حل مرحله 971 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 971 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 971 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نام قدیم آلمان -> پروس
افقی 1 پایتخت فلاسفه -> اتن
افقی 1 میوه گرمسیری گران -> اناناس
افقی 2 یله -> رها
افقی 2 سازمان اطلاعاتی آمریکا -> سیا
افقی 2 نیروی پلیس ایران -> انتظامی
افقی 3 حکمران -> والی
افقی 3 از توابع استان گیلان -> اسالم
افقی 3 با نظم -> مرتب
افقی 4 استانی کویری -> سمنان
افقی 4 برهانی فلسفی که تایید می‌کند علت از معلول سرچشمه می‌گیرد -> علییت
افقی 4 سپیده صبح -> سحر
افقی 5 مرز -> سرحد
افقی 5 به پشتی می‌دهند -> لم
افقی 5 ناشنوا -> صم
افقی 5 از ادات ندا -> ای
افقی 6 چیز -> شی
افقی 6 آبادی کوچک در صحرا -> واحه
افقی 6 شهری در استان آذربایجان غربی -> بوکان
افقی 7 محل زندگی درندگان -> کنام
افقی 7 نوعی حلوا -> لو
افقی 7 از توابع شهرستان نور -> رویان
افقی 8 میان چیزی -> رل
افقی 8 عدد اول -> یک
افقی 8 شیمی کربن -> الی
افقی 8 کافی -> بس
افقی 8 بز کوهی -> کل
افقی 9 از مراکز دینی مهم هندوان -> بنارس
افقی 9 شکم بند طبی -> گن
افقی 9 درخشان -> براق
افقی 10 لوله دودکش کارخانه و کشتی -> تنوره
افقی 10 شن روان -> ماسه
افقی 10 لحظه کوتاه -> ان
افقی 11 مرطوب -> تر
افقی 11 خط‌کش مهندسی -> تی
افقی 11 رود ناشنوا -> کر
افقی 11 تریا -> کافه
افقی 12 از آن طرف به معنی آب دهان است -> ودخ
افقی 12 از پیامبران بنی اسرائیل -> زکریا
افقی 12 ورزش نابینایان -> گلبال
افقی 13 آرزوها -> امال
افقی 13 اولین سگ فضانورد -> لایکا
افقی 13 شریک شدن -> سهیم
افقی 14 خودروی رسمی تشریفاتی -> لیموزین
افقی 14 اسب رستم -> رخش
افقی 14 دوم شخص جمع -> شما
افقی 15 از اختراعات مهم گالیله -> تلسکوپ
افقی 15 ننگ -> عار
افقی 15 گازی گلخانه‌ای که به عنوان سوخت به کار می‌رود -> متان
عمودی 1 سلسله مراتب انجام یک کار -> پروسه
عمودی 1 از اقوام ایرانی -> کرد
عمودی 1 دبیلیو سی -> توالت
عمودی 2 پسر گودرز -> رهام
عمودی 2 کتاب نیکلای گوگول -> شنل
عمودی 2 وسیله‌ای برای سوزاندن کالری -> تردمیل
عمودی 3 گونه‌ای پرتغال پرطرفدار -> والنسیا
عمودی 3 پایتخت قبلی آلمان -> بن
عمودی 3 نام کوچک رودریگز فوتبالیست کلمبیایی -> خامس
عمودی 4 رفیق -> یار
عمودی 4 پیش‌نویس -> مینوت
عمودی 4 شتر قوی هیکل -> لوک
عمودی 5 علم جمله شناسی -> نحو
عمودی 5 قنات -> کاریز
عمودی 5 باغ وحش فرنگی -> زو
عمودی 6 از ادات پرسش -> ایا
عمودی 6 عقاب سیاه -> دال
عمودی 6 راه شاعرانه -> ره
عمودی 6 موزیک ویدئو -> کلیپ
عمودی 7 نهم تازی -> تاسع
عمودی 7 قوای پنجگانه بدن -> حواس
عمودی 7 ساحل دریا -> کران
عمودی 8 خدای قرآنی -> الله
عمودی 8 قابل مشاهده -> مریی
عمودی 9 دردناک -> الیم
عمودی 9 پایتخت لتونی -> ریگا
عمودی 9 پایتخت غنا -> اکرا
عمودی 10 بیماری کم‌خونی -> انمی
عمودی 10 رایحه -> بو
عمودی 10 هر یک از بخش‌های اوستا -> نسک
عمودی 10 انتها -> اخر
عمودی 11 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 11 مورد موافقت قرار گرفتن طرحی در مجلس -> تصویب
عمودی 11 دانه نهانزا -> هاگ
عمودی 12 ناظم ابتر -> اظم
عمودی 12 کتاب مهم شیخ مرتضی انصاری -> مکاسب
عمودی 12 پولک ماهی -> فلس
عمودی 13 میوه کال -> نارس
عمودی 13 ضمیر اشاره به دور -> ان
عمودی 13 فیلم تاریخی مهدی صباغ زاده -> راهبهشت
عمودی 14 آزمون -> امتحان
عمودی 14 معدن -> کان
عمودی 14 اشاره کردن -> ایما
عمودی 15 از نواحی فدرالی روسیه -> سیبری
عمودی 15 صد و سیزدهمین سوره قرآن -> فلق
عمودی 15 یار فارسی پیامبر اسلام -> سلمان