکن -> ناشو
عمودی 9 حشره قطاری -> هزارپا
عمودی 9 طلایی -> زری
عمودی 10 شهری در استان ایلام -> دهلران
عمودی 10 سلام -> درود
عمودی 10 بارش مشکل به مقصد برسد -> کج
عمودی 11 عدد یک رقمی -> سه
عمودی 11 آمپول زدن -> تزریق
عمودی 11 پزشک فرعون -> سینوهه
عمودی 12 نوعی تن‌پوش -> ردا
عمودی 12 الفبای آبادانی -> اب
عمودی 12 عضو آجیل -> پسته
عمودی 12 گندم -> اگ
عمودی 13 مهره‌ای در شطرنج -> سرباز
عمودی 13 شفابخش است اگر خدا بخواهد -> دارو
عمودی 13 بر انگشتری سوار است -> نگین
عمودی 14 گرو گذارنده -> راهن
عمودی 14 حنا -> یرنا
عمودی 14 مددکار -> یاررس
عمودی 15 دلتنگ و ملول -> ازردهدل
عمودی 15 از حواس پنجگانه -> بساوایی