حل مرحله 977 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 977 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 977 جدولانه کلاسیک

افقی 1 انتزاعی -> فانتزی
افقی 1 آدم‌نمای بوتیک -> مانکن
افقی 1 رشته بسیار باریک -> نخ
افقی 2 کسی که از سیستم اسفتاده می‌کند -> کاربر
افقی 2 سرنگون کردن دولت با اسفتاده از قدرت نظامی -> کودتا
افقی 2 سرمایه‌دار -> غنی
افقی 3 نمایش دنباله‌دار تلویزیونی -> سریال
افقی 3 پارچه روپوشی -> ارمک
افقی 3 گشاده -> وا
افقی 4 خاک سرخ -> رس
افقی 4 کشور فلاسفه -> یونان
افقی 4 آگاهی داشتن -> سراغ
افقی 5 روادید -> ویزا
افقی 5 درخت انگور -> تاک
افقی 5 سیاهرگ -> ورید
افقی 6 نشانه مفعول -> را
افقی 6 نقش هنرپیشه -> رل
افقی 6 اطلاعات دریافتی -> اخبار
افقی 7 متبحر -> وارد
افقی 7 شهری در استان گیلان -> ماسال
افقی 7 تاک -> مو
افقی 8 قلب قرآن -> یاسین
افقی 8 داستان و روایت -> فسانه
افقی 9 دندانه لاستیک -> اج
افقی 9 میل به غذا -> اشتها
افقی 9 ورزش روی یخ -> هاکی
افقی 10 تمام و جملگی -> سراسر
افقی 10 واحد سطح -> ار
افقی 10 بی رمق ندارد -> نا
افقی 11 نامی دخترانه -> بیتا
افقی 11 ابزار درو -> داس
افقی 11 اتاق قطار -> کوپه
افقی 12 شتر بی‌کوهان -> لاما
افقی 12 منطقه سرد روسیه -> سیبری
افقی 12 ناخن چارپا -> سم
افقی 13 ماده وراثتی -> ژن
افقی 13 توان و قدرت -> نیرو
افقی 13 محل کار کارمند -> اداره
افقی 14 مقابل بدل -> اصل
افقی 14 فلسفه سهروردی -> اشراق
افقی 14 روزانه -> یومیه
افقی 15 در هم پیچیدن -> لف
افقی 15 جستجو -> کنکاش
افقی 15 از رشته‌های تحصیلی دبیرستان -> انسانی
عمودی 1 اندیشمند -> فکور
عمودی 1 پدر شعر ایتالیا -> هوراس
عمودی 1 نامی دخترانه با ریشه‌ای کردی -> کژال
عمودی 2 دو یار همقد -> اا
عمودی 2 آب ترکی -> سو
عمودی 2 گال -> جرب
عمودی 2 نیمه -> نصف
عمودی 3 پرستار -> نرس
عمودی 3 استمداد -> یاری
عمودی 3 طایفه -> ایل
عمودی 4 بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در این شهر قرار دارد -> تبریز
عمودی 4 مدعی العموم -> دادستان
عمودی 5 رود مهم مریوان -> زریوار
عمودی 5 شهری در استان گلستان -> رامیان
عمودی 6 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 6 مرکز یهودیان آرژانتین -> امیا
عمودی 6 بنیانگذار اشکانیان ->
عمودی 7 شهری در خراسان رضوی -> کلات
عمودی 7 شعر کسی را برای دیگری خواندن -> انشاد
عمودی 7 پشت و عقب -> ورا
عمودی 8 زینت رو -> مو
عمودی 8 میوه کال -> نارس
عمودی 8 مهتابی -> تراس
عمودی 8 عدد فوتبال -> اش
عمودی 9 به جا آوردن عهد -> ادا
عمودی 9 سردرگم -> کلافه
عمودی 9 شیوه و روال -> سیاق
عمودی 10 دلیر -> نترس
عمودی 10 زبان تازی ->
عمودی 10 خوب نیست -> لسان
عمودی 11 خوشبخت -> کامروا
عمودی 11 کشوری اروپایی با مرکزیت کیف -> اکراین
عمودی 12 از اصلی‌ترین نشانه‌های رونق اقتصادی کشور، فعال بودن تعداد بسیاری از آن است -> کارخانه
عمودی 12 از کوچکترین عوامل بیماریزا در جانداران -> ویروس
عمودی 13 علم ذاتی -> غیب
عمودی 13 چنگ -> هارپ
عمودی 13 پرنده خوشبختی -> هما
عمودی 14 گهواره -> ننو
عمودی 14 تله -> دام
عمودی 14 معاون هیتلر -> هس
عمودی 14 پول قدرتمند ژاپن -> ین
عمودی 15 درزی -> خیاط
عمودی 15 کشور پوتین -> روسیه
عمودی 15 سمک -> ماهی