حل مرحله 970 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 970 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 970 جدولانه کلاسیک

افقی 1 گریز -> فرار
افقی 1 تئاتر -> نمایش
افقی 1 قبیح‌تر و زشت‌تر -> اقبح
افقی 2 از وسایل سفره غذا -> قاشق
افقی 2 ائتلاف -> کارتل
افقی 2 پوست بزغاله -> شورو
افقی 3 رودی در فرانسه -> رن
افقی 3 چهره -> صورت
افقی 3 تکیه کلام درویش -> یاهو
افقی 3 بیماری -> دا
افقی 4 از غذاها -> اشرشته
افقی 4 ماشین حمل بیمار -> امبولانس
افقی 5 با دریا جیحون شود -> امو
افقی 5 چسبنده و لزج -> نوچ
افقی 5 غذای شب -> شام
افقی 6 فرآیند ساییدن -> سایش
افقی 6 فرمانده سپاه فیل -> ابرهه
افقی 6 نوشیدنی حرام -> شراب
افقی 7 شکارگاه -> نخجیرگاه
افقی 7 سوره ۷۲ قرآن -> جن
افقی 7 آزرده و دلخور -> دمغ
افقی 8 حرف پیروزی -> وی
افقی 8 سستی -> رخوت
افقی 8 از سازهای بادی -> سرنا
افقی 8 زدنی پرچانه‌ها -> ور
افقی 9 رقیق‌تر -> ارق
افقی 9 سیلی -> تس
افقی 9 خانه چند طبقه -> اپارتمان
افقی 10 پدر حضرت ابراهیم -> تارخ
افقی 10 پرنور و درخشان -> تابان
افقی 10 نتیجه دهنده -> منتج
افقی 11 فرش -> بوب
افقی 11 واحد شمارش گاو -> راس
افقی 11 جوابش هوی است -> های
افقی 12 رده‌ای از جانوران مهره‌دار خون‌گرم -> پستاندار
افقی 12 سلاح مردم استرالیا -> بومرنگ
افقی 13 منقار کوتاه -> نک
افقی 13 گریزنده -> هارب
افقی 13 از پیامبران -> صالح
افقی 13 اجاق کیک پزی -> فر
افقی 14 جستجوگر -> جویا
افقی 14 حس شنوایی -> سامعه
افقی 14 مقابل کلی -> جزیی
افقی 15 پروتئین پنیر -> رنین
افقی 15 مربی شاهزادگان -> اتابک
افقی 15 لبخند ملیح -> تبسم
عمودی 1 مستمندان -> فقرا
عمودی 1 سال‌ها -> سنوات
عمودی 1 قفس -> پنجر
عمودی 2 حرکت و جابه‌جایی -> رانش
عمودی 2 به تازگی -> اخیرا
عمودی 2 آرام گرفتن -> سکون
عمودی 3 از غذاهای ایرانی -> اش
عمودی 3 متداول و مرسوم -> رایج
عمودی 3 نزدیکی -> قربت
عمودی 3 حرف دهن کجی -> یی
عمودی 4 رقص اصیل سیستانی -> رقصشمشیر
عمودی 4 خواستار و مشتاق -> خواهان
عمودی 5 حق ناحق سازمان ملل متحد -> وتو
عمودی 5 لباس -> رخت
عمودی 5 سازنده ساختمان -> بنا
عمودی 6 ناشناخته -> نکره
عمودی 6 هشتمین ماه سال میلادی -> اگوست
عمودی 6 همچون مروارید -> درسا
عمودی 7 پایان بازی شطرنج -> مات
عمودی 7 شیرینی شاخه‌ای -> نبات
عمودی 7 از سرداران داریوش سوم -> ارابات
عمودی 8 پسوند اسم مصدر -> ار
عمودی 8 ماده‌ای در خون -> اوره
عمودی 8 چاه‌ها -> ابار
عمودی 8 من و شما -> ما
عمودی 9 غذایی از بادمجان -> یتیمچه
عمودی 9 شکر و ستایش -> سپاس
عمودی 9 دشوار -> صعب
عمودی 10 باران سخت -> شلاب
عمودی 10 دوری و فراق -> هجران
عمودی 10 مردمک -> باهک
عمودی 11 عقل و خرد -> هوش
عمودی 11 لوس و از خود راضی -> ننر
عمودی 11 ترس و بیم -> هول
عمودی 12 متلاشی شده -> اشولاش
عمودی 12 اولتیماتوم -> اتمامحجت
عمودی 13 پرنده دریاچه -> قو
عمودی 13 مرد بی‌ریش -> امرد
عمودی 13 تابناک و نور دهنده -> منیر
عمودی 13 رایگان -> زب
عمودی 14 پیروز شدن -> بردن
عمودی 14 اهل قبور -> اموات
عمودی 14 گرانبها و ارزشمند -> نفیس
عمودی 15 جمع حس -> حواس
عمودی 15 کار دشوار -> بغرنج
عمودی 15 چهره‌آرایی در فیلم -> گریم