حل مرحله 980 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 980 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 980 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نقابش را ادگار آلن پو نوشته است -> مرگسرخ
افقی 1 دودمان و ایل و تبار -> خاندان
افقی 2 زدنی به ریشه -> تیشه
افقی 2 کتاب رکوردها -> گینس
افقی 2 سبزی معطر خوراکی -> گشنیز
افقی 3 تنیسور بنام اسپانیایی -> نادال
افقی 3 فن و طرز عمل -> شگرد
افقی 3 بسیار مهربان -> ودود
افقی 4 فرزند -> ولد
افقی 4 با کسی مأنوس شدن -> اخت
افقی 4 خط قرمز همسایگی -> مرز
افقی 4 نوعی کشت -> ابی
افقی 5 می‌دهند و رسوا می‌کنند -> لو
افقی 5 بدخویی -> شرارت
افقی 5 پست و خوار -> زبون
افقی 6 لقب حضرت موسی -> کلیم
افقی 6 وضوی دست و پای شکسته -> جبیره
افقی 6 درنوردیدن -> طی
افقی 7 لباس کهنه -> ژنده
افقی 7 سنگ ترازو -> وزنه
افقی 7 گروه سیاسی -> جناح
افقی 8 تابستان ترکی -> یای
افقی 8 قلمه درخت -> نشا
افقی 8 کوشش و تلاش -> جهد
افقی 8 مردم قرآنی -> ناس
افقی 9 قی -> تهوع
افقی 9 واحد بین‌المللی فرکانس -> هرتز
افقی 9 میز پایه کوتاه -> عسلی
افقی 10 ضمیر غایب -> او
افقی 10 با هم برخورد کردن -> تلاقی
افقی 10 پارچه نازک -> یکلا
افقی 11 همسایه زمین -> مریخ
افقی 11 ناشناخته -> گمنام
افقی 11 زیر پا مانده -> له
افقی 12 شکستن -> کسر
افقی 12 پرستار -> نرس
افقی 12 بچه سر به راه -> اهل
افقی 12 جایزه ورزشی -> کاپ
افقی 13 پشیمان -> نادم
افقی 13 ابزار -> الات
افقی 13 نوعی گناه -> کبیره
افقی 14 شهری در استان فارس -> اباده
افقی 14 گیاهی تزیینی و همیشه سبز -> مورد
افقی 14 فرستاده خدا -> رسول
افقی 15 مفتخر و سرافراز -> سربلند
افقی 15 خارپشت استرالیایی -> اکیدنه
عمودی 1 علم مطالعه اقوام و نژادها -> اتنولوژی
عمودی 1 پول کاغذی -> اسکناس
عمودی 2 رودخانه‌ای در مرز بین چین و کره شمالی -> یالو
عمودی 2 حقه‌باز و ناقلا -> ناتو
عمودی 2 اسلحه‌ای در شمشیربازی -> سابر
عمودی 3 تشدیددار -> مشدد
عمودی 3 گدایی -> کدیه
عمودی 3 تالاب -> مرداب
عمودی 4 آزاد -> رها
عمودی 4 آش برنج -> شله
عمودی 4 نماز یک رکعتی -> وتر
عمودی 4 الگو و نمونه -> مدل
عمودی 5 پول گرجستان -> لاری
عمودی 5 نوعی پاپوش -> نعلین
عمودی 5 نفس خسته -> هن
عمودی 6 حیوان باوفا -> سگ
عمودی 6 بی‌صدا و ساکت -> خاموش
عمودی 6 نوعی خاک رس -> اخرا
عمودی 7 واحد اندازه‌گیری زمین‌لرزه -> ریشتر
عمودی 7 هلاک شونده -> زاهق
عمودی 7 برادر ایرج و تور -> سلم
عمودی 8 اسب سفید -> خنگ
عمودی 8 رودی در مازندران -> تجن
عمودی 8 خرده سنگ -> ریگ
عمودی 8 صدا و آواز -> اوا
عمودی 9 غذای تزریقی -> سرم
عمودی 9 شادمانی -> بهجت
عمودی 9 ارث -> ماترک
عمودی 10 خیاط -> درزی
عمودی 10 خرج زندگی -> هزینه
عمودی 10 ویتامین نور خورشید -> دی
عمودی 11 تخم مرغ فرنگی -> اگ
عمودی 11 نوعی سنگ قیمتی -> زبرجد
عمودی 11 کاغذ نقشه‌کشی -> کالک
عمودی 12 روییدن -> نشو
عمودی 12 خواری و توهین -> وهن
عمودی 12 شناخت و آگاهی -> علم
عمودی 12 پایتخت سوییس -> برن
عمودی 13 آسیاب دهان -> دندان
عمودی 13 خبرگزاری ایتالیا -> انسا
عمودی 13 برای خرج کردن سرش را شل می‌کنند -> کیسه
عمودی 14 پیامبر صبور -> ایوب
عمودی 14 کارش در بدن ذخیره کردن گلبول‌های سرخ است -> طحال
عمودی 14 نوزاد حشره -> لارو
عمودی 15 نسبت، خویشاوندی -> نزدیکی
عمودی 15 ذات‌الریه -> سینهپهلو