حل مرحله 963 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 963 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 963 جدولانه کلاسیک

افقی 1 امام ششم شیعیان -> امامجعفرصادق
افقی 1 آرواره -> فک
افقی 2 نامی زنانه -> فایزه
افقی 2 روانی -> روحی
افقی 2 دیکته -> املا
افقی 3 سلسله مردآویچ -> زیاریان
افقی 3 نفرت داشتن از کسی یا چیزی، ناسازگاری -> تنافر
افقی 4 برادر آبادانی -> کا
افقی 4 شلوار خانگی -> تنبان
افقی 4 تفسیر سخن به مقصود اولی -> تاویل
افقی 5 خاک گور -> رمس
افقی 5 حافظه -> یاد
افقی 5 بله روسی -> دا
افقی 5 نه غلیظ -> نع
افقی 6 گرز آهنی -> دبوس
افقی 6 کاپیتان و مربی سابق برزیل -> دونگا
افقی 6 درخت انگور -> مو
افقی 7 شرف، عفت -> ناموس
افقی 7 از جنس پی وی سی -> پلیکا
افقی 7 وسیله ماهیگیری -> تور
افقی 8 تند و سریع مانند برق -> برقاسا
افقی 8 عنوان نظامی -> سرلشکر
افقی 9 لوله تنفسی -> نای
افقی 9 تبریک گفتن -> تهنیت
افقی 9 سختی‌ها -> شداید
افقی 10 رود اروپا -> رن
افقی 10 نوعی دلمه -> برگمو
افقی 10 آماده و مهیا -> تیار
افقی 11 باربر صبور -> خر
افقی 11 عدد فوتبالی -> اا
افقی 11 رود مرزی -> ارس
افقی 11 بلافاصله -> انی
افقی 12 نوعی رفتن میان راه رفتن و دویدن -> هروله
افقی 12 از ابزار اندازه‌گیری -> کولیس
افقی 12 علامت جمع -> ها
افقی 13 مترسک -> هراسه
افقی 13 برای روزنامه کار می‌کند -> خبرنگار
افقی 14 کاهل -> تنبل
افقی 14 کینه معروف -> شتری
افقی 14 چوب دستی قلندر -> منتشا
افقی 15 رمزینه -> کد
افقی 15 از نام‌های خداوند به معنی مهربان‌ترین بخشندگان -> ارحمالراحمین
عمودی 1 کاسته شدن مقدار -> افتکردن
عمودی 1 قیمت و بها -> نرخ
عمودی 1 بی‌حرمتی -> هتک
عمودی 2 صدای گاو -> ما
عمودی 2 پایتخت سوازیلند -> امبابان
عمودی 2 شهری در شرق اصفهان -> هرند
عمودی 3 نشانه و رد پا -> ایز
عمودی 3 قوم سفید پوست باستانی ساکن بین‌النهرین -> سومری
عمودی 3 ویران -> خراب
عمودی 4 برتری -> مزیت
عمودی 4 بازار -> سوق
عمودی 4 عامل تب مالت -> بروسلا
عمودی 5 بین‌المللی -> جهانی
عمودی 5 پوشاننده -> ساتر
عمودی 5 زیر پا مانده -> له
عمودی 6 پایتخت مراکش -> رباط
عمودی 6 از دستگاه‌های موسیقی ایرانی -> سهگاه
عمودی 6 شرح تو خالی -> شح
عمودی 7 غریو، بانگ -> فریاد
عمودی 7 جوراب نازک -> پانما
عمودی 7 هر بار دوره کردن قرآن -> ختم
عمودی 8 جاری -> روان
عمودی 8 قلب -> دل
عمودی 8 شمای بیگانه -> یو
عمودی 8 مار خطرناک -> کبرا
عمودی 9 وسط حیاط -> صحن
عمودی 9 دو برابر صد -> دویست
عمودی 9 ماه چهارم میلادی -> اوریل
عمودی 10 حرف ندا -> ای
عمودی 10 ماشین حمل مایعات -> تانکر
عمودی 10 شهری در آلمان -> برلن
عمودی 11 لنگه -> تا
عمودی 11 کفش لاستیکی -> گالش
عمودی 11 از حروف یونانی -> سیگما
عمودی 12 بر اساس مقررات -> قانونا
عمودی 12 سختی -> شدت
عمودی 12 رویداد -> سانح
عمودی 13 از حالات ماده -> مایع
عمودی 13 حسینیه‌ها -> تکایا
عمودی 13 رشته و نخ -> رتم
عمودی 14 چاشنی مظهر تندی -> فلفل
عمودی 14 اثر موریس مترلینگ -> موریانه
عمودی 14 ضمیر مؤنث فرنگی -> شی
عمودی 15 حرفه -> کار
عمودی 15 گردش دایره‌ای -> دور
عمودی 15 سرلشکر نیروی دریایی -> دریابان