حل مرحله 974 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 974 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 974 جدولانه کلاسیک

افقی 1 قدیمی‌ترین دانشگاه ایران -> جندیشاپور
افقی 1 قرمز و سفید موجود در خون -> گلبول
افقی 2 یکی از اخلاط چهارگانه بدن -> بلغم
افقی 2 شک و گمان -> ریب
افقی 2 کاپیتان سابق بارسلونا -> ژاوی
افقی 3 خاموش فرنگی -> اف
افقی 3 صابون خیاطی -> مل
افقی 3 دیکتاتور شیلی -> النده
افقی 3 خوب و زیبا -> نلم
افقی 4 جماعت کاسب از چنین معامله‌ای بیزار است -> نسیه
افقی 4 رود بزرگ چین -> وو
افقی 4 تذکر -> گوشزد
افقی 5 رود رنگی -> نیل
افقی 5 پادشاه -> حاکم
افقی 5 نارس -> کال
افقی 5 رساله علمی -> تز
افقی 6 گرد بتونه -> مل
افقی 6 قالب شعری باباطاهر همدانی -> دوبیتی
افقی 6 مونث جن -> پری
افقی 7 بی‌تناسب -> قناس
افقی 7 دارو -> دوا
افقی 7 واضح -> روشن
افقی 8 انتها -> ته
افقی 8 پوشش و حجاب -> ستر
افقی 8 زمستان -> شتا
افقی 8 حرف دهن‌کجی -> یی
افقی 9 درخت چوب‌پنبه -> بلوط
افقی 9 کشور عجایب -> هند
افقی 9 دارای ارزش و اعتبار -> وزین
افقی 10 خبرگزاری اسپانیا -> افه
افقی 10 یقه -> گریبان
افقی 10 حرف انتخاب -> یا
افقی 11 رود فرانسوی -> رن
افقی 11 الفبای تلگراف -> مرس
افقی 11 سیاهی شهر از دور -> سواد
افقی 11 پاره‌ای از یک چیز -> شقه
افقی 12 خبری بی‌اساس که در جامعه رواج پیدا می‌کند -> شایعه
افقی 12 تیم فوتبالی در فرانسه -> رن
افقی 12 پیامبری که در کودکی به نبوت رسید -> یحیی
افقی 13 دانه تسبیح -> یسر
افقی 13 جمع خدمت -> خدمات
افقی 13 پیچش زلف -> خم
افقی 13 درون دهان -> نج
افقی 14 عملی در زراعت -> کاشت
افقی 14 اسب چاپار -> یام
افقی 14 پایگاه اینترنتی -> سایت
افقی 15 منشی -> سکرتر
افقی 15 از بناهای دیدنی اصفهان که طراح آن شیخ بهایی بود -> منارجنبان
عمودی 1 اطلس جغرافیایی -> جهاننما
عمودی 1 اسبابی در ژیمناستیک -> بارفیکس
عمودی 2 سنگواره -> فسیل
عمودی 2 اختراع گراهام‌بل -> تلفن
عمودی 2 کیف مسافرتی -> ساک
عمودی 3 خرس آسمانی -> دب
عمودی 3 پهلوان -> یل
عمودی 3 از صادرات مهم برزیل -> قهوه
عمودی 3 صدای ریزش آب -> شرشر
عمودی 4 جامه بلند -> یلمه
عمودی 4 رود آرام -> دن
عمودی 4 آب تازی -> ما
عمودی 4 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 5 کار و پیشه -> شغل
عمودی 5 پنجگانه بدن -> حواس
عمودی 5 سیاره سرخ -> مریخ
عمودی 6 مخفف هستم -> ام
عمودی 6 غیر مستقل -> وابسته
عمودی 6 صاحب بوستان و گلستان -> سعدی
عمودی 7 بسیار خوب خارجی -> اوکی
عمودی 7 از ملزومات نقاشی -> رنگ
عمودی 7 مرد بلند حمت -> همام
عمودی 8 جانوری زهردار شبیه سوسمار -> ورل
عمودی 8 روش علمی -> متد
عمودی 8 عبرت -> درس
عمودی 8 ایمن -> امن
عمودی 9 زمین ورزش مشتزنی -> رینگ
عمودی 9 زادگاه نیما -> یوش
عمودی 9 اتاق یا خانه ترکی -> یورت
عمودی 10 فیلم مجید مجیدی -> بدوک
عمودی 10 بزرگراه -> اتوبان
عمودی 10 فرمانده بدن -> سر
عمودی 11 خلیفه عباسی زمان امام باقر -> هشام
عمودی 11 از ماهی‌های خوش‌خوراک -> ازاد
عمودی 11 صلیب -> خاج
عمودی 12 جای ویژه در تماشاخانه -> لژ
عمودی 12 نگاه خیره -> زل
عمودی 12 پول ژاپن -> ین
عمودی 12 سمت راست -> یمین
عمودی 13 جاده فرودگاه -> باند
عمودی 13 امتیاز ورزشی -> پوین
عمودی 13 خسیس -> شح
عمودی 13 علامت بیماری -> تب
عمودی 14 حرکت کرم گونه -> وول
عمودی 14 غذای اسیدی -> ترشی
عمودی 14 آخرین حالت در نزد زاهدان -> یقین
عمودی 15 خودروی تشریفاتی -> لیموزین
عمودی 15 شهر چای و کلوچه -> لاهیجان