حل مرحله 979 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 979 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 979 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مسابقه دوچرخه‌سواری -> کورس
افقی 1 کتابی از علی ابن اسدی طوسی -> گرشاسبنامه
افقی 2 کریستال -> بلور
افقی 2 نوعی نان -> لواش
افقی 2 بیان -> تاویل
افقی 3 عدد دو رقمی -> یازده
افقی 3 یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی -> مرند
افقی 3 پادشاه ساسانی -> نرسی
افقی 4 جشن باستانی -> سده
افقی 4 جنبش خفیف -> ور
افقی 4 وجه و جهت -> بابت
افقی 4 درخت مخروطی -> سرو
افقی 5 کلاه فرنگی -> هت
افقی 5 برهنه -> عریان
افقی 5 زمخت -> درشت
افقی 6 از سازهای موسیقی -> پیانو
افقی 6 از گونه‌های شیرماهی -> قباد
افقی 6 مذکر -> نر
افقی 7 خواهش کردن -> تمنا
افقی 7 ابزاری در کشاورزی -> گاواهن
افقی 7 پس گردن -> قفا
افقی 8 دربند انداختن -> اسارت
افقی 8 نرم‌تنی شبیه حلزون -> راب
افقی 8 دریچه اطمینان -> سوپاپ
افقی 9 کنگره روی دیوار -> لبه
افقی 9 جرس کوچک -> زنگوله
افقی 9 پایدار -> باقی
افقی 10 ماه سریانی -> اب
افقی 10 میوه کرک‌دار -> کیوی
افقی 10 آبزی آهکی -> مرجان
افقی 11 پوستر -> افیش
افقی 11 سهل‌انگاری کردن -> اهمال
افقی 11 تب لازم -> دق
افقی 12 درویشی -> ویس
افقی 12 نهی کننده -> ناهی
افقی 12 سرما -> زم
افقی 12 جمع ملت -> ملل
افقی 13 فرمانروا -> حاکم
افقی 13 رفیق مهربان -> دوست
افقی 13 نافرمانی -> عصیان
افقی 14 فتنه‌انگیزی -> شرارت
افقی 14 از گازهای بی‌رنگ -> اتان
افقی 14 پاینده -> مخلد
افقی 15 معتبرترین مسابقه دوچرخه‌سواری جاده دنیا -> توردوفرانس
افقی 15 پزشک -> دکتر
عمودی 1 سال ۳۶۶ روزی -> کبیسه
عمودی 1 مجموعه داستانی پانزده جلدی به قلم آر.آل استاین -> تالاروحشت
عمودی 2 به دنیا آمدن -> ولادت
عمودی 2 باعث -> مسبب
عمودی 2 فلانی -> یارو
عمودی 3 فریضه ماه رمضان -> روزه
عمودی 3 حفظ، امان -> پناه
عمودی 3 جوشگاه زخم -> اسکار
عمودی 4 گرم نیست -> سرد
عمودی 4 میزان سنجش طلا -> عیار
عمودی 4 دم و دستگاه -> کف
عمودی 4 همسر زن -> مرد
عمودی 5 هلهله شادی -> هورا
عمودی 5 آراستن -> تزیین
عمودی 5 داخل -> تو
عمودی 6 دروازه -> گل
عمودی 6 عرصه بوکس -> رینگ
عمودی 6 تازه داماد -> نوشاد
عمودی 7 سوره سی‌ام قرآن کریم -> روم
عمودی 7 دربدری -> اوارگی
عمودی 7 فریاد بلند -> هوار
عمودی 8 سیاه زخم -> شاربن
عمودی 8 از الفبای فارسی -> واو
عمودی 8 ساکن -> ایستا
عمودی 9 شناس -> اشنا
عمودی 9 ظرفی برای طبخ غذا -> قابلمه
عمودی 9 ضمیر ملکی -> تان
عمودی 10 شأن و شکوه -> دبدبه
عمودی 10 تنگه معروف جزیره‌ای در فاصله هشت کیلومتری بندر عباس -> هرمز
عمودی 10 گرداگرد لب -> نس
عمودی 11 پرستیدنی دوره جاهلیت -> بت
عمودی 11 از ایزومرهای هندسی -> ترانس
عمودی 11 کامل -> جامع
عمودی 12 برکت سفره -> نان
عمودی 12 ماضی شدن -> شد
عمودی 12 وخامت امر -> وبال
عمودی 12 بی‌نیاز -> صمد
عمودی 13 بلندترین قله دنیا -> اورست
عمودی 13 باسکول -> قپان
عمودی 13 گلی خوشبو -> میخک
عمودی 14 شدنی -> میسر
عمودی 14 مکر و ریا -> نفاق
عمودی 14 راهنمایی -> دلالت
عمودی 15 معالجه با آفتاب -> هلیوتراپی
عمودی 15 درویش -> قلندر