حل مرحله 982 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 982 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 982 جدولانه کلاسیک

افقی 1 آشغال -> خاکروبه
افقی 1 مجرای فرعی روده کور -> اپاندیس
افقی 2 مهربانی و دلسوزی -> رحمت
افقی 2 نشانه الهی -> ایت
افقی 2 کلرور آمونیوم -> نشادور
افقی 3 شیر بیشه -> اسد
افقی 3 شهری نزدیک رشت -> کوچصفهان
افقی 3 چوب خوشبو -> ند
افقی 4 زدنی در ورزش کشتی -> فن
افقی 4 قبل از آشتی -> قهر
افقی 4 نیزارها -> اجام
افقی 4 ستاره -> نجم
افقی 5 حیوان همه‌چیز خوار -> خوک
افقی 5 دریاچه‌ای در کانادا -> هورن
افقی 5 گواه -> شاهد
افقی 6 سعی و کوشش -> تلاش
افقی 6 فارسی امروزی -> دری
افقی 6 کبوتر دشتی -> یمام
افقی 7 اسب چاپار -> یام
افقی 7 امدادرسانی -> یاوری
افقی 7 خدای مصری -> رع
افقی 7 آغوش -> بر
افقی 8 خاورشناس -> مستشرق
افقی 8 محله‌ای در تهران -> امیریه
افقی 9 راست نیست -> چپ
افقی 9 ناشنوایان -> صم
افقی 9 سرگذشت پیشینیان -> تاریخ
افقی 9 ناپاک شرعی -> نجس
افقی 10 چهره‌آرایی در فیلم -> گریم
افقی 10 صدای مهیب -> غرش
افقی 10 کاراته نمایشی -> کاتا
افقی 11 سبک و خوار -> خفیف
افقی 11 یونان قدیم -> هلاس
افقی 11 دوش و شانه -> کول
افقی 12 قدر و مرتبه -> ارج
افقی 12 بسیار سخن‌چین -> غماز
افقی 12 زمان بی‌انتها -> ابد
افقی 12 اندرون -> تو
افقی 13 غرور و تکبر -> نب
افقی 13 یکی از استان‌های روسیه -> ولادیمیر
افقی 13 باغ تاریخی کاشان -> فین
افقی 14 از تقسیمات کشوری -> دهستان
افقی 14 محل تغذیه جنین -> ناف
افقی 14 نوعی آسیاب -> دستی
افقی 15 سم موجود در سیگار -> نیکوتین
افقی 15 نحس و شوم -> نامبارک
عمودی 1 اوهام‌پرست -> خرافاتی
عمودی 1 حرکت دادن به دور خود -> چرخاندن
عمودی 2 نیکوتر -> احسن
عمودی 2 وسیله روشنایی -> لامپ
عمودی 2 چاقی -> فربهی
عمودی 3 گنجه لباس -> کمد
عمودی 3 پنجم عرب -> خامس
عمودی 3 کم‌حواس -> گیج
عمودی 3 تکان -> سک
عمودی 4 برهنه -> رت
عمودی 4 از پرندگان شکاری -> قوش
عمودی 4 به دست آوردن -> تصرف
عمودی 4 حق ناحق سازمان ملل -> وتو
عمودی 5 شهری در استان قم -> کهک
عمودی 5 رنگی از خانواده سبز -> یشمی
عمودی 5 دسته‌ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه‌های برخی از آن‌ها را آرد کنند -> غلات
عمودی 6 عقیده و یقین -> باور
عمودی 6 چوبه اعدام -> دار
عمودی 6 ضیافت -> مهمانی
عمودی 7 پوچ و توخالی -> هیچ
عمودی 7 هر زمان -> هروقت
عمودی 7 دیبای نازک و لطیف -> لاد
عمودی 8 عکس‌ها -> تصاویر
عمودی 8 ابتدایی -> اغازین
عمودی 9 سوره ۸۹ قرآن -> فجر
عمودی 9 کمک‌رسان -> یاررس
عمودی 9 اسباب و لوازم منزل -> مان
عمودی 10 مخفیانه -> پنهانی
عمودی 10 گوسفند ماده -> میش
عمودی 10 وفا کردن به عهد -> ایفا
عمودی 11 نوشیدنی -> اشام
عمودی 11 نام دیگر سیاره بهرام -> مریخ
عمودی 11 غرور -> کبر
عمودی 12 برکت سفره -> نان
عمودی 12 سراینده -> شاعر
عمودی 12 غذای زمین -> کود
عمودی 12 خرس آسمانی -> دب
عمودی 13 حیوان وحشی -> دد
عمودی 13 اسم -> نام
عمودی 13 از القاب امرای ترک -> ینال
عمودی 13 شهری در استان فارس -> فسا
عمودی 14 از خوراک چهارپایان -> یونجه
عمودی 14 شادمانی و سرور -> بهجت
عمودی 14 عنوان مهم روزنامه -> تیتر
عمودی 15 بزرگ زورخانه -> سردمدار
عمودی 15 دومین شهر بزرگ یونان -> سالونیک