حل مرحله 969 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 969 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 969 جدولانه کلاسیک

افقی 1 شهری زیارتی در عراق -> کاظمین
افقی 1 از کشورهای آفریقایی همسایه تانزانیا و زیمباوه -> موزامبیک
افقی 2 ایالتی در آمریکا -> نوادا
افقی 2 محبوب و دلبر -> جانان
افقی 3 منقار کوتاه -> نک
افقی 3 درجات -> مراتب
افقی 3 دیگر، سایر -> غیر
افقی 3 صحنه نمایش -> سن
افقی 4 گربه‌سانی سنگین وزن -> ببر
افقی 4 محله‌ای در تهران -> امیریه
افقی 4 ویرگول -> کاما
افقی 5 واحد مشت‌زنی -> راند
افقی 5 یکی یکی -> تکتک
افقی 5 شهری در فارس -> داراب
افقی 6 رنگ‌ها -> الوان
افقی 6 خم پارچه یا کاغذ -> تا
افقی 6 شکوه -> فر
افقی 6 تجویز پزشک -> دوا
افقی 7 ادا کردن، پرداخت کردن -> تادیه
افقی 7 درخت انار -> ناربن
افقی 7 پهلوان -> یل
افقی 8 رئیس‌جمهور شهید کشورمان -> رجایی
افقی 8 پرده‌داری خانه کعبه -> سدانت
افقی 9 اسب ترکی -> ات
افقی 9 دقت بیمارگونه -> وسواس
افقی 9 گازی بی رنگ و بی‌بو -> ارگون
افقی 10 نمک -> ملح
افقی 10 صدای زنبور -> وز
افقی 10 پیشوند نفی -> نا
افقی 10 بشیر -> هیراد
افقی 11 ترجمه یا تفسیر اوستا -> پازند
افقی 11 اسب سرکش -> توسن
افقی 11 بر سر انگشتان -> ناخن
افقی 12 پزشکان -> اطبا
افقی 12 جمع مفتاح -> مفاتیح
افقی 12 عیب و عار -> ننگ
افقی 13 خیسی اندک -> نم
افقی 13 تیر انداختن -> رمی
افقی 13 نامه بلند با امضاهای بسیار -> تومار
افقی 13 برادر آبادانی -> کا
افقی 14 سریالی از مهدی فخیم‌زاده -> حسسوم
افقی 14 فعال -> پرکار
افقی 15 نویسنده آلمانی گرگ بیابان -> هرمانهسه
افقی 15 دهان دره -> خمیازه
عمودی 1 پایتخت استرالیا -> کانبرا
عمودی 1 نوعی میمون -> شامپانزه
عمودی 2 از عناصر فلزی -> کبالت
عمودی 2 حرکت شدید امواج دریا -> تلاطم
عمودی 3 گمان -> ظن
عمودی 3 نقاش فرانسوی تابلو دسته گل بهاری -> رنوار
عمودی 3 گروه سیاسی -> حزب
عمودی 3 حمد بی پایان -> حم
عمودی 4 ماده ساخت شمع -> موم
عمودی 4 جوینده عدالت -> دادجو
عمودی 4 کوتاه و ناقص -> نارسا
عمودی 5 قدرت -> یارا
عمودی 5 حسود هرگز ... -> نیاسود
عمودی 5 سالخورده -> مسن
عمودی 6 پشیمانی -> ندامت
عمودی 6 شاعر آمریکایی شکسپیر در هارلم -> هیوز
عمودی 6 بار درخت -> میوه
عمودی 7 ورقه معرف مشخصات کالا -> اتیکت
عمودی 7 تصدیق ژرمن‌ها -> یا
عمودی 7 حرارت دادن -> تف
عمودی 7 فلز سرخ -> مس
عمودی 8 مخترع هلیکوپتر -> برتان
عمودی 8 سال‌ها -> سنوات
عمودی 9 درختی جنگلی از تیره نارون‌ها -> وج
عمودی 9 طلیعه اعداد -> یک
عمودی 9 حرف نازی‌ها -> اس
عمودی 9 ایست خارجی -> استوپ
عمودی 10 انبار مهمات -> زاغه
عمودی 10 روز آینده -> فردا
عمودی 10 عکس نصف صورت -> نیمرخ
عمودی 11 بلافاصله -> انی
عمودی 11 راجع به -> درباره
عمودی 11 فرمانده -> حاکم
عمودی 12 روزنامه ورزشی اسپانیایی -> مارکا
عمودی 12 بدنام -> ننگین
عمودی 12 عقیده -> رای
عمودی 13 شهر آلمان -> بن
عمودی 13 گندم کوبیده -> ارد
عمودی 13 سرزمین افراسیاب -> توران
عمودی 13 نشان مفعولی -> را
عمودی 14 آسمانی -> سماوی
عمودی 14 مقداری اندک از چیزی را مخفیانه خوردن -> ناخنک
عمودی 15 رشته کوه مالزی در شمال استان سباه -> کینابالو
عمودی 15 نام دیگر قندیل -> دنگاله