حل مرحله 981 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 981 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 981 جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایتخت کشور آفریقایی گابن -> لیبرویل
افقی 1 بدون شک -> بیتردید
افقی 2 مافیای ژاپن -> یاکوزا
افقی 2 شهری باستانی در تونس -> کارتاژ
افقی 3 پرگویی -> ور
افقی 3 بی‌دلیل -> بیسبب
افقی 3 کلام هشدار -> هان
افقی 3 حرف دوم انگلیسی -> بی
افقی 4 پارچه کهنه -> رکو
افقی 4 خوراکی از تخم مرغ -> نیمرو
افقی 4 از علوم خیالی مانند کیمیا -> ریمیا
افقی 5 امتیاز و پوئن -> پوان
افقی 5 شهر عبا -> نایین
افقی 5 لاغر و نزار -> نحیف
افقی 6 سایت شخصی -> وبلاگ
افقی 6 یادداشت -> نت
افقی 6 صدای گاو -> ما
افقی 6 لقبی در اروپا -> کنت
افقی 7 تویی لاستیک خودرو -> تیوپ
افقی 7 ده تایش یک می‌شود -> یکدهم
افقی 7 زمان بسیار کم -> ان
افقی 8 بوستان -> باغ
افقی 8 صدای درد -> اخ
افقی 8 خط‌کش رسم -> تی
افقی 8 کودک -> طفل
افقی 9 حرف شرط -> ار
افقی 9 آش زیره -> زیربا
افقی 9 میوه نو رسیده -> نوبر
افقی 10 جواب مثبت -> بله
افقی 10 پژمرده و افسرده -> لس
افقی 10 عدد هندسی -> پی
افقی 10 افراد کم‌مانند -> نوادر
افقی 11 هوس باردار -> ویار
افقی 11 گندم آردکن -> اسیاب
افقی 11 لنز -> عدسی
افقی 12 بی‌خبر -> ناگاه
افقی 12 بلدرچین -> بدبدک
افقی 12 پدر ترکی -> اتا
افقی 13 خودم -> من
افقی 13 ارداه قوی -> همت
افقی 13 رگ‌های ظریف بدن -> مویرگ
افقی 13 دوستی -> ود
افقی 14 بخت‌آزمایی -> لاتاری
افقی 14 مدرسه عالی رشته‌های فنی -> هنرسرا
افقی 15 محافظت -> نگهبانی
افقی 15 گرماگرم کاری -> هیروویر
عمودی 1 از تیم‌های فوتبال انگلیس -> لیورپول
عمودی 1 وجه اشتراک مجله و روزنامه -> ابونمان
عمودی 2 نوعی دفاع در فوتبال -> یارکوب
عمودی 2 الماس خوش‌تراش -> برلیان
عمودی 3 دفاع فوتبال -> بک
عمودی 3 مرکز کشور مالت -> والتا
عمودی 3 اندام تولید مثل قارچ‌ها -> هاگ
عمودی 3 زیر پا مانده -> له
عمودی 4 امر از روبیدن -> روب
عمودی 4 از سازهای ایرانی -> نایغز
عمودی 4 مجرا -> راهاب
عمودی 5 سنگین -> وزین
عمودی 5 امر به گفتن -> گو
عمودی 5 پهلوان -> یل
عمودی 5 مثل و مانند -> همتا
عمودی 6 قلب قرآن مجید -> یاسین
عمودی 6 متقی -> پارسا
عمودی 6 پسوند کشورها -> تان
عمودی 7 باقی باش -> بمان
عمودی 7 خوب مختصر -> خب
عمودی 7 نفرین -> سب
عمودی 7 شهری زیارتی -> ری
عمودی 8 نوعی مخمل -> کبریتی
عمودی 8 همه‌گیری -> اپیدمی
عمودی 9 حرف همراهی -> با
عمودی 9 او -> وی
عمودی 9 نیم‌تنه -> کت
عمودی 9 اسب بارکش -> یابو
عمودی 10 رفیق مشهدی -> یره
عمودی 10 جنس کلاه روستایی -> نمدین
عمودی 10 آشکار -> بدیهی
عمودی 11 مخفف تاتار -> تتار
عمودی 11 با ناله سودا می‌کند -> اه
عمودی 11 درخت زبان گنجشک -> ون
عمودی 11 گوشه ورزشی -> کرنر
عمودی 12 شلوار زره‌دار جنگ‌های قدیم -> رانین
عمودی 12 خوشایند و پسندیده -> مطبوع
عمودی 12 رهن -> گرو
عمودی 13 برج و قلعه -> دژ
عمودی 13 سنگ زرآزما -> محک
عمودی 13 به تنهایی -> فرادا
عمودی 13 جهت -> سو
عمودی 14 دوسالانه -> بیینال
عمودی 14 امری -> دستوری
عمودی 15 فهمیدن -> دریافتن
عمودی 15 سرتیپ نیروی دریایی -> دریادار