حل مرحله 978 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 978 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 978 جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایتخت گواتمالا -> گواتمالا
افقی 1 هادی -> راهنما
افقی 2 از جزایر خلیج فارس -> لاوان
افقی 2 از شهرهای آذربایجان شرقی -> اسکو
افقی 2 کلمه‌ای در مقام اجابت -> لبیک
افقی 3 سلاح سرد -> خنجر
افقی 3 جدول پرطرفدار -> کلاسیک
افقی 3 حکم و دستور -> امر
افقی 4 همراه آشغال -> ات
افقی 4 بیم -> ترس
افقی 4 حرف نگفتنی -> سر
افقی 4 فعال -> اکتیو
افقی 5 شهری در بوشهر -> گناوه
افقی 5 گل شب‌بو -> هیری
افقی 5 کباب بی آب -> کب
افقی 6 دوری و فراق -> هجر
افقی 6 بی‌خبری و فراموشکاری -> غفلت
افقی 6 فرق سر -> هباک
افقی 7 پیامبر صبور -> ایوب
افقی 7 حال -> اکنون
افقی 7 ناامیدی -> یاس
افقی 8 ولی -> دوست
افقی 8 تندرستی و سلامتی -> بهبود
افقی 8 ورزش برفی -> اسکی
افقی 9 متحیر ماندن -> بهت
افقی 9 پذیرفتن -> تسلیم
افقی 9 اصنام -> بتها
افقی 10 پیامبری -> نبوت
افقی 10 کرگدن -> ریما
افقی 10 ضد عفونی کننده -> کلر
افقی 11 از شهرهای تهران -> ری
افقی 11 میوه کال -> نارس
افقی 11 تنوره -> دودکش
افقی 12 لوازم زندگانی -> سامان
افقی 12 صدمه و آسیب -> اک
افقی 12 فارسی قدیم -> دری
افقی 12 سست و بی‌حال -> لس
افقی 13 طعمی که دهان را بسوزاند -> تند
افقی 13 دوری و پرهیز -> اجتناب
افقی 13 محکم و ثابت -> مبرم
افقی 14 پرخور -> اکال
افقی 14 تخت پادشاهی -> سریر
افقی 14 خاموش -> بیصدا
افقی 15 آبرود -> نیلوفر
افقی 15 هورمون جنگ و گریز -> ادرنالین
عمودی 1 پاسیو -> گلخانه
عمودی 1 مقطع متوسطه -> دبیرستان
عمودی 2 باربر شهری -> وانت
عمودی 2 از جزایر بزرگ جهان -> جاوه
عمودی 2 امریکایی را گویند -> یانکی
عمودی 3 بلندترین نقطه -> اوج
عمودی 3 گریه کردن -> گریستن
عمودی 3 گردنبند قهرمانی -> مدال
عمودی 4 عنکبوت -> تارتن
عمودی 4 پوستین -> وت
عمودی 4 معمار -> بنا
عمودی 4 افشای راز -> لو
عمودی 5 ترنجبین -> من
عمودی 5 مایل -> راغب
عمودی 5 قادر -> توانا
عمودی 6 خورشید گرفتگی -> کسوف
عمودی 6 بالین -> بستر
عمودی 6 پل -> جسر
عمودی 7 ناتوان از تکلم -> لال
عمودی 7 سم مهلک -> هلاهل
عمودی 7 پوشاننده -> ساتر
عمودی 8 پایه و بنیاد -> اساس
عمودی 8 خدا را به بزرگی یاد کردن -> تکبیر
عمودی 8 از قله‌های معروف آفریقا و کشوری در آن -> کنیا
عمودی 9 علامت زیر حرف -> کسره
عمودی 9 مأیوس -> نومید
عمودی 9 پودر گندم -> ارد
عمودی 10 فلز چهره -> روی
عمودی 10 قوم موسی -> یهود
عمودی 10 باادب -> مودب
عمودی 11 کاغذ کپی -> کاربن
عمودی 11 کاهو -> بادر
عمودی 11 پایتخت ریشه‌ای -> بن
عمودی 12 دانه خوشبو -> هل
عمودی 12 مرزبان -> کیا
عمودی 12 گوشت ترکی -> ات
عمودی 12 اکسیر -> کیمیا
عمودی 13 شکر متبلور -> نبات
عمودی 13 دلاک -> کیسهکش
عمودی 13 پیاز -> بصل
عمودی 14 ژست بازیگر -> میمیک
عمودی 14 پرخور -> اکال
عمودی 14 به شیوه اشراف -> لردی
عمودی 15 بندبازی -> اکروباسی
عمودی 15 بند -> ریسمان