جواب مرحله 294 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 294 جدولانه یک

جواب مرحله 294 جدولانه یک

آرامش دادن -> تسکین
آسمان -> سما
آسیب -> گزند
آشکار ساختن آنچه پنهان بود -> کشف
ابزار درو -> داس
اجرای فن کاراته -> کاتا
اختر -> ستاره
از اشکال هندسی -> سهمی
از حروف یونانی -> بتا
اقامت -> سکنی
انجام دادن کار -> اجرا
انسان ها -> مردم
برگ برنده -> آس
برهنه -> رت
بسته شدن منفذهای چیزی -> آب بندی
پنبه پاک نکرده -> وش
پهلو -> جنب
تصدیق فرانسوی -> وی
جذام -> اکله
جمعه -> آدینه
چرک جامه -> ریم
چهره -> روی
حتمی و قطعی -> مسلم
حرف ندا -> یا
خانه کوچک -> کاشانه
خرس آسمانی -> دب
خواسته -> مراد
خورشید -> شمس
دامنه کوه -> دمن
دانه ای خوشبو -> هل
دروازه بان -> گلر
دست نخورده -> بکر
دوره ها -> ادوار
دیوانه -> روانی
راندن مزاحم -> دک
رمال -> فال بین
رنگ آسمان -> آبی
رنگ طبیعت -> سبز
رنگین -> ملون
زنبیل -> سبد
زیارت خانه خدا -> حج
زیر پا مانده -> له
سخت آزار دهنده و غم انگیز -> دلخراش
سر -> راس
سرزمین قدیمی در ساحل رود دجله -> آشور
سمی نافذ -> سیانور
سهل انگار -> لاابالی
سکه کم ارزش -> پاپاسی
شگون -> فال
شهری در عراق -> سامرا
شکمبه -> سیرابی
شکوه -> جلال
شیوه اجرای کار -> روال
صحرای بزرگ مصر -> سینا
ضروری -> بایا
طراحی -> دیزاین
طلای سیاه -> نفت
عضله -> ماهیچه
عید باستانی ایرانیان -> نوروز
فرخنده -> همایون
فلز سرخ -> مس
قحطی -> خشکسالی
قشنگ -> زیبا
قطر درونی لوله تفنگ -> کالیبر
قطع سینمایی -> کات
قومی باستانی -> پارس
گفتگوی خودمانی -> گپ
گوشه -> کنج
مایه حیات -> آب
متداول -> رایج
محل پرتاب موشک -> سکو
مخترع ماشین حساب -> پاسکال
مربوط به هر نفر -> سرانه
مهاجرت -> کوچ
موی جلو و وسط سر -> کاکل
نازش -> فخر
نقیض وفا -> جفا
هنر هفتم -> سینما
ورزشی گروهی -> والیبال
کلام خودستا -> من
کوره اتمی -> راکتور
یار کلنگ -> بیل