حل مرحله 972 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 972 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 972 جدولانه کلاسیک

افقی 1 فرشته آبها -> اناهیتا
افقی 1 میوه عزادار -> بادمجان
افقی 2 خوراک گربه -> موش
افقی 2 نام قدیم شهر بندر عباس -> گمبرون
افقی 2 اسباب اضافی و احتیاطی -> یدکی
افقی 3 حرف تعجب -> وا
افقی 3 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 3 جد و پدربزرگ -> نیا
افقی 3 پایتخت کانادا -> اتاوا
افقی 4 نوبتی -> متناوب
افقی 4 مخلوط آب و آرد -> خمیر
افقی 5 قاضی -> داور
افقی 5 ذهب -> زر
افقی 5 صفت ابرو -> کمون
افقی 5 تکیه -> لم
افقی 6 غذای تزریقی -> سرم
افقی 6 شواهد -> دلایل
افقی 6 قسمتی از پا -> ران
افقی 7 ساز شاکی -> نی
افقی 7 قطار -> ترن
افقی 7 از ترکیبات خون -> پلاسما
افقی 8 فیلمی با بازی حسین یاری -> اقلیما
افقی 8 رب‌النوع مصری -> ازیریس
افقی 9 محل کار شاطر -> ناوایی
افقی 9 هواکش بالای اجاق گاز -> هود
افقی 9 بله انگلیسی -> یس
افقی 10 آفتاب -> شید
افقی 10 منحرف -> بیراه
افقی 10 درخت آزاد -> سرو
افقی 11 پیش شماره -> کد
افقی 11 چراغ -> سراج
افقی 11 یازده -> اا
افقی 11 بزرگان -> شیوخ
افقی 12 یکی از غلات -> ارزن
افقی 12 خیر مقدم -> خوشامد
افقی 13 دور کردن از پیش خود -> راندن
افقی 13 حرف استثنا -> الا
افقی 13 دست مالیدن -> مس
افقی 13 بیماری -> دا
افقی 14 شکسته شده -> مکسر
افقی 14 مضرات -> زیانها
افقی 14 ترس -> بیم
افقی 15 کاخی در ایران -> اپادانا
افقی 15 پایتخت چاد -> انجامنا
عمودی 1 کاشف نروژی قطب جنوب -> اموندسن
عمودی 1 فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی -> اشکسرما
عمودی 2 آواز -> نوا
عمودی 2 نژاد ما -> اریا
عمودی 2 دست عرب -> ید
عمودی 2 دور دهان -> اکپ
عمودی 3 با -> اش
عمودی 3 تفاله عسل -> موم
عمودی 3 گلوسید -> قند
عمودی 3 از یاد بردن -> انسا
عمودی 4 زه کمان -> وتر
عمودی 4 خروس مازندرانی -> تلا
عمودی 4 صداع -> سردرد
عمودی 5 واحد نظامی -> یگان
عمودی 5 سردار نامی ایرانی -> اریوبرزن
عمودی 6 زمینه -> تم
عمودی 6 حرص -> از
عمودی 6 ظاهر و آشکار -> نمایان
عمودی 6 همسر مرد -> زن
عمودی 7 غواص -> ابنورد
عمودی 7 از پسران فریدون -> ایرج
عمودی 7 کلام پرسش -> ایا
عمودی 8 شک و شبهه -> ریب
عمودی 8 گونه برجسته -> لپ
عمودی 8 حرف آخر -> یا
عمودی 8 جای بی‌هوا -> خلا
عمودی 9 مار عظیم‌الجثه -> بوا
عمودی 9 متاع -> کالا
عمودی 9 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 10 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 10 دهن‌دره -> خمیازه
عمودی 10 غذای بیمار -> اش
عمودی 10 نفس خسته -> هن
عمودی 11 لایه حساس عکاسی -> امولسیون
عمودی 11 نشانه تیر -> اماج
عمودی 12 کلنگ -> میتین
عمودی 12 از اثرهای معروف محمود دولت آبادی -> مرد
عمودی 12 خورشید -> شمس
عمودی 13 دیوار -> جدار
عمودی 13 عقیده و نظر -> رای
عمودی 13 میر -> سید
عمودی 13 از شهرهای کرمان -> بم
عمودی 14 بازگشت صدا -> اکو
عمودی 14 نت ششم -> لا
عمودی 14 کرم گندم -> سیرو
عمودی 14 آیین -> دین
عمودی 15 محتاج -> نیازمند
عمودی 15 کاربراتور -> سوختاما