حل مرحله 965 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 965 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 965 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مشهور و معروف -> بنام
افقی 1 خوبی‌ها -> مکارم
افقی 1 ماه بعدی -> بهمن
افقی 2 چرب زبان -> سالوس
افقی 2 آسیاب خانگی -> دستاس
افقی 2 عموی حضرت ابراهیم -> ازر
افقی 3 قورباغه درختی -> وک
افقی 3 سیاره سرخ -> مریخ
افقی 3 در ریاضی، جابجایی نمایش ساده حرکت جسم را گویند -> بردار
افقی 4 سپیدموی شاهنامه -> زال
افقی 4 واحد شمارش آن فال است -> گردو
افقی 4 جوراب -> پاپوش
افقی 5 کلیم‌الله -> موسی
افقی 5 ساده‌ترین هیدروکربن غیر اشباع -> اتیلن
افقی 5 گلی خوشبو -> یاس
افقی 6 احمق -> کانا
افقی 6 علامت مفعول در جمله -> را
افقی 6 نمره مردودی -> تک
افقی 6 اول شخص جمع -> ما
افقی 7 مزدور -> اجیر
افقی 7 حیوان باوفا -> سگ
افقی 7 غوزه پنبه -> وش
افقی 7 بدگو -> لماز
افقی 8 طلای قالبی -> شمش
افقی 8 نام قدیم بابل -> بارفروش
افقی 8 زیر و رو کردن زمین برای کاشت محصول -> شخم
افقی 9 نغمه و نوا -> اهنگ
افقی 9 آب تازی -> ما
افقی 9 مساوی و برابر -> یر
افقی 9 توان و جرأت -> یارا
افقی 10 کجاست -> کو
افقی 10 جواب سربالا -> نه
افقی 10 بله بیگانه -> یس
افقی 10 انسان غذادوست -> شکمو
افقی 11 ته‌نشین مایعات -> لرد
افقی 11 خودرو -> ماشین
افقی 11 عنوان چند تن از پادشاهان انگلیس -> هنری
افقی 12 نگهبان چماق به دست -> یساول
افقی 12 نوعی تفنگ قدیمی -> برنو
افقی 12 سگ بیمار -> هار
افقی 13 فرد فرد -> یکایک
افقی 13 عقیده حزبی -> مسلک
افقی 13 پسوند شباهت -> سا
افقی 14 نمایشنامه -> پیس
افقی 14 گونه‌ای خارپشت -> راورا
افقی 14 در شک و گمان انداختن -> تشکیک
افقی 15 مسافر -> راهی
افقی 15 نسل -> سلاله
افقی 15 خوراکی مشتمل بر شیر، آرد و گلاب -> فرنی
عمودی 1 امر به سوختن -> بسوز
عمودی 1 داستان معروف صادق هدایت -> داشاکل
عمودی 1 وسیله دفاعی جنگ‌های قدیم -> سپر
عمودی 2 به آرزو نرسیده -> ناکام
عمودی 2 رساله مهم افلاطون -> جمهوری
عمودی 2 حرف گزینش -> یا
عمودی 3 زائوترسان -> ال
عمودی 3 مکان سینمایی -> لوکیشن
عمودی 3 فتنه پنهانی -> دسیسه
عمودی 4 تفاله عسل -> موم
عمودی 4 پرنده آش سردکن -> سار
عمودی 4 شکم‌بند طبی -> گن
عمودی 4 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 5 فضله چارپایان -> سرگین
عمودی 5 زمین صاف -> هموار
عمودی 6 برابر -> یر
عمودی 6 ایالتی در هندوستان -> اسام
عمودی 6 پیامبر بعد از داوود -> الیاس
عمودی 7 ریش سفید روستا -> کدخدا
عمودی 7 تمایل -> گرایش
عمودی 7 کتف و شانه -> کول
عمودی 8 بنیان -> اس
عمودی 8 بلندترین ضلع مثلث قائم الزاویه -> وتر
عمودی 8 میوه خوشبو -> سیب
عمودی 8 راه بی‌پایان -> را
عمودی 9 درجات -> رتب
عمودی 9 امداد -> یاوری
عمودی 9 وضعیت مطلوب -> نرمال
عمودی 10 معروفترین گاراگاه زن -> مارپل
عمودی 10 اعتصاب دسته جمعی تهاجمی -> شورش
عمودی 10 گرداگرد لب و دهان -> نس
عمودی 11 پرده‌داری کردن -> سدانت
عمودی 11 فرتوتی -> کهولت
عمودی 12 بالای بیگانه -> اپ
عمودی 12 بز کوهی -> کل
عمودی 12 کشور خوشبخت -> یمن
عمودی 12 پیدا کردن چیزی که موجود بوده اما شناخته نشده بود -> کشف
عمودی 13 کاشف گردش خون -> هاروی
عمودی 13 جلسه راهنمایی -> مشاوره
عمودی 13 ناشنوا -> کر
عمودی 14 طعم غذا -> مز
عمودی 14 از آثار لئوناردو داوینچی -> شاماخر
عمودی 14 قلب قرآن -> یاسین
عمودی 15 قیمت و بها -> نرخ
عمودی 15 تشکیلات -> سازمان
عمودی 15 رشته کوهی در آمریکای شمالی -> راکی